Olsen venter investeringsfall i oljen til 2023

Norges Bank venter fortsatt lavere oljeinvesteringer i flere år fremover. Krisepakken til oljebransjen demper fallet, men banken tror fortsatt at oppturen kommer først i 2023.

Den ubemannede plattformen Hod ble satt i drift i 1990. Etter at oljebransjen fikk en krisepakke med skatteutsettelser i sommer har Aker BP og Pandion tatt beslutning om utbygging av Hod B

Aker BP
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i Norges Banks pengepolitiske rapport, som legges frem torsdag. Norges Bank holdt renten som ventet uendret på rekordlave null prosent.

Tidligere i år ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke med skatteutsettelser til oljebransjen.

Det har bidratt til å dempe fallet i oljeinvesteringer, ifølge Norges Bank. Men fortsatt venter sentralbankens prognosemakere at investeringene vil falle i flere år fremover.

Les også

Tror omstridt skattepakke demper oljenedturen

Norges Bank tror nå på tre prosent nedgang i oljeinvesteringene i år, mens den i juni la til grunn en nedtur på fire prosent.

Banken tror at investeringene vil falle videre med 12 prosent i 2021 og deretter to prosent i 2022.

Først i 2023 venter banken en oppgang, på åtte prosent.

Krisepakken gir økning i 2023

«Mindre letevirksomhet som følge av fallet i oljeprisen fører til at investeringene på norsk sokkel går noe ned fra i fjor til i år», skriver Norges Bank.

«Ferdigstilling av flere store utbygginger anslås å gi videre fall de nærmeste årene, men i 2023 ligger det an til en klar oppgang», skriver banken.

Årsaken til at investeringene i nye utbygginger øker markert i 2023 er krisepakken som ble vedtatt i sommer, mener Norges Bank.

«Det har sammenheng med at de midlertidige skattelettelsene som Stortinget vedtok før ferien, gjelder for alle nye utbygginger som kommer i gang innen utgangen av 2022», skriver banken.

«For øvrige investeringer gjelder endringene i år og neste år. Sammenlignet med anslagene i forrige rapport er investeringene i år og neste år i sum om lag uendret, men deretter anslår vi noe høyere investeringer. Høyere priser på olje og gass bidrar til oppjusteringen», skriver Norges Bank.

Flere kriser for oljebransjen

Oljebransjen fikk en liten knekk etter finanskrisen i 2008, og en enda større knekk etter prisfallet fra 2014 til 2016. Med enda et kraftig prisfall i kjølvannet av coronakrisen er mange rederier og verft bekymret.

Rederiforbundet frykter rekordstort antall skip i opplag i år, med 200 av rundt 550 skip i bøyene. Det er mer enn i rekordåret 2016 da det var 180, og forbundet har bedt regjeringen om å ta grep i statsbudsjettet for neste år.

Før coronakrisen var petroleumsinvesteringene ventet å øke moderat i 2020, før noen år med fall. Men etter krisen har olje- og gassprisene falt dramatisk, og oljeselskapene har kuttet i sine investeringer.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Norges Bank
 3. Rederiforbundet
 4. Oljeinvesteringer

Flere artikler

 1. Olsen venter fortsatt oljenedtur frem til 2023

 2. SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

 3. SSB venter renteheving neste år

 4. Annonsørinnhold

 5. Venter høyere oljeinvesteringer i 2021

 6. Ser krisepakkeeffekt: Oljedirektoratet venter mange oljeplaner i 2022