Regnskogfondet om Oljefondet: Tjener fortsatt store penger på regnskogødeleggelse

Mye er blitt bedre, men Oljefondet har en lang vei å gå, mener Regnskogfondet.

UTSATT FOR FARE: Regnskogfondet mener at Oljefondet fortsatt tjener store penger på regnskogødeleggelse. Her fra Jamanxim-elven i Brasil.

Antonio Scorza
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

– Oljefondet investerer fortsatt store penger i næringene som gjør at regnskogen forsvinner. Det gir fondet et stort ansvar, men også stor mulighet til å påvirke selskapene som ødelegger regnskogen, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Fredag presenterte Oljefondet – eller Statens pensjonsfond utland om man vil – resultatet for 2014.

Det viste et investeringsoverskudd på hele 544 milliarder.

Les også

Svakt år ga 544 milliarder i pluss for Oljefondet

Men samtidig som Oljefondet har tjent gode penger, har godt over hundre milliarder kroner av fondets investeringer bidratt til å ødelegge regnskog, ifølge Regnskogfondet.

Organisasjonen har gått gjennom Oljefondets investeringer og har regnet seg frem til at fondet har investert 137 milliarder kroner i virksomheter som driver med aktiviterer som ødelegger regnskog.

Det er et bredt spekter av bransjer som har slik virksomhet.

På listen til Regnskogfondet finnes de som driver innen olje- og gass, palmeolje, gruvedrift, kvegdrift, tømmer og papir, soya og annen energi.

Oljefondets investeringer i gruvedrift ble i fjor redusert med 14 prosent, mens investeringene i de andre typene virksomhet gikk opp.

I alt har eksponeringen mot regnskogødeleggelse økt med fem prosent, ifølge Regnskogfondets tall.

Les også: – Vi skjønte ikke hvorfor vi ble syke

Fornøyd

Men selv om den samlede investeringen går i feil retning av Regnskogfondets mål, ser aktivistene lyspunkter.

Oljefondet har nå tatt i bruk et nytt såkalt forventningsdokument, som stiller krav til selskapers håndtering av klimarisiko. Dette dokumentet brukes overfor styre og ledelse i selskaper Oljefondet investerer i, og gir klart uttrykk for hva de forventer med hensyn til å redusere klimaendringer og avskoging.

Regnskogfondet har bidratt til utarbeidelsen av dokumentet sammen med Norges Bank Investment Management (NBIM), som til daglig forvalter fondets midler.

– Det vil vekke oppsikt internasjonalt at et fond av denne størrelsen stiller så tydelige krav til at selskaper må slutte å bidra til avskoging. Dette er helt klart et skritt i riktig retning, og det er veldig positivt at NBIM har lyttet til oss og ikke bare stiller krav til selskaper som direkte driver med avskoging, men også til dem som bidrar indirekte gjennom sine leverandørkjeder, sier Lars Løvold.

Les også

Ekspertgruppe vil utelukke klimaverstinger

Palmeolje og vanlig olje

I 2013 trakk Oljefondet seg ut av 23 palmeoljeselskaper. Dette er en av de industriene som er beskyldt for å være mest skadelig for regnskogen. Store arealer med skog brennes av for å lage plantasjer til produksjon av palmeolje.

Men Regnskogfondets tall viser at de samlede investeringene Oljefondet har gjort i palmeolje, derimot har økt med 43 prosent. Ved utgangen av 2014 hadde Oljefondet investert 8 milliarder kroner i palmeoljeselskaper.

Det er likevel olje- og gassinvesteringer som gir Oljefondet den største eksponeringen mot avskoging. Ifølge Regnskogfondets liste har Oljefondet investert 89 milliarder kroner i petroleumsselskaper som bidrar til avskoging.

– Oljeutvinning i sårbare regnskogområder er en katastrofalt dårlig idé. Utslipp av olje og kjemikalier fører til skogdød, forurensing av vannkilder og ødeleggelse av levebrødet til urfolk. Oljefondet har store aksjeposter i mange selskaper, og må stille krav om å få slutt på ødeleggelsene, sier Løvold.

Les også

Solberg og Jensen risikerer å måtte be Oljefondet om penger

Spisser forventningene

Fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar i NBIM sier at de ikke kan kommentere Regnskogsfondets beregninger, siden de ikke har mottatt dem eller fått de presentert. Skaar sier at de setter stor pris på å motta informasjon fra frivillige organisasjoner, som de igjen kan brukes i Oljefondets risikovurderinger.

Hun sier at i selskaper hvor fondet har en større eierandel, eller selskaper med større markedsverdi, at de har tettere kontakt med selskapets styre, og at de større mulighet til å påvirke selskapet gjennom eierskapsutøvelsen.

– I år har vi blant annet kontaktet styrene i en rekke store elektrisitetsselskaper knyttet til deres strategi for overgangen til et energisystem med lavere utslipp.

Oljefondet publiserte for litt siden en oppdatert versjon av forventningsdokumentet. Skaar sier at dokumentet nå er mer spisset mot selskapene enn tidligere, og at det vil bli brukt for å stille forventninger til selskapene der fondet er investert – og da særskilt selskaper i utsatte sektorer som utvinner fossile brensler.

– Det er rettet mot selskapenes styrer og vil brukes som bakgrunn for samtaler med selskapene. I tillegg vil vi fortsette å følge opp dokumentet gjennom en årlig undersøkelse knyttet til rapportering av klimarisiko, sier Skaar.

Les også

Oljefond-rapport ble lekket: – Alvorlig

Les også

Oljefondet over 7.000 milliarder kroner

Les også

Oljefond-sjefen: Urealistisk å klare en avkastning på fire prosent

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Oljefondet ut av 33 palmeoljeselskaper

  2. Oljefondet kan ha 25 milliarder i Amazonas

  3. Tusenvis av selskapsmøter hvert år: Vil vite hva Oljefondet oppnår

  4. Annonsørinnhold

  5. Oljefondet solgte seg ut av 73 selskaper som ikke holdt mål i 2015

  6. Kvittet seg med seks selskaper