4 milliarder kroner til gang- og sykkelvei

Regjeringen legger til rette for bruk av 4 milliarder kroner til gang- og sykkelvei utenfor de ni største byene i landet.

UTVIDER: Det blir mer av dette framover, når Statens Vegvesen startet sitt arbeid med å bygge ut sykkelveier i Norges ni største byer. Her er en syklist langs sykkelveien ved E18 Lysaker.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
  • NTB
Publisert:

– Midler til gang- og sykkelveier langs riksveiene utenfor de ni største byområdene inngår i en samlet ramme på 36,9 milliarder kroner til programområdetiltak til riksvei. Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram, sier Samferdselsdepartementet til Dagsavisen.

Pengene er en del av en større pott på 11,7 milliarder som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tidligere omtalt overfor avisen. Det beløpet fordeler seg over årene 2018–2029 og omfatter «programområdemidler utenfor de ni største byområdene, tilskuddsordningen og sykkelekspressveier i de ni største byområdene».

I rammen på 11,7 milliarder kroner, er det lagt til grunn 4 milliarder kroner til gang- og sykkelveier, men den endelige fordelingen av programområdemidlene vil altså skje senere, ifølge departementet.

Les også

Venstre: Intensjonen er å vedta Oslofjorden-løsning i juni

Les også

Hafslund-oppkjøp: Johansen slår tilbake etter minister-kritikk

Les også

Ny transportplan med rekord i årlige bompenger

Les også

Solberg om nasjonal transportplan: Skal bruke 1000 milliarder kroner

Her kan du lese mer om

  1. Ketil Solvik-Olsen
  2. Statens vegvesen
  3. Trafikk

Flere artikler

  1. Oslo kommune tapte i retten

  2. Vegvesenet med veiplan til 135 milliarder

  3. Skanska innstilt til Norges største veikontrakt

  4. Annonsørinnhold

  5. Frp-krav til regjeringen: - Fjern bompenger i ferien

  6. Elsykkelsalg eksploderer – regjeringen kutter tilskudd til sykkelveier