Bærekraft dreier seg om mer enn klima

I kronikken i E24 «Et feilspor å knive om hva som er best i klimakampen» understreker Odd Arild Grefstad at bærekraftsarbeidet ikke bare handler om klima, men om både E-en, S-en og G-en i det internasjonale bærekraftsbegrepet ESG.

 • Arne Fredrik Håstein
  Arne Fredrik Håstein
  Nestleder i Finansforbundet
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

På norsk kan det oversettes til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Jeg kunne ikke vært mer enig i at bærekraft handler om mer enn klima.

Bærekraft har blitt ett ord mange bruker i ulike sammenhenger, ikke minst for å få solgt sine produkter og tjenester. Det er en økende trend blant forbrukere at selskapene de kjøper varer og tjenester fra, tar de sosiale faktorene på alvor.

Selv om miljø- og selskapsstyringsfaktorer har vært i fokus i en årrekke blant både investorer og politikere, har Coronapandemien sammen med Black Lives Matter-bevegelsen, #MeToo-bevegelsen og kampanjer for likelønn, økt fokuset på de sosiale faktorene i S-en.

Gjennom Coronapandemien har det kommet flere eksempler på brudd på arbeidstakerrettigheter, sterk skepsis til fagforeninger og hvor noen aktivt jobber mot at de ansatte skal organisere seg. Ett eksempel på dette er lavprisselskapet Wizz Air. Dette gjelder også flere andre multinasjonale selskaper som for eksempel Amazon. Det har også vist oss hvilke selskaper som har gode retningslinjer som innebærer langsiktige interessentverdier, mange av disse finner vi i Norden.

Når jeg ser fremover vil spørsmål som menneskerettigheter, arbeidsstandarder og likestilling - og risikoen og mulighetene de gir investorer - fortsette å vokse. Jeg tror at til tross for vanskeligheter med å kvantifisere sosiale faktorer, utgjør interessent-sentriske spørsmål reelle langsiktige risikoer for selskaper. Gjennom økt regulering og spesielt EUs nye klassifiseringssystem, blir dårlige data til gode data.

Forskning har vist at det å ta hensyn til S-en når man investerer, kan beskytte investeringer på lang sikt. En studie fra 2019 viste at sosiale kriterier er viktig for risikostyring, med resultatene som understreker at høye sosiale standarder kan redusere selskapets systematiske risiko. Selskaper med høy sosial standard er mer robust når det er endringer i inflasjon, eller i perioder med økonomisk tilbakegang. Til tross for den klare sammenhengen mellom dårlig sosial praksis og selskapsrisiko, synes investorer det er mer utfordrende å innlemme sosiale faktorer i sine investeringsprosesser.

De sosiale spørsmålene blir stadig mer fremtredende i samfunnsdebatten og godt er det! Vi ser at likestilling, inkludering og mangfold, spiller en større rolle i beslutningsprosesser for investorer nasjonalt og internasjonalt. Her bør man diskutere S en i større grad i debatten, fremfor å diskutere om utelukkelse eller aktivt eierskap i oljeselskaper er det beste og den riktige løsningen.

Økt kompetanse blant ansatte og ledere i alle næringer er viktig for å kunne flytte det virkelige grønne skiftet. Finansnæringen må fremover integrere bærekraft-, klimarisiko og ESG kunnskap i sine opplærings- og sertifiseringsprogram. Finansforbundet har lenge jobbet for økt kompetanse om bærekraft, dette krever at bransjen og myndighetene følger opp med konkrete planer og tiltak for at alle finansansatte får den kompetansen som kreves for å etterleve de bærekraftige ambisjonene.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Storebrand i 2020, var det kun en håndfull styremedlemmer i Børsens 25 største selskaper som oppgav kunnskap om bærekraft i CV-en. Det er oppsiktsvekkende. Myndighetene bør gå foran å kreve bærekraftkompetanse ved utnevnelser av styremedlemmer i statlige selskaper. Et grønt og mer bærekraftig næringsliv krever grønne beslutningstakere.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bærekraft
 2. Finansforbundet

Flere artikler

 1. Attraktiv finansiering akselererer grønn omstilling

 2. Kapitalens rolle i det grønne skiftet

 3. Et feilspor å knive om hva som er best i klimakampen

 4. Betalt innhold

  Slik velger forvalteren sine blå favoritter

 5. Bedriftsleder: Hva er gjennomsnittsalderen i ditt styre?