Tolv parti-advarsler om mangelfull økonomisk rapportering

Norske politiske partier har fått totalt tolv advarsler for mangelfull rapportering av økonomiske bidrag hittil i år. To partier har fått kutt i partistøtten. 

KUTTET: Miljøpartiet De Grønnes frontfigurer Rasmus Hansson (bak) og Une Bastholm må tåle et kutt i partistøtten på 12.000 kroner på grunn av mangelfull rapportering av økonomiske bidrag.
Publisert: Publisert:

Alle partiene er forpliktet til å rapportere inn bidrag over 10.000 kroner. Hittil er tolv formelle advarsler sendt fra Partilovnemnda, som følger med på rapporteringen, melder NRK.

To partier har fått kutt i partistøtten som følge av mangelfull rapportering, nemlig Piratpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Piratpartiet mistet 10 prosent av den statlige støtten, mens MDG fikk en avkorting på 12.000 kroner. Også i fjor fikk MDG en advarsel for manglende rapportering.

– Et bidrag falt ut av et regneark hos oss. Vi ønsker å holde oss til regelverket. Derfor har vi skjerpet kontrollrutinene. Samtidig er det vanskelig å sikre seg 100 prosent mot menneskelige feil, sier MDGs partisekretær Lars Gaupset til NRK.

Les også

Investorkjendiser ber Venstre gå i regjering

Les også

– Det er flere elefanter i rommet

Les også

Økonomer: Kommunereform nær dobbelt så dyr

Publisert: