Forlenger støtte til å få folk tilbake i jobb: – Usikkerheten gjør at mange holder tilbake

Finansminister Jan Tore Sanner (H) forlenger ordningen med lønnsstøtte til bedrifter som henter permitterte tilbake på jobb, slik at den varer ut hele 2020. – Krisen er ikke over, sier LO og NHO.

Fra venstre: NHO-sjef Ole Erik Almlid, finansminister Jan Tore Sanner (H), LO-leder Hans Christian Gabrielsen og leder Ivar Horneland Kristensen i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.
Publisert: Publisert:

– Vi ser at det er lyspunkter i økonomien, men usikkerheten gjør at mange holder tilbake, sier Sanner.

Finansministeren møter E24 på Egertorget ved Stortinget, sammen med lederne for arbeidsgiverorganisasjonen NHO, arbeidstagerorganisasjonen LO og handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Sanner vil formidle at regjeringen nå vil forlenge en ordning hvor bedrifter med omsetningsfall kan søke om støtte på inntil 15.000 kroner per måned for hver ansatt eller lærling de tar tilbake fra permittering.

Bedrifter har hatt mulighet til å søke om lønnsstøtte for juli og august, men ifølge partene i arbeidslivet er ordningen ikke godt nok kjent blant bedriftene. Nå forlenges den ut oktober, november og desember, og søknadene skal kunne leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

– Dette kan være et tiltak som bidrar til å skape trygghet for bedriftene og bidrar til at flere kan komme tilbake til jobb, sier Sanner.

Kan koste 300 millioner

Det var nesten 273.000 permitterte på toppen i april, og fortsatt er det 90.000 permitterte i Norge, ifølge Nav.

Hvis norske bedrifter får tilskudd til å ta tilbake 10.000 permitterte, vil det koste staten om lag 300 millioner kroner, opplyser Finansdepartementet.

Sanner mener at lønnstilskuddet blir ekstra viktig nå som bedriftene har fått mulighet til å permittere folk i 52 uker, dobbelt så lenge som tidligere.

– Det er en fare for at veien tilbake kan bli for lang. Dette skal bidra til det lille ekstra puffet, sier finansministeren.

Les også

Utelivskonsern om tiltakspakken: – Dette er fantastisk bra

Støttes av LO, NHO og Virke

NHO, LO og Virke er enige med regjeringen i at det fortsatt er behov for statlig støtte utover høsten og vinteren, for å støtte et næringsliv som har blitt kraftig skadeskutt av coronakrisen.

De er også enige om at Norge nå går inn i en ny fase, og at det trengs nye ordninger for de sektorene og bransjene som sliter mest. Det kan for eksempel gjelde reiselivet, kultursektoren eller offshorenæringen.

– Vi må huske at krisen ikke er over, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

Les også

BI-professor: – Skjønner ikke hvordan de har endt med å videreføre den samme dårlige ordningen

Han er fornøyd med at Sanner satser på tiltak som kan få flere tilbake i jobb, og mener at lønnsstøtte er ett av flere gode tiltak fra regjeringen.

– Det har virket et par måneder, men jeg tror det er veldig lurt at det virker frem til nyttår, for det er flere som bør bli gjort kjent med og benytte seg av ordningen, sier Almlid.

– Det må kombineres med at vi øker aktiviteten, så er det noe å komme tilbake til. Spesielt i de bransjene som er mest utsatt. Vi jobber med å sikre nye kompensasjonsordninger for reiseliv og eventbransjen. Vi tror vi må sikre at det er aktivitet i industrien, og vi ser at maritim næring og ordrebaserte næringer sliter litt, sier NHO-sjefen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) og LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

– Litt for dårlig kjent

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen er enig med NHO-sjefen.

– Krisen er ikke over, sier Gabrielsen.

– Jeg er veldig glad for at denne ordningen nå videreføres ut året, og håper dette bidrar til at enda flere permitterte kan komme tilbake i arbeid. Det skaper aktivitet og trygghet, og det bidrar også til at samfunnshjulene og økonomien raskere kommer i sving, sier han.

LO-sjefen mener at lønnsstøtte ikke er et virkemiddelet som treffer alle bedrifter, og understreker at det er ulike utfordringer for ulike deler av næringslivet.

– Men for store deler av næringslivet, som tjenesteytende sektor og servicebransjen, har dette virkemiddelet vært viktig. Jeg tror imidlertid at det har vært litt for dårlig kjent, sier Gabrielsen.

Les også

Regjeringen bruker 27 milliarder kroner – får hard kritikk

Virke ønsker høyere beløp

Også Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen er positiv til forlengelsen av lønnsstøtten. Han sier at det fortsatt er en del bransjer hvor bedriftene ikke tør å ta sjansen på å ta tilbake permitterte ansatte.

– Det er ikke bare ett bilde her. Mens noen bransjer har kommet tilbake, har du bransjer som sitter med helt andre utfordringer, sier Kristiansen til E24.

Han opplyser at bare én av ti av Virkes medlemsbedrifter har benyttet seg av ordningen så langt. Mange bedrifter er usikre på hvor lang tid det vil ta før markedet deres kommer tilbake, tror han. Kristensen mener at det maksimale støttebeløpet burde økes fra 15.000 til 25.338 kroner i måneden.

– Vi er glade for at ordningen kommer, men vi synes at beløpet kunne vært noe høyere, sier Virke-sjefen.

Han forventer nye tiltak rettet mot de bransjene som har hatt det tøffest etter tiltakene mot coronasmitte.

– Det er reiseliv, kulturfeltet og servering, de som har lengst vei tilbake og som lever av at mennesker samles, sier Kristensen.

Mener ordningene har fungert

Frem til nå har staten blant annet tilbudt bedrifter kompensasjon for bortfall av inntekter på grunn av nedstengningen, gjenopprettet Statens obligasjonsfond for å støtte opp under lånemarkedet til bedrifter og gitt egne lånegarantier til små og mellomstore bedrifter.

Disse ordningene hadde alle en ramme på 50 milliarder kroner, men næringslivet har langt fra utnyttet dem fullt ut.

– Som finansminister er jeg veldig glad for at det er mindre behov. Det er ikke noe mål å bruke mest mulig penger, sier Sanner.

– Tilbakemeldingene vi får er at kompensasjonsordningen har fungert bra, men den var tilpasset en periode hvor Norge var stengt ned. Så åpnet vi raskere opp, og aktiviteten kom raskere tilbake, og det betyr at behovet har vært mindre. Så det er de samlede ordningen som kan bidra til at Norge kan komme styrket ut av krisen, sier han.

Han vil vurdere fortløpende om det trengs flere ordninger. Forslaget om å forlenge lønnsstøtten legges frem i en egen krisepakke senere i september. Her kommer det også forslag om ordninger for å hjelpe reiselivet.

– Og så må vi også vri ordningene i retning av omstilling og aktivitet. Vi er nå i en annen situasjon enn det vi var i mars-april, sier Sanner.

Coronaviruset
Publisert:
Gå til e24.no