Solvik-Olsen krever nye hovedveier uten rundkjøringer

Samferdselsdepartementet (SD) krever at nye hovedveier i Norge heretter skal bygges uten rundkjøringer. Dette skal være hovedregelen, med bare få unntak.

GOD FLYT: Samferdselsdepartementet er ikke fornøyd med at det fortsatt er mange rundkjøringer bygget inn i Norges hovedveier. De mener dette hindrer fri flyt.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Et annet krav er at slike veier i størst mulig grad skal bygges utenom byer og tettsteder.

Disse kravene til veibyggerne er satt fram i et brev som departementet sendte til Vegdirektoratet 19. desember. Statens vegvesen omtaler brevet på sitt nettsted og gir der følgende kommentar: «Vi har allerede en restriktiv holdning til rundkjøringer på viktige transportruter. Vi vil komme tilbake til hvordan brevet skal omsettes i praksis.»

Planskilte kryss

Samferdselsdepartementet begrunner sitt standpunkt med at det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart på hovedveier med stort innslag av gjennomgangstrafikk.

Noen unntak kan likevel tillates. Dette gjelder i enkelte tilfeller der det er nødvendig å bygge rundkjøring fordi kostnadene ellers blir uforholdsmessig høye, eller der det ikke er tilstrekkelig plass til å bygge planskilte kryss.

Forsinker trafikken

Samferdselsdepartementet påpeker at i enkelte tilfeller har sterke lokale interesser ønsket hovedveien gjennom tettsteder, blant annet for å hindre handelslekkasje fra bedrifter langs eksisterende vei. Slike argumenter godtas ikke, går det fram av brevet. Departementet framhever i stedet følgende argumenter:

Dersom hovedveien skal gå gjennom lokalsamfunn, må farten senkes av hensyn til trafikksikkerheten. For å sikre tilrådelig fart, må det da bygges fartshumper og gjennomføres miljøgatetiltak. Dette fører til at gjennomsnittshastigheten må ned, og gjennomfartstrafikken forsinkes, skriver SD.

Effektive hovedveier

Departementet tilføyer at det i enkelte tilfeller, på grunn av topografiske eller geologiske forhold, kan være svært kostnadskrevende å legge veien utenom tettsteder. Noen ganger kan dette også føre til en svært mye lengre vei.

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men hovedregelen skal være effektive hovedveier utenom sentrum i byer og tettsteder, understreker Samferdselsdepartementet.

Les også

Høyre-veteran André Oktay Dahl har meldt seg ut

Les også

Tajik og Giske nestlederfavoritter i Ap

Les også

Regjeringen sier nei til Russland-samarbeid

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Nye motorveier skal få høyere fartsgrense

  2. Innreisereglene blir strengere

  3. Derfor er superbuss et rimeligere alternativ enn trikk

  4. Nullutslippssoner får grønt lys

  5. – Dette styrker ikke Finanstilsynets argumenter