Oljeinvesteringstall kan skrinlegge rentekutt til jul

Oljeselskapenes investeringsplaner kan ha gjort regjeringens boligpakke viktigere for renteutviklingen.

VENTER PÅ BOLIGPAKKEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen hilser på finansminister Siv Jensen med statsminister Erna Solberg i bakgrunnen. Mandag legger regjeringen frem en boligpakke som nok vil bli finlest i Norges Bank.
Publisert:

– I seg selv reduserer dette sannsynligheten for rentekutt i juni, men det er langt fra nok til å hindre det.

Det sier seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets om oljeinvesteringsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som, tross noen statistiske svakheter, indikerer at det ventede fallet i investeringsaktiviteten neste år uteblir.

Les også

Oljeinvesteringene fikk kronen til å vise muskler

Hun tror ikke heller ikke investeringstellingen, som DNB Markets, etter å ha finregnet på det, ikke mener er vesentlig høyere enn Norges Banks anslag om et fall på 10 prosent, forhindrer at det kommer nok et rentekutt i løpet av året.

Er du rammet av oljebremsen? Kontakt E24s journalister her.

– Større ringvirkninger

– Vi tror at ringvirkningene av bremsen i oljenæringen vil bli større enn det Norges Bank legger til grunn. Det vil vi ikke minst se på lønnsveksten hvor effekten fortsetter neste år, sier hun.

– Økonomien tåler absolutt en rentegang. Det er boligmarkedet som nå holder igjen på rentekutten, men resten av økonomien tåler en lavere rente.

TROR FORTSATT PÅ TO KUTT: Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Omtrent samtidig som SSB offentliggjorde sin oljeinvesteringstelling, sendte Finansdepartementet ut innkalling til pressekonferanse førstkommende mandag hvor regjeringen skal presentere sin strategi for boligmarkedet.

Les også

Nå kommer Sivs boligpakke

Varsler boligpakke

Det er ventet at regjeringen der vil komme med tiltak som har til hensikt å bremse veksten i boligprisene og ikke minst veksten i husholdningenes gjeldsbyrde.

– Hvis boligpakken fra regjeringen er av en slik karakter at den ikke påvirker boligprisene på kort sikt, så kan det bidra til at Norges Bank ikke senker renten to ganger i år, sier Haugland.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets tror heller ikke at oljetallene får noe å si for det ventede rentekuttet i juni.

Dagens investeringstall har større betydning for om nok et rentekutt vil komme.

– Sannsynligheten for flere rentekutt er sterkt redusert, sier Juel til E24.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets tror på sin side at Norges Bank nøyer seg med et rentekutt i år.

TROR PÅ KUN ET KUTT: Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets.

– Isolert sett kunne noen ha argumentert for det faktum at tallet her er mye bedre enn det Norges Bank tror, at dette er et argument for at det ikke kommer et rentekutt. Den argumentasjonen er feil. Det kommer til å komme et rentekutt neste uke, selv om disse tallene er bedre enn Norges Bank venter, sier Syed.

– Vektlegger oljeinvesteringer

– Dette kan imidlertid ha en viss effekt for hva Norges Bank velger å gjøre med rentebanen, sier Syed.

Les også

Høyere oljeinvesteringer enn ventet

Rentebanen er Norges Banks egne prognoser for fremtidig utvikling i styringsrenten. Av den vil det fremgå hvor stor sannsynlighet Norges Bank selv tror det er for at det kommer nye rentekutt. Den vil også fortelle noe om når Norges Bank rentene eventuelt skal begynne å stige fra dagens historisk lave nivåer.

– Norges Bank fokuserer mye på oljeinvesteringene i rentesettingen – de gjør det med rette og. Første gang de jekket ned rentebanen i 2014 var det på grunn av lave oljeinvesteringer. Vi har historisk belegg på at Norges Bank vektlegger oljeinvesteringen, sier Syed.

– Tallene støtter prognosen vår om at sannsynligheten for enda et rentekutt i høst ikke er over 50 prosent. Det er ikke en «done deal» at det blir et rentekutt nummer to, legger han til.

Publisert: