Strengere smittetiltak ga 2000 flere arbeidssøkere den siste uken

ARBEIDSLEDIGHETEN stiger også denne uken, men ikke like mye som uken før.
Publisert:

Totalt er 209.300, eller 7,4 prosent av arbeidsstyrken, nå helt eller delvis arbeidsledige, eller på tiltak hos Nav. Det er en oppgang på 2.000 fra forrige uke, ifølge ferske tall fra Nav.

Til sammenligning var det uken før en oppgang på 5.900.

Antallet helt arbeidsledige har imidlertid falt med 1.200 til 126.100 personer, tilsvarende 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

«Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV har økt den siste uken. Det er særlig antallet delvis ledige som har gått opp, mens antallet helt ledige har gått ned», sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

«Det er vanlig at det blir flere arbeidssøkere i januar og februar, men økningen den siste uken skyldes også strengere smitteverntiltak i Vestland», tilføyer han.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, faller med 700 til 141.800 personer, som utgjør 5,0 prosent av arbeidsstyrken.

Da samfunnet stengte ned i mars i fjor, steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over 300.000 helt ledige. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten falt deretter fram til oktober, mens utviklingen snudde i november da det ble snakk om en ny smittebølge med tilhørende innstramming i smittevernet.

Lite endring i antallet permitterte

Det er nå registrert til sammen 72.400 permitterte arbeidssøkere, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet permitterte har økt med 400 personer i løpet av den siste uken, og det er særlig antallet delvis permitterte som stiger, mens antall helt permitterte har gått ned siden forrige uke.

«Antall permitterte har holdt seg relativt stabilt i de fleste fylkene den siste uken. Unntakene er Oslo, med 400 færre permitterte, og Vestland, med 700 flere. Dette må sees i sammenheng med at det ble gjort lettelser i smitteverntiltakene i Oslo, mens det i Bergen og andre kommuner i Vestland ble innført strengere tiltak søndag», sier Holte.

I løpet av uke fem mottok Nav 8.700 nye dagpengesøknader, 5.000 færre enn uken før.

Hoveddelen av søknadene kom fra personer som jobbet innen varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Om lag halvparten av dagpengesøknader kom fra Oslo og Viken.

Denne statistikken gjelder uke 5 og viser dermed foreløpig ikke innføringen av strengere smitteverntiltak i Bergen, Kvam og Ulvik den 7. februar.

Meldingen fra Nav finner du her
Les også

Les også: Nav Vestland: – Vi får nok et ras med permitteringer

Les på E24+

Les også: (+) Servering og butikk gir lavest lønn og er hardest rammet av nedstengingen. Her er de 13 yrkene som tjener minst.

Publisert: