Nav registrerte 1.900 færre arbeidssøkere sist uke

Nav registrerte færre arbeidssøkere og helt arbeidsledige i forrige uke. Samtidig er det lite endringer i antall permitterte.

Publisert:

Det er nå registrert 206.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, ifølge de ukentlige ledighetstallene.

Det er 1.900 færre enn forrige uke, og utgjør 7,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Nedgangen i antallet arbeidssøkere skyldes hovedsakelig at det er færre som er helt arbeidsledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en uttalelse.

Totalt er 116.900 personer registrert som helt ledige, tilsvarende 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 3.600 færre enn i forrige uke.

– I forrige uke innførte flere kommuner lettelser smitteverntiltakene og det førte til at flere kom helt eller delvis tilbake i jobb. De siste dagene har flere kommuner igjen strammet inn på smitteverntiltakene. Vi ser imidlertid ikke effekten av dette verken i dagpengesøknader eller ledighetstall før i neste uke, sier Holte.

Les også

Ingen planer om endringer i tiltakene før midten av mars

Flere delvis ledige

I tillegg er 72 700 personer registrert som delvis arbeidsledige hos Nav. Det er 1.800 flere enn forrige uke.

Butikk- og salgsarbeid samt reiseliv og transport er de næringer der Nav ser størst reduksjon av helt ledige og størst økning av delvis ledige.

Samtidig er det små endringer i antall permitterte.

36.000 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder for 37.400 av de delvis ledige.

Antallet permitterte har dermed økt med 300 personer i løpet av den siste uken.

Det er nå registrert til sammen 73.500 permitterte arbeidssøkere, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Antall permitterte har holdt seg relativt stabilt i de fleste fylkene og yrkesgruppene den siste uken. Vi ser imidlertid at det er mange som har skiftet status fra helt til delvis permitterte, sier Holte.

Les også

Ser ny vilje til statlig styring i mange land: – Pandemien kan være et vendepunkt

Les også

Vil koronapandemien fordele rikdom mer eller mindre jevnt? Dette mener økonomene.

Færre nye dagpengesøknader

I løpet av uken mottok Nav 600 nye søknader om dagpenger. Det er 2 400 færre enn i uke 7.

42 prosent av dagpengesøknadene skyldtes permitteringer, ifølge Nav.

Flesteparten kommer fra personer som jobbet innen varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet og bygg og anlegg.

Publisert: