Intervjuet 120 personer

- Alle spor vi har funnet har vi kommet til bunns i, sier Else Bugge Fougner.

  • Jone Frafjord
Publisert:

- Vi var opptatt av å finne lekkasjen. Det skulle vi gjerne gjort, sier Else Bugge Fougner.

Kredittilsynet er ikke ferdig med sin undersøkelse, men Bugge Fougner mener det ikke blir lett å finne kilden til lekkasjen for tilsynet heller. Hun betegner undersøkelsen som Hjort har gjennomført som "meget omfattende".

Ingen spor har stått uprøvd, ifølge Bugge Fougner.

- Nei. Alle spor vi har funnet har vi kommet til bunns i, sier hun.

- Det er derfor det har tatt tid å bli ferdige med rapporten.

Etter den opprinnelige planen skulle rapporten ha vært ferdig til påske.

Dagens Næringsliv skrev i sin lekkasjesak at utkastet til regnskap "sirkulerte i markedet". Det er ikke grunnlag for en slik formulering, mener Else Bugge Fougner.

På den annen side slår hennes rapport fast at et utkast til kvartalsrapport mest sannsynlig har vært tilgjengelige for andre enn DN.

120 samtaler, 135 spørreskjema

Advokatfirmaet Hjort har som ledd i undersøkelsene gjennomført samtaler med 120 personer. De fleste av disse er ansatt i Hydro, mens også folk hos revisor Deloitte og andre selskaper som har bistått selskapet er spurt. Dessuten er det gjennomført samtaler med representanter for Oslo Børs og Kredittilsynet, med analytikere og med én bestemt investor.

Dessuten er det sendt ut spørreskjema til 135 personer som ikke var direkte involvert i arbeidet med de relevante utkastene. Selskapet Ibas er engasjert for å analysere elektroniske spor hos Hydro og hos Xait AS, en dataleverandør som Hydro benytter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norsk Hydro

Flere artikler

  1. Én investor i søkelyset

  2. Betalt innhold

    Ingen svar på hvordan Hydro-tall kom på avveie

  3. Hydro-svar etter påske

  4. Gransker Hydro for fusjonslekkasje

  5. Grenland-gransker er utpekt