Store følger for Norge av ny frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EU og USA forhandler om, kan få alvorlige konsekvenser for norsk industri, fiskeeksport og matindustri.

BEKYMRET: Nærings- og handelsminister Monica Mæland tror en handelsavtale mellom EU og USA kan få store konsekvenser for Norge.

Berit Roald
  • NTB
Publisert: Publisert:

– En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB.

En avtale kan ramme deler av norsk industri og eksport hardt, og svekke Norges mulighet til å påvirke EU.

Det kommer fram i en rapport Mæland, sammen med europaminister Vidar Helgesen (H), la fram fredag om konsekvenser for Norge av et handels- og investeringssamarbeid (TTIP) mellom EU og USA.

Ulempe i USA

TTIP kan ha til dels omfattende konsekvenser for norske interesser, herunder verdiskaping og næringsstruktur, og kan dessuten redusere vår mulighet til å påvirke reglene i EØS-avtalen, ifølge rapporten.

Ifølge rapporten er det grunn til å anta at norsk industri vil få en konkurransemessig ulempe på det amerikanske markedet. Samtidig vil konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport sannsynligvis bli «betydelig forverret av TTIP».

«For både industrivarer og fisk vil det være svært viktig å sikre norske bedrifter tilsvarende rammevilkår som det EU og USA oppnår gjennom TTIP», heter det.

– Det er sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil bli betydelig forverret, siden Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport til verken EU eller USA, sier Mæland.

Reduksjon i landbruk

Også norsk landbruk og landbruksbasert matindustri vil få betydelig forverrede rammevilkår. Organisasjonene som representerer jordbruk og landbrukets matindustri er blant dem som har kommet med innspill til rapporten. De mener TTIP kan føre til en reduksjon i norsk landbruk og matproduksjon på grunn av økt import fra EU. Dette fordi økt konkurranse på EUs marked vil føre til reduserte priser.

Les også

Handelssamarbeid blir viktigere enn noengang

Solberg-regjeringen har lagt stor vekt på at Norge må tidlig inn i EUs prosesser for å kunne påvirke lovgiving som Norge må ta inn gjennom EØS-avtalen. Men rapporten som fredag ble lagt fram, peker på at en EU-USA-avtale kan få betydning for muligheten til å påvirke relevant EU-regelverk. Dette fordi EU må forholde seg til USA når regelverket utarbeides.

– Positiv samlet effekt

Også norske bedrifter som vil etablere seg i USA, vil kunne rammes av den omfattende avtalen EU og USA jobber med. TTIP kan medføre «et mindre forutsigbart regelverk å forholde seg til enn konkurrenter fra EU».

Men rapporten peker også på positive konsekvenser av en avtale for Norge. Økt verdiskaping i EU og USA som følge av en harmonisering av regelverk, vil kunne føre til økt norsk eksport av varer gjennom reduksjon av tekniske hindre for handel.

Og trass alle utfordringene en avtale vi medføre antar regjeringen at det vil bli «en positiv samlet verdiskapingseffekt for Norge».

Veien videre

Ifølge regjeringen er det på mange områder vanskelig å vurdere konsekvensene for Norge, fordi forhandlingene mellom EU og USA er i en tidlig fase.

Norge og de tre andre EFTA-landene har ennå ikke bestemt seg for veien videre.

– Vi følger forhandlingene nøye, men vi har ikke tatt stilling til om Norge vil be om eventuelle forhandlinger med USA.

USA skal etter det NTB forstår ikke nå være interessert i hvordan forholde seg til tredjeland.

EU og USA håper at en frihandelsavtale skal gi inntekter på over 200 milliarder euro i året og skape millioner av arbeidsplasser.

Les også:

Russland nesten dobler gassprisen til UkrainaHolder igjen før «månedens viktigste tall»Handelsunderskuddet øker i USA

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Fiskeeksport rammes trolig av handelsavtale mellom EU og USA

  2. Mæland ber om utredning av handelsavtale mellom USA og EU

  3. Mæland mener Trump-frykten er forståelig

  4. Forhandler med verdens tiende største økonomi

  5. Amerikansk ekspert tviler på norsk handelsavtale med USA