Reitens gullavtale verd minst 186 millioner

Eivind Reitens åtte år som Hydro-sjef kan sikre ham 186 millioner kroner.

Publisert:

Av dette er "bare" 40,5 millioner kroner lønn.

Resten, 146 millioner kroner, er verdien av Reitens pensjon – pluss etterlønn, bonus og utøvelse av opsjoner frem til nå.

Fet pensjon

Her er oversikten over Reitens uttak:

Lønn og "frynsegoder": 40,5 millioner kroner, fra han ble generaldirektør i Hydro 1. mai 2001 og til han fratrer 30. mars i år.Tallet er noe usikkert fordi Hydro i går nektet å oppgi Reitens lønn i 2008. Den blir offentlig først når Hydro legger fram 2008-regnskapet. Hans årslønn i 2007 var 5,8 millioner kroner, VG har forsiktig anslått 2008-lønnen til seks millioner kroner.

Bonus: 6,1 millioner til og med 2006. Hydro vil ikke oppgi bonusen for 2007, som ble utbetalt i fjor, før i årsregnskapet. 2008-bonusen er neppe fastsatt ennå.

Opsjoner: 27,5 millioner kroner i årene 2005 til 2007. Han kan også ha hevet opsjonsgevinster tidligere, men det er ikke oppgitt i regnskapene.

Ekstralønn: I 2005 fikk Reiten utbetalt 4 millioner kroner i engangsgodtgjørelse, da hans ansettelsesavtale ble endret.

Tre års etterlønn: Ut fra VGs anslag på 6 millioner kroner i årslønn nå, vil Reiten få 18 millioner kroner i etterlønn de tre neste årene.

Pensjon: Om lag 90 millioner kroner. Reiten hadde opptjent rett til full pensjon i fjor, da han fylte 55 år. Pensjonen er 65 prosent av pensjonsgivende lønn, rundt seks millioner kroner i år. Det gir en årlig utbetaling på 3,9 millioner kroner fra april 2013, i det han fyller 60 år. Beløpet vil gradvis øke, i tråd med at pensjonen blir justert opp.

Basert på gjennomsnittlig levealder, 80 år, og normal pensjonsregulering, vil Hydros pensjonskostnad for Reiten gjennom 20 år være rundt 90 millioner kroner.

Alle tall er før skatt.

- Hadde han vært klok, hadde han i hvert fall betalt tilbake deler av fallskjermen. Men folk som Reiten er ikke kloke på den måten. Der er det lommeboken som styrer, ikke klokskap, sier leder Hans Felix i LO-forbundet EL- og IT.

- Å få 18 millioner for å gå frivillig, er hinsides. Skal han kunne fungere i det offentlige Norge i årene fremover, bør han avstå fra deler av de pengene, mener han.

Kritisk

Handels- og næringsminister Sylvia Brustads er kritisk til Reitens avtale.

- Ja, det har vært gitt altfor gode ordninger. Det vil ikke skje igjen, i hvert fall så lenge vi regjerer og har innflytelse. Det var nettopp denne og andre ordninger som gjorde at vi strammet inn og nå har fjernet blant annet opsjonsordningene i selskaper vi eier eller er deleier i, sier Brustad.

Jan Bøhler, leder i Oslo Ap og stortingsrepresentant, ber Reiten tenke seg om:

- Det går an å bruke vettet. Hvis han ønsker seg et ettermæle med vekt på det industrielle og ikke opsjoner, etterlønn og kjempepensjon, bør han tenke seg om en gang til, sier Bøhler.

- Står ved avtalen

Reitens avgang treffer godt på flere måter: Han hadde opparbeidet fulle pensjonsrettigheter fra Hydro da han i april i fjor fylte 55 år.!.Han er sikret 3 års etterlønn, selv om han går av frivillig.

Det står i avtalen at Hydros forpliktelse "kan reduseres" med mottatt lønn fra andre kilder. Men Reiten har planer om å begynne for seg selv.

Det står også i avtalen at det bare er "en alvorlig forseelse", som kan redusere etterlønnen.

- Synes du Reiten har fortjent alle pengene han har tjent på opsjoner, lønn, bonus og pensjon gjennom sin tid som konsernsjef?

- Jeg uttaler meg ikke om hva folk fortjener, jeg forholder meg til inngåtte avtaler. Pensjonen har han opptjent gjennom 20 år i selskapet, sier styreleder i Hydro, Terje Vareberg.

- Eivind Reiten, du sa for få dager siden, på NHOs årskonferanse, at du var enig i regjeringens krav om moderasjon og bonuskutt. Nå kommer du selv til å motta svært god etterlønn og pensjon – burde du ha justert etterlønnen din, med tanke på den vanskelige situasjonen Hydro nå er inne i?

– Det er få lønnsavtaler som har vært så offentlig kjent som min. Nå er tidspunktet for min avgang kommet. Da ser jeg ingen grunn til at avtalen min burde endres, både jeg og styret står ved avtalen, sier Reiten.

Til forsiden

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om