Forbereder krisetilskudd på 500 mill. for tilbakebetaling av pakkereiser

Regjeringen jobber nå med en ekstra tilskuddsordning for å sikre at forbrukerne får pengene tilbake etter avlyste utenlandsreiser. I mellomtiden utvides fristen for den eksisterende låneordningen.

REISEKRISE: Næringsminister Iselin Nybø (V) forbereder nye tiltak for den kriserammede reiselivsbransjen. Bilde er fra et tidligere besøk hos Color Line.
Publisert:

Tusenvis av nordmenn går fortsatt og venter på tilbakebetaling fra planlagte reiser som stoppes av coronakrisen. Samtidig fortviler reisearrangørene, som har måttet permittere i stor skala og frykter konkurs etter å ha mistet forretningsgrunnlaget nærmest over natten.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett ville staten gi subsidierte lån til pakkereisearrangørenes, slik at de kunne refundere reiser som ble avlyst som følge av corona. Lånerammen var på to milliarder kroner, men ble slaktet av reisenæringen.

I forrige uke ble det inngått et forlik i forhandlingene om budsjettet. Det åpner for at 500 millioner kroner gis som tilskudd i stedet for lån, mens de resterende 1,5 milliardene fortsatt skal være lån. Disse lånene skal være så billige som mulig uten å bryte reglene for statsstøtte.

Endringen kommer som følge av tilbakemeldinger fra bransjen, kombinert med politisk press.

Nærings- og fiskeridepartementet (Nfd) jobber nå med detaljene, før det skal vedtas i Stortinget. I mellomtiden utvides lånefristen til 26. juni.

Les også

En av Norges eldste turoperatør er konkurs

Selv om regjeringen har åpnet for reiser til enkelte land i sommer, ser det fortsatt mørkt ut for turer til sydlige strøk. Bildet er fra Palermo i Italia.

Skal bidra til at flere overlever

– Pakkereisearrangørene er i en vanskelig situasjon som en konsekvens av smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien. Reisevirksomheten er redusert dramatisk. Derfor ser vi nå på en tilskuddsordning, som skal supplere låneordningen, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Departementet arbeider nå med vilkårene for tilskuddsordningen og for å få den godkjent av ESA. Deretter må budsjettet vedtas i Stortinget, før penger kan betales ut. Søknader kan imidlertid sendes inn allerede nå.

Les på E24+

Her skulle det vært 220 cruiseskip i sommer. Nå er fjorden nesten tom.

– Tiltakene har to formål: det ene er å bidra til at forbrukerne får sine forskuddsbetalinger tilbake, det andre er å bidra til at flere pakkereisearrangører overlever krisen, og unngår konkurs, sier Nybø.

Gitt at ESA godkjenner tilskuddsordningen, kan deler av lånesøknaden omgjøres til tilskuddssøknad, og pakkereisearrangørene vil kunne få et tilbud om tilskudd og eventuelt tilbud om lån på toppen av tilskuddet. Det er Innovasjon Norge som administrerer ordningen.

Nfd oppfordrer reisearrangørene til å søke så fort som mulig, slik at søknadsbehandlingen kan begynne.

Her kan det søkes: Lån og tilskudd til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser
Publisert: