Milliardsatsing på fornybar energi

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) sprøyter statlige milliarder inn i fond for fornybar energi og energieffektivisering.

Publisert:

Det to år gamle Grunnfondet for fornybar energi skal få doblet sin fondskapital ved at 10 milliarder kroner tilføres fondskapitalen. Regjeringen anslår at avkastningen fra fondet fra 2010 blir på rundt 10 milliarder kroner årlig.

Energifondet som forvaltes av Enova skal også økes med 1,5 milliarder kroner. Dette skjer delvis ved at vi alle får dyrere strøm med et påslag på 1 øre per kilowattime, og ved en bevilgning på 200 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

Flere saker på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om