Frykter Q-Melk kan forsvinne fra butikkene

Q-Meieriene hevder Tine og Bondelagets innflytelse vil ødelegge konkurransen. Tine avviser kritikken.

FRYKTER DE PÅ SIKT KAN FORSVINNE: Q-Meieriene frykter melkeproduktene på sikt kan forsvinne fra markedet dersom departementets forslag på ny prisutjevningsordning vedtas. Departementet foreslår å redusere tilskuddet, men øke volumgrensen for tilskudd.

Q-Meieriene
  • Eirik Winsnes
Publisert:,

Administrerende direktør i Q-Meieriene, Bent Myrdahl, reagerer kraftig på Landbruks- og matdepartementets forslag til justeringer i den såkalte prisutjevningsordningen.

- Det er merkelig at departementet ikke vil støtte David i kampen mot Goliat. De lar Bondelaget og Tine diktere betingelsene og det synes jeg er direkte frekt. Vi frykter for fremtiden hvis forslaget går igjennom, sier Myrdahl til E24.

- Frykter du at Q-Melk og Skyr på sikt kan forsvinne fra butikkhyllene?

- Ja, hvis man ser på det som har skjedd i våre naboland har de mindre bedriftene systematisk blitt slukt av de større. Da forsvinner bedriftene og også produktene, sier Myrdahl.

Les også: Skyr ikke søta bror

Ordningen skal sikre konkurranse

Prisutjevningsordningen ble først innført i 1997, men ble justert som en del av det såkalte «melkeforliket» i 2007.

Ordningen er ment å skulle sikre konkurranse i meierisektoren i Norge. Endringen i 2007 kom i stand etter at Q-Meieriene trakk et søksmål mot staten på bakgrunn av det de hevdet var svært vanskelige rammevilkår.

I det foreliggende forslaget fra departementet foreslås det blant annet å kutte distribusjonstilskuddet til Q-Meieriene med 25 prosent – fra 60 til 45 øre per liter.

Volumgrensen foreslås imidlertid også endret, slik at Q-Meieriene vil kunne få støtte for 100 millioner liter melk, opp 20 millioner fra dagens 80 millioner liter.

Les også: Stadig færre melkebønder i Norge

- FRYKTER FOR FREMTIDEN: Bent Myrdahl, administrerende direktør i Q-Meieriene, hevder konkurransen i meierisektoren vil svekkes kraftig dersom departementets forslag til ny prisutjevningsordning vedtas.

Frode Hansen

- Bryter med forutsetningene

- Dette tilskuddet har ikke vært justert på fem år og en reduksjon på 25 prosent nå vil bety en reduksjon 12 millioner kroner på vår bunnlinje. Dette bryter med forutsetningene i melkeforliket, sier Myrdahl.

- Men vil ikke den foreslåtte volumendringen kompensere for dette?

- Nei, for det betinger jo at vi øker produksjonen til det nivået. Når vi ikke tar ut hele volumet, blir marginene dårligere, sier Myrdahl, som sier Q-Meieriene i 2012 produserte 78 millioner liter melk.

Må vente på årsmøte i Tine

Q-sjefen hevder i tillegg rammeverket for bonusutbetalinger er med på å svekke konkurransen.

Q-Meieriene har som konsummelk-produsent egne melkeleverandører og konkurrerer slik med Tine på pris og bonus til melkeleverandørene.

- Nå er det slik at vi må vente på at årsmøtet i Tine hvert år bestemmer nivået på bonuser. Vi kan ha gjort et kjempegodt år, men resultatet kan endres mye på grunn av nivået på bonusene. Slik kan vi ikke ha det, sier Myrdahl, som hevder økningen i bonusutbetalinger har utgjort en kostnad på over 10 millioner kroner årlig siden 2007.

Les også: Tine drysser penger over melkebøndene

Tine avviser kritikk

AVVISER KRITIKKEN: Johnny Ødegård i Tine sier de har deltatt på like vilkår som Q-meieriene og Tine tar nå til orde for en avgrensning i støtten til mindre aktører.

Tine

- Det er hyggelig at Myrdahl mener Tine har innflytelse, men vi og Q-Meieriene har deltatt på like vilkår i hele prosessen. Det er dessverre ikke sånn at vi har større innflytelse enn andre, sier Johnny Ødegård, Direktør for politikk og samfunnskontakt, til E24.

Tine ønsker at departementet avgrenser hvor mye ressurser som skal brukes på særordninger for mindre aktører.

- Vi har forståelse for at departementet ønsker å videreføre ordningen og vi er enig i hovedtrekkene. Samtidig har kostnadene til dette økt og det er behov for tydeligere avgrensninger, sier Ødegård.

- Ønsker Tine egentlig konkurranse i meierisektoren?

- Vi ønsker konkurranse og en konkurranse som gjør hele sektoren sterk mot et stadig sterkere press fra importen, sier Ødegård.

Les også: Tine trenger mer smørhjelp fra utlandet

Ny forskrift kan tre i kraft 1.juli

E24 har i dag også vært i kontakt med Norges Bondelag.

I høringssvaret som akkurat er vedtatt i styremøte skriver de at de «er sterkt bekymret for kostnadsutviklingen for de konkurransepolitiske tiltakene». Bondelaget hevder «det nå er nødvendig å justere satsene ned med et framtidig mål om at ordningene skal fases ut».

Interesseorganisasjonen hevder at konkurransepolitiske tiltak vil koste 160 millioner kroner i 2016, noe som vil representere en økning på 100 millioner fra 2007.

- Konkurranse er viktig, men vi skjønner ikke at bønder som har slått seg sammen for å ha en plass i verdikjeden gjennom etablering av Tine skal betale ytterligere for å øke konkurransen. Vi ønsker derfor å beholde ordningen tilsvarende et 2011-nivå på 115 millioner kroner, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til E24.

Landbruks- og matdepartementet sier i en kommentar til E24 at «departementet ikke har mottatt alle høringsinnspillene enda» og at de «derfor ikke ønsker å kommentere enkeltuttalelser».

Departementet skal nå vurdere alle uttalelsene og opplyser at de tar sikte på at en ny forskrift skal tre i kraft 1.juli.

Flere artikler

  1. Frykter Q-Melk kan forsvinne fra butikken:Avviser at nye regler vilkvele konkurransen

  2. Q-meieriene-direktør: - Kavlifondet har ikke tjent fem øre på oss

  3. Q-Meieriene anklager Tine for kopiering: – Her ser vi et mønster

  4. Annonsørinnhold

  5. Reuters: Norge kankomme ut av kurs

  6. Olsen-beskjed får DNB til å mykne i rentesaken