Uten valutagevinst «bryter» Erna og Siv allerede sin nye handlingsregel

Oljefondet er blåst opp av store valutagevinster. Uten disse ville årets oljepengebruk ligget godt over tre prosent.

KUTTET HANDLINGSREGELEN: Erna Solberg og Siv Jensen holder pressekonferanse på Statsministerens kontor torsdag ettermiddag. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
 • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Nå finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg sier at den blåblå regjeringen bruker tre prosent av Oljefondet i år, så kan de gjøre det fordi fondet er «blåst opp» med bortimot 1.000 milliarder kroner som følge av svak krone.

Uten denne valutagevinsten ville oljepengebruken for 2017 ligget over den nye handlingsregelen som Jensen og Solberg presenterte torsdag.

Da foreslo de at oljepengebruken skulle reduseres fra fire prosent av Oljefondets kroneverdi over tid til tre prosent.

Valutagevinstene i Oljefondet ble blåst opp som følge av kronekursfallet som kom i kjølvannet av oljeprisfallet som startet på forsommeren 2014.

Men etter den eventyrlige oljeprisoppgangen i fjor har kronekursen tatt seg noe opp igjen.

Og de aller fleste som spår og anslår fremtidige utvikling i kronekursen regner med at den vil styrke seg ytterligere.

Det har ingenting å bety for Oljefondets internasjonale kjøpekraft.

Les også

Regjeringen endrer handlingsregelen

– Penger som kommer inn på en solskinnsdag

Men en sterkere kronekurs vil isolert sett redusere fondets verdi målt i kroner og det er fondets kroneverdi regjeringen oljepengebruken blir målt mot når den skal vurderes i forhold til handlingsregelen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener politikerne burde tatt høyde for at fondets kroneverdi nå er ekstra høyt på grunn av kronekursen.

– Jeg ville ikke i dag basert politikken på at fondet er på 7.500 milliarder kroner. Jeg ville egentlig lagt opp politikken basert på et lavere nivå, sier Andreassen til E24.

Han viser videre til at Oljefondets verdi i dag også er løftet av historisk høye aksjemarkeder og historisk høye obligasjonskurser på grunn av ekstremt lave renter.

– Vi burde lagt til grunn en lavere fondsverdi. Vi kan ikke løpe rundt å bruke penger som kommer inn på en solskinnsdag når vi trenger de når regnværsdagen kommer. Jeg ville heller regnet på 7.000 milliarder, eller kanskje 6.500, legger Andreassen til.

Målt i forhold til 6.500 milliarder tilsier oljepengebruken i 2017-budsjettet nesten 3,5 prosent.

Altså høyere enn den nye handlingsregelen som regjeringen foreslo torsdag denne uken.

Andreassen påpeker imidlertid at handlingsregelen ikke definerer fire eller tre prosent av Oljefondet som et maksimalt nivå for oljepengebruken.

Det handlingsregelen sier er at oljepengebruken over tid ikke skal overstige tre eller fire prosent. Det innebærer at politikerne i gode år bruker mindre enn handlingsregelen, mens de kan bruke mer i dårlige år for å holde arbeidsledigheten nede.

Selv om Andreassen mener oljepengebruken de siste par årene har vært litt i overkant av hva den burde, forsvarer han at regjeringen har stimulert økonomien etter oljeprisfallet og fallet i oljeinvesteringene.

– En forsvarlig finanspolitikk er å bruke mye penger når økonomien i nedgang, sier han.

– Men det betyr at man må bruke mindre når det igjen er oppgangstider, legger han til.

Les også

Olsen om regjeringens oljepengebruk: – De har fyrt godt

Slik har pengebruken eksplodert

Handlingsregelen ble innført av Jens Stoltenberg-regjeringen i 2001.

Og ikke før i 2006, da Stoltenberg igjen var statsminister, kom oljepengebruken ned under fire prosent. Det året var oljepengebruken på 44,7 milliarder kroner, noe som utgjorde 3,1 prosent av fondskapitalen.

To år senere, i 2008, hadde oljepengebruken økt til 54,8 milliarder, noe som da utgjorde 2,7 prosent av fondskapitalen. At prosenten falt skyldes at fondet, hovedsakelig som følge av sparing, vokste med over 600 milliarder kroner i perioden.

Les mer: Regjeringen øker oljefondets aksjeandel til 70 prosent

Etter finanskrisen i 2008 ble det lagt opp til et svært ekspansivt budsjett for å dempe virkningene av den internasjonale krisen. Oljepengebruken utgjorde 94,7 milliarder kroner, eller 4,2 prosent av fondskapitalen.

I sitt siste regjeringsår i 2013 brukte Stoltenberg-regjeringen 123,6 milliarder, noe som utgjorde 3,2 prosent av fondskapitalen.

Etter at Siv Jensen overtok finansministerjobben og Erna Solberg inntok statsministerboligen har oljepengebruken økt kraftig målt i kroner.

Allerede i 2014-budsjettet brukte de flere oljemilliarder enn det den rødgrønne regjeringen foreslo i budsjettet de la frem for Stortinget før de gikk av.

Og i 2017-budsjettet har pengebruken kommet opp i formidable 225,6 milliarder kroner, noe som altså langt over dobbelt så mye som det som ble brukt da norsk økonomi skulle reddes fra den internasjonale finanskrisen.

Valutaløftet

Nå pengebruken målt i prosent ikke har steget men faktisk sunket litt, så har det i stor grad sammenheng med en svakere kronekurs.

Ved utgangen av 2012 til 3. kvartal 2016 har oljefondets kroneverdi økt fra 3.816 milliarder kroner til 7.118 milliarder kroner.

En sammenligning av Oljefondets regnskapsrapporter viser at økningen på 2.300 milliarder kroner kan fordeles slik:

* Sparing (hovedsakelig i årene før 2014): 363 milliarder kroner

* Avkastning: 1.818 milliarder kroner

* Svekket kronekurs: 1.135 milliarder kroner

I enkelte av årene etter 2012 har svakere kronekurs bidratt mer til økningen i Oljefondets kroneverdi enn avkastningen.

Les også

– Vi har liksom avblåst krisen, men problemene våre vil bare øke

Les også

Siv Jensens oljepengebruk er «pyntet» av valutagevinster

Les også

IMF ga Siv Jensen råd om å stagge oljepengebruken på direkten

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Erna Solberg
 2. Siv Jensen
 3. Oljefondet
 4. Donald Trump
 5. Dollar

Flere artikler

 1. Ny rekord: 9.531 milliarder

 2. Regjeringen om oljepengebruken: – Vi er inne i en ny fase

 3. Så viktig er kronen for Oljefondet

 4. Varsler tøffere tider for Erna

 5. Regjeringen endrer handlingsregelen