Høyre og Frp snur: Nå vil Stortinget kreve fortgang for «gründerfradraget»

Regjeringspartiene holdt på å få både opposisjonen, Venstre og KrF mot seg - men nå vil de gå videre i arbeidet med en skattepakke for gründerinvestorer.

ETT SKRITT NÆRMERE: Nestleder Terje Breivik i Venstre er et langt skritt nærmere å få på plass investeringsfradraget i gründerbedrifter. Arkivbilde.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
Publisert:,

Blir ordningen vedtatt vil man få skattefradrag for å investere i nystartede bedrifter.

Det er over ett år siden Venstre fikk inn dette som krav i budsjettforhandlingene for 2016.

Punktet de fikk inn var at Stortinget skulle be regjeringen utrede et skattefradrag for investeringer i gründerbedrifter.

Da statsbudsjettet kom i høst hadde regjeringen lagt inn noen avsnitt om temaet, men det kom ingen konkrete forslag - og regjeringen mente det var mange potensielt negative sider ved å innføre en slik ordning, slik at man måtte utrede mer.

Målet for Venstre er å gi en økonomisk gulrot til investorer, og at ordningen skal senke barrieren for å investere i nyoppstartede bedrifter.

- Dette er veldig bra, sier nestleder Terje Breivik i Venstre til E24 etter nyheten om at regjeringspartiene støtter forslaget.

- Dette er en viktig økonomisk gulrot for å gi bedre incentiver til investorer for at de kan bidra med sårt trengt kapital til gründere og oppstartsbedrifter, legger han til.

Målet er også å gjøre det relativt sett mer lønnsomt å investere i dette fremfor blant annet eiendom.

Venstre mener regjeringen har trenert saken, og partiet har alliert seg med KrF, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet på et vedtak som skulle tvinge regjeringen til å få opp farten.

Opprinnelig var regjeringspartiene motvillige til å bli med på forslaget for å la regjeringen jobbe videre med saken, selv om Høyres programkomité selv foreslår en slik ordning i programforslaget for neste stortingsperiode.

Regjeringspartiene sier ja likevel

Dagen før avstemmingen i Stortinget ser alt ut til at regjeringspartiene snur og blir med på forslaget likevel:

Fredag bekrefter nemlig både Frp og Høyres finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi og Svein Flåtten, til E24 at deres partier vil stemme for forslaget når det legges frem for Stortinget lørdag.

– Vi stemme for forslaget som gjelder det allerede igangsatte arbeidet, sier Limi til E24.

– Vi vil stemme for dette i morgen, så det ser ikke ut til å bli noen stor uenighet om dette, sier Høyres Svein Flåtten.

Svein Flåtten (H)

Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

I forslaget til Venstre som vil bli lagt frem for votering i Stortinget lørdag ber man regjeringen utrede en ordning basert på den britiske Seis-ordningen som eksisterer i dag, og at dette legges frem til våren når revidert budsjett kommer.

I innstillingen fra finanskomiteen, som Frp og Høyre altså opprinnelig var imot, viste flertallet til at man hadde bedt regjeringen komme med en utredning av hvordan fradraget kan gjennomføres i Norge.

– Lignende modeller i Sverige og Storbritannia har vist gode resultater og frigjort etterlengtet kapital til oppstartsmiljøet. Regjeringen er tydelig motvillig til forslaget, og har stoppet fremdriften i sitt svar til Stortinget i forbindelse med budsjettet. Disse medlemmer ønsker prosessen tilbake på skinner, skrev flertallet i finanskomiteen i innstillingen.

Vil hindre misbruk

Svein Flåtten sier at selv om de nå er enige med at regjeringen må få på plass et forslag til våren, så må man fortsatt finne penger til det i neste års budsjettforhandlinger.

Flåtten er særlig opptatt av at det også er viktig å få ned andre skatter for å stimulere næringslivet:

– Dette er et bra tiltak for gründerbedriftene, men det er også mange flinke folk i eksisterende bedrifter. Mange av dem er opptatt av hvordan formuesskatten rammer den i deres vekst, sier Flåtten.

Hans Andreas Limi

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Mye av diskusjonen rundt investorfradraget går rundt hvordan det skal begrenses, for eksempel om det er størrelsen, alderen eller andre faktorer knyttet til bedriften som avgjør om man får fradrag. Flåtten tror ikke ordningen bør være åpen for alle eksisterende små bedrifter:

– Man må passe på slik at man ikke får en ordning som er for byråkratisk eller som åpner for at systemet kan utnyttes. Her må vi rett og slett finne en ordning som holder vann over tid, sier Flåtten.

– Dette har vi jobbet lenge for

Lederen i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen, er svært fornøyd med at Stortinget fortsetter å jobbe mot en slik ordning:

– Dette er svært gode nyheter og noe Bedriftsforbundet har jobbet lenge for. Erfaring fra andre land tilsier at en slik ordning fører til at mer privat kapital investeres i bedriftene istedenfor eiendom, sier Thommessen og legger til:

– Investorer tilfører dessuten noe som er minst like viktig som penger. De tilfører også kunnskap og erfaring, noe som er helt avgjørende i startfasen til en bedrift.

Mens Høyres Svein Flåtten indikerer at han ikke tror ordningen kan bli utvidet til å gjelde alle små bedrifter, håper Bedriftsforbundet at ordningen ikke blir for smal:

– Vi håper ordningen på sikt blir mer generell skal at den ikke bare favner gründere, men alle småbedriftene. De har også utfordringer med finansiering og tilgang på kapital, sier Thommessen.

Olaf Thommesen

Foto: VG

Lang prosess

Da de fire borgerlige partiene forhandlet om budsjettet høsten 2015, fikk Venstre inn en bestilling om at regjeringen måtte utrede alternative måter å gi skattefradrag til de som investerer i nye bedrifter.

Da budsjettet kom viste regjeringen til erfaringene fra Sverige og Storbritannia, men pekte på at det er lite forskning på effekten av et slikt fradrag. I tillegg viste de blant annet til det svenske Skatteverket som vil droppe ordningen fordi de mener den er vanskelig å avgrense.

Regjeringen vil dermed utrede videre, men det ville ikke Venstre vente på. De viste blant annet til en rapport som NHO-forbundet Abelia fikk utarbeidet om ordningen.

Nå ser det altså ut til at de likevel får vedtatt en frist for når regjeringen må komme med et konkret forslag.

Hvis alt går på skinner kan ordningen trolig komme på plass fra 2017, avhengig av utfallet av budsjettforhandlingene og hvem som vinner stortingsvalget neste år.

Les også

Nå finansierer staten mer enn halvparten av verdiskapningen i Norge

Les også

Ordfører-protest mot skattetap

Les også

Næringslivet vil ha skatteplan fra Jensen

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Gründere
 3. Solberg-regjeringen
 4. Statsbudsjettet
 5. Politikk
 6. Høyre (H)
 7. Fremskrittspartiet (Frp)

Flere artikler

 1. – Dette er et svært viktig tiltak som vi har jobbet lenge for

 2. Skattebetalerforeningen: Mener statsbudsjettet avslører Ernas skatteplan

 3. Betalt innhold

  Statsbudsjettet 2019: Slik er spillet om «siste liten-avgiftene»

 4. Annonsørinnhold

 5. – Vi legger opp til en markant mindre oljepengebruk

 6. Borgerlig budsjettgruppe strides om mandatet