Ny rapport spår raskere innvandring

Onsdagens tall fra SSB antyder raskere innvandring, spesielt fra fattige land.

VI BLIR STADIG FLER: Norges befolkning kan vokse med 1 million de neste ti årene. Oslo får størst vekst.

Sara Johannessen
  • Terje Normann
Publisert:,

Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterte onsdag nye tall for hvordan de anslår befolkningen vil utvikle seg frem mot år 2100.

SSB tror innvandringen vil bli større enn det de trodde i sin statistikk for et år siden.

Byået opererer med tre hovedalternativer - høy, middels og lav innvandring - og i alle tre alternativene anslår SSB at innvandringen til Norge blir høyere enn hva de trodde i fjor.

Les også: SSB: Innvandring lønner seg ikke

Det understrekes likevel at det er knyttet store usikkerheter til fremskrivninger så langt frem i tid.

Fattige land øker mest

Den nye rapporten peker på at innvandringen fra landgruppe 3 kan vokse særlig raskt i det høyeste alternativet. Denne gruppen omfatter europeiske land utenfor EU og land i det som tradisjonelt har blitt betegnet som Den tredje verden.

Slår høyalternativet til vil innvandringen fra fattige land bli opp mot 50.000 personer i året frem mot 2060.

Rapporten forklarer denne økningen hovedsakelig med «brohodeeffekten», altså at det allerede finnes en befolkning fra disse landene i Norge.

- At brohodeeffekten kan være viktigere enn ledighet for denne gruppen, er ikke urimelig å anta. Mulighetene for å komme som arbeidsinnvandrer fra landgruppe 3 til Norge er langt mer begrenset enn for de to andre gruppene, heter det i rapporten.

Familiegjenforening

I stedet vises det til familiegjenforening:

- Det å ha familie her i landet, kan derimot være avgjørende for om man får komme til Norge, fremgår det av rapporten.

I høyalternativet kan Norges befolkning passere 6 millioner allerede i 2022, altså bare om ti år.

Det er Oslo som skal vokse raskest, sammen med Akershus og Rogaland. I denne rapporten forventer SSB at Oslo vil vokse enda raskere enn byrået trodde i 2011.

Les også: Etnisk norske flytter ut av Oslo

- Oslo vokser fra 613.000 innbyggere i 2012 til 832.000 i 2040. Denne økningen er litt høyere, på 9 000 innbyggere, enn i 2011-framskrivningen, skriver SSB på sin hjemmeside.

Når man ser på høyalternativet vil Oslo der i praksis være en millionby i 2040, med 985.721 innbyggere.

For første gang har SSB fremskrevet befolkningen basert på bydeler. I Oslo er det bydelene Bjerke og Østensjø som skal vokse raskest. Disse vil ha over 40 prosent fler innbyggere i 2040 enn i 2012.

LES OGSÅ:

Flere artikler

  1. SSB tror Norges befolkning øker med én million rekordfort

  2. NSB: - Vi må gjøre det attraktivt å bo på landet

  3. Bygger flytende boliger for å lokke til seg folk

  4. Annonsørinnhold

  5. Får halvert reisetid til Oslo og 4.500 nye boliger

  6. Etnisk norske flytter ut av hovedstaden