Oljefondet eier aksjer
i massakre-gruven

Det britiske gruveselskapet Lonmin fraskriver seg alt ansvar for at 30 streikende arbeidere ble skutt og drept ved inngangen til deres platinagruve i Sør-Afrika i går.Det norske oljefondet eier aksjer for 433 millioner i selskapet som driver gruven.

ETTERFORSKES: Drapene på minst 30 sørafrikanske gruvearbeidere ved platinagruven i Rustenberg opprører. Norge eier 2,36 prosent av selskapet som driver gruven - Lonmin Plc.
  • Kristin Norli
  • John Thomas Aarø
  • Øyvind Henriksen
Publisert:

Torsdag utspilte det seg grufulle scener ved en platinagruve i Marikana i Sør-Afrika, der mange tusen gruvearbeidere har streiket i lang tid for å få høyere lønn og bedrede arbeidsforhold.

I går kulminerte situasjonen i sammenstøt mellom politi, streikende og vakter.

Det utviklet seg fort til et blodbad der minst 30 av de streikende arbeidere ble skutt og drept av opprørspolitiet.

Gruven der den grove voldsbruken skjedde er eid av det britiske selskapet Lonmin Plc, et av verdens største platinaselskaper.

Også Norge har eierinteresser i gruven. Det norske Oljefondet har nemlig investert 433,9 millioner kroner i Lonmin, og eier 2,36 prosent av aksjene i selskapet.

Hendelsen ved Lonmin-gruven i går beskrives som en massakre i internasjonale medier, og Sør-Afrikas president Jacob Zuma har fordømt drapene og varsler at de ansvarlige skal straffes.

Les mer på VG Nett:

  • Sørafrikanske gruvearbeidere drept av politiet
  • Presidenten fordømmer massakren på streikende

Lonmin fraskriver seg alt ansvar for det som har skjedd.

- Spørsmål om ro og orden

«Vi tar utviklingen rundt politiaksjonene i ettermiddag på stort alvor. Det sørafrikanske politiet har hatt ansvar for sikkerhet, ro og orden på bakken siden det brøt ut vold mellom ulike grupper av arbeiderne i helgen, og da ni av våre ansatte samt to politimenn mistet livet.»

«Det er unødvendig å påpeke at vi beklager på det sterkeste at flere liv er gått tapt, i det som åpenbart er et spørsmål om offentlig ro og orden, heller enn et spørsmål tilknyttet arbeidsforhold.»

Dette skriver selskapet i en melding myntet på investorene.

Norsk eier

En av disse investorene er Statens pensjonsfond utland, altså det norske Oljefondet.

Ifølge Oljefondets egen oversikt, eide Norge ved årsskiftet 2,36 prosent av aksjene i britiske Lonmin, og investeringen hadde da en verdi på 433,9 millioner kroner.

Oljefondet, som forvaltes av Norges Banks Investment Management, kommenterer av prinsipp aldri enkeltinvesteriner, og heller ikke denne gangen, opplyser fondets kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie.

- Rystende sak

Den norske organisasjonen Framtiden i våre hender krever nå at Oljefondet tar kontakt med Lonmin for å kreve at det ryddes opp i konfliktene.

- Dette er en rystende sak, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender

- Mye tyder på at elendige lønnsforhold er en av de bakenforliggende årsakene til konflikten.

- Om gruveledelsen ikke er direkte ansvarlige for politiets oppførsel, så er de ansvarlige for konfliktnivået og for å ikke ha funnet muligheter for dialog og løsninger før konflikten eskalerte, sier Hermstad.

Har hatt fokus på gruvene

Statssekretær Hilde Singsaas i Finansdepartementet vil ikke kommentere investeringen i gruveselskapet.

- Vi uttaler oss ikke om enkeltselskaper hvis ikke Etikkrådet har gitt en tilrådning som vi har tatt stilling til, sier Singsaas til E24.Leder av Etikkrådet til Oljefondet, Ola Mestad, og legger til:

- Vi vet imidlertid at Etikkrådet gjennom flere år har hatt særlig oppmerksomhet rettet mot gruveselskaper.

Krevende felt

Leder av Etikkrådet til Oljefondet, Ola Mestadvil ikke heler kommentere investeringen i Lonmin, men bekrefter at gruver er et område rådet har fokus på.

- Grunnen til det er at gruver typisk kan ligge i krevende området både i forhold til menneskerettigheter og miljø. Gruvene opprettes der mineralene finnes – og det bringer deg ofte til krevende plasser, sier Mestad.

Ola Mestad

Finansdepartementet har, etter rådgivning fra Etikkrådet, allerede utelukket flere gruveselskaper. Og ifølge Mestad er det flere selskaper som nå er under vurdering.

- Dette pågår i dag. Hvis vi identifiserer et selskap som det kanskje er grunnlag for å utelukke, så snakker vi med selskapet før vi tar en beslutning, sier han.

Vil ikke få konsekvenser

Mestad sier at også arbeidsforholdene til de ansatte i gruvene kan være et tema, men at det da har dreid seg om tvangsarbeid.

Massakren ved gruven i Sør-Afrika vil i seg selv ikke få konsekvenser for Oljefondets eierskap i selskapet, forklarer Mestad.

- For at man skal utelukke et selskap, så må det være begrunnet i pågående og fremtidige forhold. Enkeltepisoder av denne typen vil falle utenfor. Skal det få konsekvenser må det være et mønster, og man må kunne argumentere for at man ikke ser noen tegn til forandring.

Skulle fjerne seg fra gruveinngang

Den detaljerte bakgrunnen for at opprørspolitiet åpnet ild mot de streikende arbeiderne i går, er uklar.

Politiet skal ha begynt å skyte da gruvearbeiderne nektet å fjerne seg fra inngangen til den Lonmin-eide gruven.

De streikende skal ha vært bevæpnet med stokker og kniver.

Presidenten i Sør-Afrika, Jacob Zuma, har uttalt at han vil straffe de ansvarlige.

– Vårt demokrati har nok rom for å løse konflikter gjennom dialog, uten lovbrudd og voldsbruk, sier han.

Politiminister Nathi Mtetwa sier på sin side at antallet sårede etter hendelsen fortsatt stiger.

Men som E24 tidligere har pekt på, er ikke dette første gang Oljefondets investeringer i gruveselskaper settes i tilknytning til menneskerettighetsbrudd.

I april skrev E24 om Oljefondets investeringer i Glencore, et sveitsisk råvareselskap som blant annet driver gruvedrift i Kongo.

Dette selskapet er internasjonalt svartelistet for for utstrakt bruk av barnearbeid og miljøforurensing tilknyttet gruvene, spesielt i Kongo.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Gruvearbeidere tilbake i arbeid i Sør-Afrika

  2. Streikevakter blokkerer gruve i Sør-Afrika

  3. Oljemedaljens andre bakside

  4. 12.000 gruvearbeidere sparket i Sør-Afrika

  5. Regjeringen under press om kull