Stordalen slår tilbake mot skattekritikken

Petter Stordalen avviser kritikken mot forslagene hans til skattlegging av teknologigiganter som Google og Facebook. Kritikerne sier at arbeidsplasser og investeringer kan forsvinne og at hotellkongens forslag er vanskelige å gjennomføre.

UENIG: Petter Stordalen mener at Heidi Nordby Lundes (H) kritikk faller på sin egen urimelighet.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
  • Fredrik Kampevoll
Publisert: Publisert:

Flere av verdens største selskaper, som Google og Facebook, har enorme inntekter fra Norge, samtidig som de nesten ikke skatter hit. Petter Stordalen har meldt seg debatten med to forslag til Stortinget om skatt på digitale inntekter (se faktaboks).

Det ble fikk fart på debatten om det er mulig for Norge alene å innføre skatter som treffer internasjonale, digitale selskaper.

Høyres Heidi Nordby Lunde mener at Petter Stordalens forslag til skatt på digitale tjenester kan bidra til jobbflukt og dobbeltbeskatning, ved at selskapene heller flytter virksomheten til andre land. Stordalen mener dette er en grov feilslutning.

– I dag ser vi få, hvis noen, tegn til at multinasjonale selskaper investerer i Norge, og det er heller ingen tegn som tilsier at de har planer om å investere betydelige beløp i landet vårt heller, sier Stordalen.

– Å spå en investeringsflukt faller derfor på sin egen urimelighet. Siden satsen vil være lav og profitten til de multinasjonale gigantene så høy, vil forslaget uansett ikke ha nevneverdig påvirkning på inntjeningen til selskapene, fortsetter han.

Frykter dobbeltbeskatning

En annen innvending fra Lunde er at skatt på dem som formidler eiendom i Norge kan føre til dobbeltbeskatning.

I Stordalens forslag skal bedriftene kunne kreve unntak i eget hjemland for å unngå dobbeltbeskatning.

– Eiendomsbeskatning av booking.com, Airbnb og så videre vil hverken ramme arbeidsplasser eller investeringer i Norge, fordi skatten kun er basert på om selskapet formidler annen manns eiendom i Norge. Norge har skatteavtaler hvor hjemlandene deres er forpliktet til å gi kreditt for å unngå dobbeltbeskatning, så dette er allerede ivaretatt i skattesystemet, sier Stordalen.

Høyres Heidi Nordby Lunde angriper Aps pensjonsordning.Foto: THOMAS ANDREASSEN

Foto: Thomas Andreassen VG

Eivind Furuseth, som er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, er skeptisk til om forslaget om skatt på fast eiendom vil treffe aktører som Airbnb.

– Utleierne skattes i dag, og hvis man tenker å ta plattformene og ikke utleierne, så vet jeg ikke om et slikt forslag er fornuftig. Plattformene beskattes allerede indirekte gjennom utleierne og fortjenesten de har, sier Furuseth, og advarer om at nye avgifter kan føre til dobbeltbeskatning.

Manglende oversikt

Også forslaget om en skatt på inntekter kan resultere i dobbeltbeskatning, hvis det ikke er samarbeid på tvers av landegrensene.

– Slike avgifter er ikke internasjonalt regulert, og det vil lett kunne lede til dobbeltbeskatning ved at samme omsetning treffes av inntektsskatt i en annen stat. Det er også et spørsmål om en slik skatt skal treffe ut fra om selskapene har en plattformvirksomhet i Norge, som Google, eller all digital omsetning i Norge, sier professor emeritus ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, Frederik Zimmer.

Les også

Stordalen mener det haster med digital skatt – her er forslagene hans til Stortinget

Usikker på gjennomføring

Furuseth skyter inn at en internasjonal inntektsskatt er vanskelig å innføre.

– Det vil være vanskelig å inndrive en slik internasjonal skatt, fordi det er vet er vanskelig å måle hvor høye inntekter de har i Norge. Per i dag har ikke skattemyndighetene oversikt over dette, men det kan selvfølgelig endre, sier Furuseth.

Les også

Høyres Heidi Nordby Lunde mener Petter Stordalen tar feil om digitalskatt: – Arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge

Deloitte, som har vært med på å vurdere forslagene opp mot Norges internasjonale avtaler, mener at forslagene er gjennomførbare. Furuseth er ikke overbevist.

– Norge har en rekke internasjonale skatteavtaler, som nasjonale skatter kan havne i konflikt med. Jeg tenker vi må finne mer enhetlig retning, sier han, og peker på at EU og OECD jobber med et skattesamarbeid.

Stordalen mener at det haster å finne en løsning, og at Norge ikke kan vente til OECD kommer med en løsning.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter
  2. Digitalisering
  3. Petter Stordalen

Flere artikler

  1. - Arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge

  2. Her er Stordalens skatteforslag til Stortinget

  3. Stadig flere land går mot «Google-skatt» – mener Norge bør vente

  4. Annonsørinnhold

  5. OECD kjemper om teknologigigantens skatt: Foreslår global minstesats

  6. Mener regjeringen ubekymret lar Facebook og Google slippe unna skatt