Venstre stålsetter seg for klimakamp med Erna

Venstre har en lang liste med grønne krav foran budsjettforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet. Forventningene er beskjedne til regjeringens forslag.

GRØNNVASK AV BUDSJETT: - Helt nødvendig for Venstre å grønnvaske det blåblå budsjettforslaget, sier partiets nestleder og klimapolitiske talsmann Ola Elvestuen. Her er han fotografert under valgvaken 2013.
Publisert: Publisert:

– Det er definitivt grunn til å tro at budsjettkampen blir en klimakamp, og at det blir helt nødvendig for Venstre å grønnvaske det blåblå budsjettforslaget, sier partiets nestleder og klimapolitiske talsmann Ola Elvestuen til NTB.

– Vi forventer at det legges opp til en klimapolitikk og et budsjett hvor det blir enklere og mer lønnsomt å ta grønne valg, og hvor det blir ulønnsomt å forurense, tilføyer han.

– Betenkt

Samarbeidsavtalen mellom Venstre og KrF og regjeringspartiene slår fast at forvalteransvaret og føre-var-prinsippet skal ligge til grunn. At det nasjonale klimamålet innfris, er en soleklar forutsetning fra Venstres side.

– Det gjorde oss betenkt hvordan Høyre snakket ned klimamålene i forkant av klimatoppmøtet i New York. For Venstre er det uaktuelt å fire på klimamålene, sier Elvestuen.

Både klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) og statsminister Erna Solberg (H) har denne høsten slått fast at det blir vanskelig å nå målet om å ta to tredeler av utslippskuttene innenlands innen 2020.

– Årsaken er først og fremst at den forrige regjeringen skrinla et stort og viktig tiltak, nemlig Mongstad, sa Solberg til NTB i september.

Konkrete krav

Elvestuen berømmer regjeringen for å ha vektlagt betydningen av klimatiltak i trontalen, men krever nå at ordene blir til handling gjennom budsjettarbeidet på Stortinget.

– Rapporten som nylig kom, New Climate Economy, inneholdt både gode og dårlige nyheter. Den viste at grønn vekst er mulig, men slo samtidig fast at det haster med grønn omstilling. De neste 10– 15 neste årene er kritiske for at vi skal nå klimamålene, sier Ola Elvestuen, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Konkret krever Venstre at regjeringen legger opp til et grønt skatteskifte og øker satsingen på fornybar energi. Partiet vil også ha storstilt satsing på jernbane, kollektivtrafikk og sykkel samt skattefradrag for Enøk-tiltak og mer til forskning og teknologiutvikling.

Tilbød hjelp

Under andre dag av trontaledebatten på Stortinget tirsdag tilbød SV-leder Audun Lysbakken å hjelpe regjeringen med å forsterke klimaforliket.

– Det er åpenbart at regjeringen trenger hjelp. Våre forslag er basert på anbefalingene fra Miljødirektoratet, som regjeringen selv har bestilt, men ikke fremmet, sier Lysbakken til NTB.

Representantforslaget han fremmet, vil ifølge SV gi utslippsreduksjoner på mer enn 5 millioner tonn CO2 dersom de blir realisert. Dette er over halvparten av de 8– 10 millioner tonn som Miljødirektoratet mener Norge må kutte om Stortingets klimamål skal nås.

Blant forslagene er krav om nullutslippsteknologi ved alle offentlige anskaffelser, forbud mot fossil fyringsolje, pålagt bruk av landstrøm i havner, utvidet omsetningspåbud for biodrivstoff, elektrifisering av eksisterende felt i Nordsjøen samt utfasing av fossil energi i industrien.

Publisert: