Johnsen vil ikke gripe inn mot sterk krone

- Vi må nok innstille oss på at de urolige tidene kan vare ved, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til E24.

DEN BESTE MEDISIN: Finansminister Sigbjørn Johnsen mener stram budsjettpolitikk er den beste medisin mot kraftige kronehopp.
Publisert:

Et kraftig kronerally har nå ført den norske valutaen til det sterkeste nivået som noen gang er registrert (importveid).

Finansminister Sigbjørn Johnsen holder imidlertid fast på at ingen ekstraordinære tiltak er nødvendige for å bremse kronerallyet.

- Retningslinjene for finanspolitikken legger stor vekt på stabilitet i den økonomiske utviklingen. Den linjen vil vi fortsette, for det er det beste vernet vi har mot slik uro vi ser nå, sier Johnsen til E24.

Han legger til at han stiller seg bak sentralbanksjef Øystein Olsens uttalelser:

- Vi har en politikk som er basert på at vi ikke skal intervenere. Den står fast, sier Olsen til nyhetsbyrået Reuters onsdag.

LES OGSÅ: Slik vil du merke rekordkronen

- Svinger mye

Johnsen legger vekt på at Norge har bred erfaring med større svingninger i valutakursen.

- Når det er uro i markedet, har vi erfaring med at det er mange båter som ønsker seg en trygg havn. Det er noe som kan forsterke seg når usikkerheten er stor i de internasjonale finansmarkedene.

GRIPER IKKE INN: Finansminister Sigbjørn Johnsen stiller seg bak uttalelsene til sentralbanksjef Øystein Olsen (bildet). Han sier at Norges Bank står fast på politikken om å ikke intervenere.

Norge har imidlertid også opplevd at internasjonal uro kan utløse både styrking og svekkelse av kronen.

- Det norske valutamarkedet er relativt lite. Hvis det i noen perioder er mange som investerer i norske kroner, kan det bli trangt når alle skal ut av havnen. Resultatet blir at kronen svekker seg.

Sveits har lenge vært under press nettopp på grunn av sveitserfrancens status som «trygg havn».

Tirsdag grep landets sentralbank derfor inn, og satte en øvre grense for francens styrke mot euro.

Les også: Sveits griper inn mot sterk franc

Dermed måtte aktørene ut i markedet på jakt etter en ny havn som kunne by på ly for de kraftige vindkastene i internasjonale finansmarkeder.

Johnsen vil imidlertid ikke gjøre noe for å tvinge båtene ut på havet igjen.

- I en slik situasjon er det viktig å legge stor vekt på stabilitet i politikken fra regjeringens side, og holde den kursen vi allerede har, sier Johnsen.

Han minner om at årsaken til at kronen nå er sterk, er et uttrykk for at norsk økonomi er i en særstilling.

- Grunnen til det som nå skjer, er at det er bekymring for statsfinansene i flere land. Det er det som er den direkte foranledningen til uroen vi ser nå. Norsk økonomi er i god stand, og svært solid, og norske finansinstitusjoner er solide, sier Johnsen.

- Vi skal være glade for at vi ikke sliter med de samme utfordringer som mange andre land gjør.

Stramt budsjett

Særlig måten pensjonsfondet er organisert på, er viktig for å sikre stabilitet, ifølge finansministeren.

- Med en stor kapitalutgang fra fondet, bidrar organiseringen til å skjerme oss fra svingninger både i oljeprisen og valutakursen. Langsiktige og stabile rammer rundt dette er utrolig viktig.

Også når statsbudsjettet utformes, er stabilitet i økonomien viktig.

- Fra regjeringens side er det viktig å holde fast ved denne kursen. Vi bidratt til en god økonomisk utvikling ved å være tro mot dette. I dagens situasjon er det derfor viktig med et stramt budsjett.

- Uroen kan vare

Den rekordsterke kronen fikk tirsdag Norsk Industri til å rope varsku:

- KAN IKKE OVERLEVE: Knut Sunde i Norsk Industri advarer mot dagens sterke krone. - Industrien kan ikke overleve med dette nivået, sier Sunde.

- Norsk industri kan ikke overleve med dette nivået, slo direktør Knut E. Sunde fast.

Johnsen ser ikke bort fra at situasjonen vil være utfordrende fremover.

- Vi må nok innstille oss på at de urolige tidene vil vare ved. Det gjør det desto viktigere å holde et våkent øye på konkurranseevnen hos norske bedrifter.

- Det er et viktig hensyn når statsbudsjettet skal utformes til høsten, avslutter Johnsen.

Les også: - Norsk industri kan ikke overleve med dette nivået

Publisert: