Tord Lien om oljemotstanderne i LO: – Dette er et forsøk på å knuse oljenæringen

«Behov for voksenopplæring», «forsøk på å knuse næringen», «oppriktig harme»... Oljeminister Tord Lien langer ut mot LO-forbundene som ønsker å verne Lofoten, Senja og Vesterålen.

SLÅR ET SLAG FOR OLJEN: Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tidligere i høst Statfjord-feltet til Statoil i forbindelse med at oljefat nummer fem milliarder skulle fylles. Nå langer statsråden ut mot LO-toppene som vil legge kjepper i hjulene for oljenæringen.
Publisert:

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var én av deltagerne på LOs olje- og energikonferanse i Bodø tirsdag.

Der var Lien blant oljevenner i viktige LO-forbund som Fellesforbundet og Industri Energi.

Sentrale topper i disse forbundene varslet mandag en mulig oppsplitting av LO hvis forbundene som nå ønsker å verne Lofoten for oljevirksomhet og bremse ny aktivitet på sokkelen, får viljen sin, ifølge VG.

Fagforbundets leder, Mette Nord, viste i et intervju med avisen i oktober til forbundets vedtak om at norsk oljeproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen. Handel og Kontor vil også verne.

Det har blusset opp et realt oljeopprør i LO denne høsten.

Både Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag og det mektige Fagforbundet, som organiserer ansatte i offentlig sektor, går nemlig inn for vern av Lofoten/Vesterålen og at man skal la oljen ligge som en del av klimapolitikken.

– Finansieres av oljen

De vedtakene har provosert forbundene som organiserer ansatte i oljenæringen og norsk industri så kraftig at flere sentrale aktører truer med å melde seg ut av LO for å starte et nytt forbund.

Leder i Industri, Leif Sande, sa til VG mandag at vedtaket fra Fagforbundet og Handel og Kontor i realiteten betyr at de vil fjerne livsgrunnlaget for medlemmene hans.

Olje- og energiminister Lien gir nå full støtte til Leif Sande og oljearbeiderne:

– Dette er et forsøk på å knuse oljenæringen, sier en tydelig engasjert olje- og energiminister til E24 om Fagforbundet og Handel og Kontors vedtak om å bremse oljenæringen.

Han beskriver stemningen blant de industri- og oljetunge fagforeningsmedlemmene på konferansen i Bodø slik:

– Det er en oppriktig harme mot de forbundene som er finansiert over skatteseddelen til de som er her på konferansen, sier oljeministeren.

Han referer til at store deler av den norske velferdsstaten og offentlig sektor, og dermed medlemmene i blant annet Fagforbundet, finansieres av de enorme inntektene staten får fra oljevirksomheten.

Neste år er det foreslått en oljepengebruk på 225 milliarder kroner fordelt mellom skatteinntekter fra norsk sokkel og oljefondet. Det tilsvarer nesten én av fem kroner på statsbudsjettet.

Krever svar fra Ap-Jonas

Oljeopprøret i LO startet samtidig som oljenæringen og den norske leverandørindustrien sliter tungt med nedbemanninger, kostnadskutt og mangel på nye oppdrag.

Tirsdag kom DNB Markets med en oppdatering av sin nedbemanningsanalyse som viser at 40.000 jobber i den norske olje- og leverandørindustrien har forsvunnet siden januar 2014.

Tirsdag er olje- og energiminister Tord Lien ute og etterlyser et klart svar fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre om han er for eller mot en konsekvensutredning av oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

FÅR SKRYT AV LIEN: LO-sjef Gerd Kristiansen, men enkelte av hennes forbund får på pukkelen for oljemotstand.

– LOs egen olje- og gasskonferanse er en fin arena for Jonas hvis han vil rydde unna all usikkerhet som ligger bak dokumentet som ble lagt fram på konferansen mandag. Her kan han avklare at Arbeiderpartiet fortsatt ønsker en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sa Lien til NTB tirsdag.

Under oljemessen ONS i Stavanger i august argumenterte Statoil-sjefen at en utbygging av Lofoten er bra for klimaet. Statsminister Erna Solberg og oljeminister Tord Lien lanserte på sin side den 24. konsesjonsrunden, og statsministeren mente at det er viktig å åpne nytt areal for mange av dem som sliter med oljebremsen.

– Jeg har tillit til at Jonas Gahr Støre klargjør om Ap også er fjernt fra tanker om å la oljen ligge under bakken i nord i den tro at det vil «redde» verdens klima, sa Lien videre til NTB.

Joan Gahr Støre er blant talerne på LO-konferansen tirsdag, sammen med Lien og LO-leder Gerd Kristiansen.

Roser LO-sjefen

Kampen i LO kommer i forkant av LO-kongressen til våren, der man skal meisle ut politikken og synspunktene til landets største fagforening foran valget og den kommende stortingsperioden.

LO-leder Gerd Kristiansen gikk på talerstolen tirsdag og gjorde det klart at hun fortsatt støtter konsekvensutredningen i Lofoten og en fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel, noe oljeministeren roser:

– Jeg ønsker å være like krystallklar som Gerd Kristiansen var på talerstolen her i sted, sier Tord Lien til E24.

– Hva vil det bety hvis LO skulle snu og nå gå mot ny oljeaktivitet og mot en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– LO har vært sentral og en del av limet i de store kompromissene som er gjort for å legge den gode, norske oljepolitikken. Jeg skal forholde meg til det LO bestemmer seg for, meg jeg tror de gode kreftene vinner frem, sier han om de olje- og industrivennlige delen av LO.

Tord Lien mener Handel og Kontor og Fagforbundet viser en manglende forståelse for hvor viktig oljenæringen er for det norske samfunnet.

– Her er det nesten behov for litt voksenopplæring om betydningen av denne næringen, både for arbeidsplasser i privat sektor, LOs medlemmer, og ikke minst finansieringen av velferdsstaten og disse foreningene, sier han om de som nå vil sette oljebremsene på.

– Men dette handler ikke bare om arbeidsplasser. Det handler også om den økte skattebyrden vi alle ville fått hvis vi ikke skulle hatt inntektene fra oljen, sier Lien.

Dette svarer Handel og Kontor

Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor, sier i en skriftlig kommentar til E24 at hun kan forsikre Tord Lien om at fagforeningene i Norge er både frie og uavhengige og sier:

– Medlemmene våre betaler selv sin kontingent, uten innblanding fra staten, sier hun om kontingenten som gir medlemmene skattefradrag fra staten.

– Uenigheter i LO-familien har vi lang tradisjon for å finne løsninger på, det vil vi også lete etter i denne saken, sier hun videre.

Fagforbundet ønsker ikke å kommentere kritikken fra olje- og energiministeren.

SVs Heikki Holmås synes det er uforståelig at Leif Sande og andre topper i LO vil starte en ny industriallianse hvis LO går inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jeg har i mange år vært LO-medlem til tross for at LO har ønsket å bore etter olje i noen av de mest fiskerike og naturskjønne områdene vi har i Norge. Jeg er med i LO fordi LO er avgjørende i kampen for arbeideres rettigheter i Norge. Det håper jeg Leif Sande og andre som nå snakker om å melde seg ut av LO også mener. Det er uforståelig om LO-forbund mener oljeboring er viktigere enn arbeidersolidaritet, sier Holmås i en uttalelse.

– Det er ikke LOs jobb å drive kappløp for at vi i Norge skal bidra til de farlige klimaendringene og hente ut den siste oljen. Har Sande ikke fått med seg at Statoil-sjef Eldar Sætre fastslår at oljeetterspørselen vil gå ned på grunn av fornybarrevolusjonen og el-bilrevolusjonene allerede fra 2020 av, sier Holmås.

Det Holmås viser til at uttalelser Statoil-sjefen kom med under en olje- og gasskonferanse i London i oktober. Der viste han til at Statoil i et av tre fremtidsscenarioer de har utarbeidet, så kan etterspørselen etter olje nå toppen på 2020-tallet. Selv i dette scenarioet, som er det mest klimaoptimistiske av de tre, anslår selskapets eksperter at den totale etterspørselen etter olje og gass vil være omtrent på samme nivå i 2040 som i dag.

Statoil-sjefen gjorde også et poeng av at den naturlige produksjonsnedgangen på eksisterende felt gjør at man er nødt til å investere i økt produksjon, også innenfor det rammeverket Paris-avtalen legger opp til.

Les også

Vil bygge ut Trestakk-feltet for 5,5 milliarder

Les også

Oljeministeren vil gi 100 millioner til forskning

Les også

Gir gass for å fange CO2

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om