Kun to ganger har Oljefondet tapt mer enn i 3. kvartal

Oljefondet ble rammet av urolige aksjemarkeder i tredje kvartal, men har tjent inn det tapte så langt i oktober.

IKKE VEL BLÅST: Oljefond.sjef Yngve Slyngstad20150819. Yngve Slyngstad.
Publisert:

Staten pensjonsfond utland, eller Oljefondet som de fleste nordmenn kaller det, fikk et elendig resultat i tredje kvartal.

Fondet fikk en negativ avkastning på 273 milliarder kroner i kvartalet, hvilket er det tredje svakeste resultatet målt i kroner i historien.

Det fremkommer i fondets rapport for tredje kvartal som ble offentliggjort onsdag.

Målt i prosent var avkastningen negativ med 4,9 prosent, hvilket er det prosentmessig åttende svakeste resultatet i fondets historie.

Les også

Slutter å spare neste år

Aksjefall

Det var fallende aksjemarkeder i kvartalet som førte til det svake resultatet.

Aksjeporteøljen falt med 8,6 prosent, mens renteinvesteringene ga en positiv avkastning på 0,9 prosent.

Den samlede aksje- og renteavkastningen var 0,2 prosentpoeng svakere enn de indeksene Oljefondet selv sammenligner seg med.

Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 3,0 prosent i tredje kvartal.

– Oppbremsingen i verdensøkonomien og nedgangen i de internasjonale aksjemarkedene, spesielt det kinesiske aksjemarkedet, bidro negativt til avkastningen på aksjeinvesteringene, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad i en pressemelding.

Les også

Jensen kan måtte slå hull på sparegrisen

Svakt i renter

Det imidlertid innenfor renteforvaltningen at Oljefondet hadde et størst negativt avvik i forhold til de referanseindeksene fondet sammenligner seg selv med.

Dette forklarer fondet med at renteporteføljen i gjennomsnitt hadde lavere gjenværende løpetid enn referanseindeksene. Dette fører til at følsomheten ved renteendringer blir mindre.

Dermed har fondet fått mindre kortsiktig glede av det rentefallet som har vært i tredje kvartal.

På lengre sikt innebærer imidlertid rentefallet at fondet kronisk får svakere avkastning på den delen av pengene som er plassert i renteinvesteringer.

Fondets ledelse opplyste at renteporteføljen har en gjennomsnittlig løpetid på litt over seks år og at gjennomsnittlig rente er omlag en halvannen prosent.

Les også

Oljefondet om Kina-uroen: – Det skaper usikkerhet

Flere kroner

Selv om avkastningen var negativ bidro en svekkelse i den norske kronekursen til at fondet målt i kroner økte i tredje kvartal.

Kronesvekkelsen bidro til å øke fondet med 382 milliarder kroner, mens staten tilførte fondet med 12 milliarder nye kroner av oljeinntektene. Det førte i sum til at fondet utgjorde 7.019 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Slyngstad sier i pressemeldingen at man må være forberedt på store svingninger i Oljefondets resultater når det er svingninger i markedene.

- Med den størrelsen vi ser på fondet i dag, kan dette gi betydelige utslag på kort sikt. Fondet har imidlertid et langsiktig perspektiv og er godt rustet til å tåle kortsiktige markedssvingninger, sier Slyngstad i pressemeldingen.

På pressekonferansen understreket Oljefondets ledelse at tapet i tredje kvartal er innenfor det vi må regne med at kommer med jevne mellomrom for Oljefondet.

– Vi hadde et negativt resultat på nesten 300 milliarder i kvartalet, men vi ser samtidig at vi så langt i denne måneden har gått milliarder i pluss, sa Slyngstad på pressekonferansen.

Tapte 4,9 milliarder på diesel

Oljefondet tapte i tredje kvartal betydelig på avsløringen av dieseljukset i Volkswagen.

Avsløringen førte til at Volkswagen-aksjen falt med 50 prosent i løpet av kvartalet, noe som førte til en verdifall på 4,9 milliarder kroner for Oljefondet.

Fondets ledelse understreket under presentasjonen av regnskapsrapporten imidlertid at en del av dette tapet er innhentet som følge av kursoppgang i fjerde kvartal.

Les også

Kvittet seg med Lehman-tap natten før konkurs

Les også

Oljefondssjefen: - Kan vi stole på Kina-tallene?

Les også

Oljefondssjefen frykter styrene får for mye å gjøre

Publisert:
Gå til e24.no