Ny rekord: Verdien av Oljefondet har steget til over 14.500 milliarder kroner

Det tilsvarer nær 7 milliarder kroner per dag de siste to månedene.

Sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, ankommer middagen etter sentralbanksjefens årstale i februar.
Publisert:

Tirsdag nådde Oljefondet en ny milepæl: Markedsverdien passerte 14.500 milliarder kroner, eller 14,5 billioner kroner.

Det viste det uoffisielle tallet på fondets nettsider, bekrefter kommunikasjonssjef Line Aaltvedt overfor E24.

En billion på norsk tilsvarer tusen milliarder. Ordet må ikke forveksles med en amerikansk billion, som tilsvarer milliard på norsk.

Hun sier det er svekkelsen av den norske kronen som er driveren i verdiøkningen av fondet den siste uken.

Den historisk svake kronen gjør at fondets eierskap i euro og dollar øker i norske kroner.

Oljefondets uoffisielle verdi rundt klokken 14 tirsdag ettermiddag.

I begynnelsen av februar skrev E24 at fondets verdi hadde passert 14.000 milliarder.

I løpet av drøye to måneder har altså fondet økt sin verdi med 500 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på nær 7 milliarder kroner per dag siden 6. februar i år.

Kraftig oppgang siden nyttår

Siden nyttår har verdien av Statens pensjonsfond utland (SPU), som er fondets offisielle navn, økt kraftig.

Bakgrunnen er blant annet den nevnte kronesvekkelsen og et sterkt aksjemarked. Ved siden av en historisk svak krone bidrar en sterk utvikling i markedene til at fondets aksjer og rentepapirer øker i verdi.

Det var først i januar i år at verdien av fondet passerte 13.000 milliarder.

Også da pekte fondet på valutaeffekten av en svekket krone og positiv avkastning i aksje- og rentemarkedet.

Rekordår for tilførsel

Oljefondet har satt flere rekorder de siste årene, til tross for kvartaler med negativ avkastning i fjor.

I tillegg til kronekursen og markedsforholdene, påvirkes verdien av fondet naturlig nok også av hvor mye oljepenger som tilføres.

I 2022 ble fondet tilført 1.085 milliarder kroner. Det var den desidert største tilførselen av friske oljepenger noensinne.

Bakgrunnen er rekordhøye olje- og gassinntekter i 2022.

Ifølge fondet besto verdien ved nyttår (12.429 milliarder) av 3.994 milliarder kroner netto tilført fra regjeringen, 6.370 milliarder fra avkastning og 2.065 milliarder fra en svekket krone.

Publisert:

Her kan du lese mer om