NHO-sjefen frykter tre tapte år: – Må forberede oss på en tøff høst

Mange bedrifter planlegger fortsatt oppsigelser etter coronakrisen. NHO-sjef Ole Erik Almlid tror ennå ikke vi har sett de fulle konsekvensene på arbeidsledigheten, og er redd nivået vil være altfor høyt i årevis.

SKAM: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det vil være en skam for Norge om arbeidsledigheten blir liggende på et høyt nivå over tid. Bildet er fra et møte med statsminister Erna Solberg tidligere i sommer.
Publisert: Publisert:

Fredag får vi ferske Nav-tall som viser om arbeidsledigheten fortsetter ned i juli. Nav registrerte på det meste 433.000 ledige i begynnelsen av april (inkludert delvis ledige og folk på tiltak), tilsvarende 15 prosent av arbeidsstyrken.

Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes, har ledigheten falt til 272.400 eller i underkant av 10 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni. Det er likevel mer enn dobbelt så mange som før krisen.

– Med en så høy ledighet er det viktig at alle forstår at jobb nummer én de kommende månedene og årene er å sikre arbeid til alle. Alt som skal skje av politikk nå etter sommeren må dreie seg om det, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i et intervju med E24.

Tre tapte år

Ved valget neste år tror NHO antallet helt ledige vil ligge på i underkant av 150.000. Det er fremdeles et høyt nivå i norsk målestokk, og noe høyere enn juni-antallet på 136.000.

– Vi tror ikke ledigheten vil være på samme nivå som før krisen før ved utgangen av 2022. Det betyr tre tapte år, sier Almlid.

NHOs medlemsundersøkelse fra juni viser at 19 prosent av bedriftene planlegger oppsigelser (ikke permitteringer) de neste tre månedene. Til sammenligning lå andelen på 6–8 prosent det siste halvannet året før krisen.

– Jeg tror vi skal være forberedt på at vi har noen virkelig tøffe måneder foran oss.

NHO-sjefen er særlig bekymret for nedkjølingen i den internasjonale økonomien, som også vil kunne ramme den norske eksportnæringen hardt. Ifølge NHO er hele 600.000 norske arbeidsplasser knyttet til eksport (inkludert olje- og gassnæringen).

– Skal vi opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det, så må vi jobbe intenst for å sikre lønnsomme arbeidsplasser fremover. Norge skal ikke være et samfunn med høy ledighet over tid, det vil være en skam som går hardest utover de unge.

I NHOs prognoser fra slutten av mai anslås det at den norske fastlandsøkonomien vil falle 6,5 prosent i år. Det er betydelig mer pessimistisk enn anslagene fra regjeringen, SSB og Norges Bank, som beregner fallet til mellom 3,5 og 4 prosent.

Alle understreker imidlertid at usikkerheten er uvanlig høy. NHO påpeker også at utviklingen i det siste har vært noe sterkere enn antatt.

Les på E24+

IT-hodemangel bremser næringslivet

Sysselsettingsambisjoner

NHOs ambisjoner for det neste tiåret er å øke sysselsettingsandelen til 78 prosent fra dagens 73 prosent. For å få til det, ønsker organisasjonen økt satsing på kompetanseutvikling, utdanning og forskning.

På kort sikt blir det viktig å få folk tilbake i jobb. NHO ønsker også at permitteringsperioden forlenges til 52 uker (fra 26), slik at bedriftene ikke risikerer å miste verdifulle ansatte hvis krisen blir langvarig. Dette er blant temaene regjeringen trolig tar stilling til etter sommeren.

NHO håper også på muligheter for å forlenge ordninger for kompetanseheving mens man er permittert.

– Nav vil være en er nøkkel i å få folk ut i arbeid, men Nav bør i større grad samarbeide med private aktører, sier Almlid.

Regjeringen har i løpet av coronapandemien kommet med omfattende krisepakker, men varslet i slutten av mai at tiltakene utover høsten vil justeres for å tilpasses en ny fase ut av krisen.

– Vi tror mye av det er riktig, men så blir det desto viktigere å vurdere tiltakene fortløpende. For noen næringer kan det være riktig å stramme inn, mens for andre som sliter litt ekstra, kan det være nødvendig med mer bransjespesifikke ordninger, sier han.

NHO gjentar også sitt ønske om fjerning av formuesskatten, noe de mener er ekstra viktig i krisetider.

Les på E24+

Næringslivet trenger mye mindre koronastøtte enn ventet

Tøft lønnsoppgjør i år

Almlid skryter av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet gjennom krisen. Neste uke starter årets lønnsoppgjør, som pandemien satte en stopper for i vår.

– Testen blir jo om det kommer til å være like godt samarbeid videre. Vi har god erfaring med at man tilpasser krav og tilbud til virkeligheten, men i år blir det veldig tøft.

NHO har gitt klart uttrykk for at de vil ha et nulloppgjør i år, noe motparten LO har avvist.

– Det er viktig å lande et nulloppgjør i år for å sikre arbeidsplasser. Det er helt avgjørende, sier Almlid.

Han tror for øvrig ikke at årets oppgjør ender med konflikt, det vil si streik eller lockout.

NHO er Norges største arbeidsgiverforening med 28.000 medlemsbedrifter tilsvarende 580.000 årsverk.

Les på E24+

Møbelsjef har gjort mest inntrykk på LO-lederen under koronakrisen

Publisert: