Rasende Skei Grande: – Erna og Siv har skuffet meg

Venstre-leder Trine Skei Grande kan nesten ikke tro det hun ser: Det grønne skiftet statsministeren lovet henne er redusert til et avsnitt i statsbudsjettet for neste år.

Oslo 20160825. Trine Skei Grande før møtet om grønne avgifter mellom regjeringspartiene og sammarbeidspartiene i statsministerboligen i Oslo torsdag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Publisert:

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, slår Venstre-lederen fast overfor VG, og minner om:

– I fjor skrev statsministeren selv et løfte til oss om at de skulle ha et grønt skifte. Og så legger de frem dette. Erna og Siv har skuffet meg, begge to. De har lovet meg noe de ikke klarte å holde, sier Skei Grande.

Miljøorganisasjonen Zero er heller ikke imponert:

– Budsjettforslaget inneholder få spor av det grønne skatteskiftet som skulle levere «betydelige reduksjoner i klimautslippene». Om dette er så langt regjeringen vil gå, må det anses som en avskjedssøknad, uttaler Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.

Få med deg alle nyhetene om statsbudsjettet i vårt direktestudio. Har du spørsmål om hvordan budsjettet vil påvirke deg og din økonomi, kan du stille spørsmål til eksperter s om svarer i vårt nettmøte senere torsdag.

Bil-lettelse på 900 millioner

Etter forhandlingene om statsbudsjettet i fjor lovet Høyre og Frp at de skulle legge frem et grønt skatteskifte som skulle gi «betydelige utslippskutt». Venstre-lederen var også tydelig på at årets budsjettforslag måtte være grønt om den sittende regjeringen fremdeles skulle være levedyktig.

Men i beregningene fra Klima- og miljødepartementet anslår regjeringen at de frem mot 2030 kun vil kutte 2,1 prosent av de nasjonale klimagassutslippene.

Total foreslår regjeringen å øke avgiftene på klimagasser og bruk av drivstoff med 1,6 milliarder kroner. Samtidig foreslås lettelser og kompensasjoner på i alt 900 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet økt reisefradrag, lavere årsavgift på bil og reduserte bompenger.

Samtidig har regjeringen beregnet en økning på 7,7 og 7,4 prosent i utslippene fra transport og veitransport.

I statsbudsjettet skriver regjeringen dette om det grønne skatteskiftet:

«Regjeringen fremmer forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av Grønn skattekommisjon. Forslaget innebærer økte avgifter på utslipp av klimagasser og bruk av drivstoff på nærmere 1,6 mrd. kroner. De viktigste forslagene er å øke veibruksavgiften på drivstoff med 35 øre for autodiesel og 15 øre for bensin. Dette vil bidra til å jevne ut avgiftsforskjellen mellom autodiesel og bensin. I tillegg foreslår regjeringen å øke CO 2 -avgiften på mineralolje som ikke er ilagt veibruksavgift. Avgiftsøkningene motsvares av sektorvis reduksjon av andre skatter og avgifter og kompensasjoner på utgiftssiden av budsjettet. Bilister og transportører kompenseres gjennom redusert årsavgift, økt reisefradrag, økt avskrivningssats for vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv. samt gjennom reduserte bompengetakster utenom storbyområdene. Denne helhetlige avgifts- og skatteomleggingen bidrar til å forsterke klimaforliket og redusere klimagassutslippene. Avgiftsbelastningen flyttes fra eie til bruk av bil, noe som er et godt miljømessig grep for å bidra til reduserte utslipp fra bilparken. Med dette følger regjeringen opp anmodningsvedtaket om et grønt skatteskift fra stortingsbehandlingen av 2016-budsjettet.»

Dypt skuffet

Hun er dypt skuffet over sine to samarbeidspartnere i regjeringen, Frp-leder Siv Jensen og Høyre-leder Erna Solberg.

– Vi skal kutte 40 prosent frem mot 2030. Det er 13 år til. 13 år! Det er ikke lenge til. Og det de to damene her foreslår er ikke i nærheten av å være nok, tordner Skei Grande.

Høyre/Frp-regjeringens forslag om å øke diesel- og bensinavgiftene med maksimalt 35 og 15 øre vil knapt ha effekt, ifølge Skei Grande.

– Det er bare å se på transportsektoren. Det er en eksplosiv vekst, sier hun.

Senere i høst skal hun sette seg ned med KrF-leder Knut Arild Hareide og forhandle om budsjettet med Høyre og Frp. De to regjeringspartiene har sagt at de ikke kan strekke seg lenger på det grønne skiftet.

– Jeg håper jo at de vil forhandle, også om dette. Hvis ikke, så har de ikke flertall for budsjettet sitt. Og da er det regjeringens problem, sier hun.

–Feil bruk

Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen påpeker at regjeringen bruker rekordmange oljepenger, men mener pengene blir brukt feil.

Regjeringen vil bruke 225,6 milliarder av oljepengene, tilsvarende tre prosent av oljefondet.

– Ledigheten kommer til å bite seg fast på samme høye nivå som i dag, sier Marthinsen til Dagens Næringsliv.

– Det skapes knapt jobber i privat sektor, og dette budsjettet gjør nesten ingenting for å bygge kompetanse og løfte inn grupper som i dag står utenfor arbeid.

Publisert: