Derfor biter ikke rentehevingene

De fleste husholdninger vil få mer å rutte med til neste år, selv om renten skal stige videre, mener Nordea Markets.

SER GODE TIDER: Sjeføkonom Kjetil Olsen (t.h.) og sjefanalytiker Erik Bruce presenterte onsdag prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Foto: Johan Nordstrøm, E24
  • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Analytikerne i Nordea Markets tror at nordmenns kjøpekraft vil øke.

Det gjelder også for dem som har høy gjeld.

Banken mener nemlig at kjøpekraften vil stige til tross for forventninger om at Norges Bank skal hev styringsrenten hele syv ganger de neste årene.

– Kjøpekraften vil øke selv for dem som har mye gjeld fordi veksten i lønnsinntektene vil mer enn overstige økte renteutgifter for de aller fleste i Norge, sier sjefanalytiker Erik Bruce til E24.

Grunnen til at kjøpekraften skal forbedres er en forventning om at lønnsveksten er på vei oppover, mens prisveksten er på vei nedover.

Lønnsvekst opp og prisvekst ned

Nordea forventer at lønnsveksten i år vil ende opp nær tre prosent etter lønnsvekst litt over to prosent i fjor.

– Med strammere arbeidsmarked vil arbeidsgiverne måtte overby hverandre for å få tak i mer arbeidskraft, og lønnsveksten kan komme opp litt i overkant av tre prosent neste år, sier Bruce.

Han mener at kampen om arbeidskraften vil bli tettere og tettere og i 2020 kan lønnsveksten ende opp mellom 3,5 prosent og fire prosent. Det er ett prosentpoeng høyere enn dagens nivå.

Samtidig venter banken at kjerneinflasjonen ender på 1,3 prosent i år, og øker til 1,5 prosent i 2019 og videre til 1,8 prosent i 2020.

Nordea Markets er det økonomiske miljøet i Norge som tror på flest renteøkninger de kommende årene.

Etter renteøkningen i september med 0,25 prosentpoeng, venter banken at det kommer tre renteøkninger både i 2019 og 2020, hver på 0,25 prosentpoeng.

I så fall vil renten innen neste sommer ha økt til 1,25 prosentpoeng fra dagens 0,5 prosent.

Da stiger både renter og boligpriser

Bruce peker på at vi er i en oppgangskonjunktur, og historisk har både renter og boligpriser økt når det har gått bra i økonomien.

Isolert sett skal høyere rente dempe boligprisene, mens økt lønnsvekst trekker i motsatt retning.

– I sum tror vi på små endringer i boligprisene fremover, sier Bruce.

Analytikerne har regnet på hva som vil endre seg for et par med 5 millioner kroner i lån og en felles lønnsinntekt på én million kroner.

– Et slikt par vil komme bedre ut neste år enn i år, fordi lønningene vil stige mer enn det boliglånskostnadene vil gjøre. Så selv for dem med gjeld tilsvarende femgangeren av inntekt, vil 2019 bli et bedre år, sier Bruce.

Lønnsinntekt stiger mer enn lånekostnader

Beregningene viser at selv med lån tilsvarende 5 ganger inntekt, vil økningen i lønnsinntekt være større enn økningen i lånekostnad.

Eksempel:
Lønnsøkning etter skatt: 21.500 kroner

Økning i rentekostnad
+ 37.500 kroner gitt renteøkning på 0,75 prosentpoeng
– 8.250 kroner i økt skattefradrag
– 15.000 kroner i redusert avdrag for annuitetslån
= 14.250 kroner

I beregningene er det tatt hensyn til at mange har annuitetslån.

– Mange har 5–6 ganger inntekt i gjeld. Men de aller fleste har annuitetslån. Med annuitetslån betaler du mindre i avdrag når renten øker. I tillegg får man økt skattefradrag grunnet økte rentekostnader, sier Bruce.

Presser lønnsveksten opp

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets forklarer bakgrunnen for at analytikerne forventer videre oppgang i lønnsveksten i Norge.

– Det går bra i norsk økonomi, arbeidsledigheten faller og kampen om arbeidskraften blir større, sier Olsen til E24.

– Når da i tillegg lønnsomheten i næringslivet er god – og særlig innenfor oljevirksomheten er den veldig god med dagens oljepriser – så er erfaringene at det vil presse lønnsveksten i Norge opp over det nivået vi finner blant våre handelspartnere, legger han til.

Han peker samtidig på at lønnsveksten er på vei opp i USA, og at det er tegn til økt lønnspress også i eurosonen.

Nordea Markets forventer en reallønnsvekst i snitt for norske husholdninger på to prosent til litt i overkant av to prosent de neste to årene.

– For norske husholdninger i sum vil den renteoppgangen vi er inne i trekke fra kanskje 0,75 prosentpoeng fra denne reallønnsveksten hvert av årene. Så da er reallønnsveksten over én prosent for norske husholdninger, sier Olsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Nordea: Kamp om arbeidskraft gir høyere lønnsvekst

  2. – Færre kommer til å få boliglån

  3. Høy bensinpris, strømpris og rentehopp: Likevel skal det gå bedre i 2019

  4. To rentehopp og litt mer påfyll i lommeboken

  5. E24s renteråd: Dette bør du gjøre, Olsen