Gjeldsveksten øker for husholdningene

Totalt sett var den innenlandske gjeldsveksten uendret på 5,1 prosent. Men for husholdningene er det en svak økning.

UENDRET TOTALT: Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var uendret på 5,1 prosent.
  • Astrid Dalen
Publisert:

Tolvmånedersveksten i norske husholdningers gjeld økte fra 6,5 prosent i januar til 6,6 prosent frem til utgangen av januar, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) kredittindikator (K2).

Totalt utgjør husholdningenes gjeld nå 3091 milliarder kroner.

Når det gjelder den totale innenlandske gjeldsveksten har denne holdt seg uendret på 5,1 prosent fra januar til februar. Publikums innenlandske bruttogjeld var på 5183 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Les også

Spår to år til med rekordlave renter

Den samlede utlånsveksten i banker og kredittforetak gikk ned fra 5,4 prosent i januar til 5,3 prosent ved utgangen av februar.

I en kommentar fra Handelsbanken om K2-tallene, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov at det var som forventet at den innenlandske gjeldsveksten holdt seg uendret. Videre skriver han at veksten i husholdningsgjelden er i tråd med Norges Banks estimater.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Når det gjelder de ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var denne på 1626 milliarder kroner ved utgangen av februar. Her var det en nedgang fra 2,4 prosent til 2,21 prosent fra januar til februar.

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 465 milliarder kroner ved utgangen av februar, og denne steg fra 5,8 prosent til 6,4 prosent ved utgangen av februar.

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld fikk en noe større økning, nærmere bestemt fra 3,1 prosent i januar til 5,1 prosent i februar.

Les også

Siv Jensen endret lånereglene, unge frykter boligsmell

Les også

Tilsyn vil stramme inn på forbrukslån

Les også

Spår to år til med rekordlave renter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Økonomi
  2. Statistisk sentralbyrå
  3. Bank
  4. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. Sterkere gjeldsvekst i januar

  2. Svakere gjeldsvekst i desember

  3. Gjeldsveksten øker i Norge

  4. Nordmenn hadde 3.827 mrd. i gjeld i februar

  5. Nordmenn har 3.442 milliarder kroner i gjeld