Ekspertutvalg ber Norge droppe AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinering

Tilfellene av alvorlige bivirkninger gjør at ekspertutvalget mener vaksinene bør tas ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet – men de anbefaler å gjøre dem tilgjengelig for frivillig bruk utenfor.

Publisert:

Klokken 10 mandag overleverte Lars Vorland rapporten fra ekspertutvalget til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Utvalget har sett på konsekvensene av å bruke – eller ikke bruke – virusvektor-vaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge.

Konklusjonen er at risikoen for alvorlige bivirkninger er så stor at ekspertgruppen vil fjerne vaksinene fra det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Vi tilråder ikke at vaksinene brukes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på grunn av de alvorlige bivirkningene som har vært, sier ekspertutvalgets leder Lars Vorland når han overrekker rapporten til helseministeren.

Regjeringen vil nå vurdere utredningen fra ekspertutvalget og FHIs vurdering før de vil ta en avgjørelse om videre bruk av de to vaksinene Norge midlertidig har tatt ut av vaksinasjonsprogrammet, sier Høie. Han kan ikke gi noe tidspunkt for når en slik konklusjon vil komme.

Les også

Regjeringen forlenger intervallet mellom første og andre vaksinedose

Vil fremskynde unge voksne i køen

Utvalget anbefaler å flytte aldersgruppen 18-25 år lenger frem i vaksinasjonskøen.

– Det er sommer, skolefri, og det er klart at det begrenser kraftig å være isolert. Vi tror det er lurt å ha vaksinert denne gruppen, for å hindre smittespredning. De tåler sykdommen godt, men det er mest på grunn av samfunnet – i tillegg til at de ofte flytter på seg, begynner å jobbe eller studere et annet sted, sier utvalgsleder Vorland.

Helseministeren sier at dette er en del av de spørsmålene som regjeringen skal ta stilling til.

– Der kommer det også en bredere anbefaling fra FHI, sier Høie.

Uenige om frivillighet

Ekspertgruppen er imidlertid delt i spørsmålet om hvorvidt vaksinen skal kunne tilbys frivillig, sier Vorland.

Utvalget anbefaler å gjøre vaksinene tilgjengelig utenfor programmet, men er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for slik bruk.

Les også

FHI vil droppe AstraZeneca – regjeringen utsetter avgjørelsen

– Kan du si litt mer om hvordan utvalget har delt seg i spørsmålet om frivillighet?

– Det er ikke sånn at det er yrkesrelatert. De som var prinsipielle har nok et standpunkt som personer, om at de mener at individet skal ta frie valg på en annen måte enn flertallet, sier Vorland.

– Hvilke personer vil da kunne få denne vaksinen? Skal man ta hensyn til for eksempel medisinske behov eller handler det om spørsmål som bevegelsesfrihet?

– Argumentasjonen var mest på det siste - men da i gitte tilfeller, der det haste å eksempelvis komme seg ut for å besøke en slektning.

FHIs fraråding kan forsinke første dose

Etter nærmere undersøkelser vil også Folkehelseinstituttet fjerne Janssen-vaksinen fra vaksinasjonsprogrammet.

FHI mener dessuten at dersom Janssen-vaksinen ikke lenger anbefales i coronavaksinasjonsprogrammet, vil det ikke være aktuelt med frivillig bruk. Instituttet peker blant annet på at dette vil ha mange etiske og juridisk problematiske sider.

Anbefalingen medfører en forsinkelse på opptil to uker for den første dosen i den yngste aldersgruppen, som er 18- til 44-åringer uten underliggende sykdommer.

– Forsinkelsen på opptil to uker vil ramme de som har lav sykdomsbyrde, og den vil skje på et tidspunkt hvor det sannsynligvis vil være mindre smitte og færre smitteverntiltak enn det er nå, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til NTB.

Les også

EUs legemiddelbyrå starter vurdering av kinesisk vaksine

I forrige måned ble det besluttet å avvente bruken fram til det var foretatt nærmere undersøkelser av bivirkninger.

Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson fikk grønt lys i EU og Norge 11. mars, men Norge har foreløpig ikke tatt den i bruk.

Vil vurdere kriselager

Folkehelseinstituttet foreslår imidlertid at det bør vurderes om Janssen-vaksinen vi har mottatt så langt, og det vi vil motta den nærmeste tiden, skal brukes til å bygge opp et beredskapslager i tilfelle det oppstår svikt i leveranser fra mRNA-produsentene (de som lager Pfizer og Moderna-vaksinene) eller ved en dramatisk forverret smittesituasjon.

FHI peker i sin anbefaling på at de alvorlige bivirkningene kan behandles, men at det vil kreve tidlig identifisering av tilfellene.

– Selv med retningslinjer for behandling er det en svært alvorlig tilstand som utvikler seg svært raskt og med høy risiko for fatalt utfall, skriver de.

Tilstanden kan være vanskelig å identifisere tidlig i forløpet, og behandlingen krever høy grad av mistanke, erfaring og kunnskap.

FHI har tidligere anbefalt at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet. For øyeblikket brukes vaksinene til Pfizer og Moderna i Norge.

Les på E24+

Dette er selskapene på børsen som vil bekjempe corona

Les også

Moderna forventer vaksinesalg for milliarder i 2021

Publisert: