Venstre advarer mot rødgrønn næringspolitikk: – Vil kvele det grønne skiftet

Det er privat næringsliv som er løsningen på omstillingen, ikke statlig eierskap. Det er beskjeden fra to pressede Venstre-statsråder som tar fatt på en historisk tøff valgkamp.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Næringsminister Iselin Nybø risikerer begge å havne utenfor Stortinget etter høstens valg.
Publisert:

Med et budskap om flere og grønnere arbeidsplasser har Venstre startet sin valgkamp. En valgkamp med kniven på strupen. Dagens regjering ser ut til å få store vanskeligheter med å klamre seg fast i regjeringskontorene for en tredje periode. For Venstre er situasjonen mer alvorstung. De risikerer å havne utenfor Stortinget for første gang siden 1993.

– Jeg kan ikke gå og frykte for min egen jobb som politiker. Det er politikkens natur. Mitt mål og min plan er å fortsette på Stortinget og i regjering, sier næringsminister Iselin Nybø.

I strupen på de rød-grønne

Hun er en av flere venstrepolitikere som kanskje må se seg om etter ny jobb til høsten. Aftenbladets siste meningsmåling for Rogaland gir Venstre en oppslutning på 3,2 prosent – ingen mandater.

I samme situasjon står også Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. I siste meningsmåling fra Hordaland valgkrets ligger partiet an til å få 2,8 prosent – ingen mandater.

– Det er riktig at vi står i en situasjon hvor vi risikerer at det blir veldig få av oss på Stortinget. Det skal ikke mange stemmer til for å gå fra 0 til 4 eller kanskje 8 representanter. Derfor er det veldig viktig at folk stemmer Venstre, sier han.

I deres misjon for å redde partiet fra et sørgelig nederlag går de på med krum hals. Næringspolitikk skal stå særlig sentralt for det selvutnevnte næringspartiet. Flere grønne jobber innen privat sektor blir en av partiets fanesaker i valgkampen. Nå går de også i strupen på de rødgrønnes næringspolitikk.

– Jeg er Klima- og miljøminister. Jeg kan mye om klimapolitikk, men ikke en ekspert på solcelleteknologi eller hydrogenløsninger. Dette vet markedsaktørene. Vi skal sette rammevilkår ikke opprette haugevis av statlige selskap som skal drive med batteri, gruve eller havvind. De private tar seg av dette selv, slår Rotevatn fast.

Han sikter til de rødgrønnes næringspolitikk. En politikk tuftet på statlig eierskap og som utgjør en trussel mot det grønne skiftet.

– En typisk sosialistisk næringspolitikk vil kvele det grønne skiftet. Det er ikke slik at et statlig direktorat eller Arbeiderpartiet sitt landsstyre vet mer om hva markedet etterspør enn hva de private vet, legger han til.

– Jeg har ansvaret for å forvalte eierskapet til en stor del av verdiene på Oslo børs. Men det er ikke fornuftig at jeg eller mitt embetsverk skal ta forretningsmessige beslutninger på vegne av selskapene, det er det styret som skal gjøre, følger næringsminister Nybø opp.

– Mer voldsom omstilling i Rogaland

Rotevatn mener Arbeiderpartiet ikke er skikket til å styre landets næringspolitikk. De har blitt mindre skikket med årene.

– Det er et dramatisk skifte i partiet. Før hadde man en fløy i partiet som forsto næringspolitikk. Nå løper de rundt og snakker om velferdsprofitører og salg av Norge. De ønsker mer aktive eierskap og politiske hensyn i vurderinger i bedrifter, hevder han.

– De rød-grønne synes det var en kjempeidé å bruke penger på å gå inn i Aker. Det gikk ikke veldig bra for så mange andre enn Kjell Inge Røkke. Man trenger lønnsomme private bedrifter, fortsetter han.

Omstilling er et ord som gjentas ofte av politikere som Nybø og Rotevatn. Likevel er det utvilsomt enkelte regioner i landet som vil preges mer av omstilling enn andre. Det beste eksempelet er Rogaland.

– Omstillingen blir mer voldsom her, slår Nybø fast.

– Men hvis man klarer å få olje ut av gråstein har man et godt utgangspunkt for å gjennomføre omstillinger. Vi skal selvfølgelig ha mange industriarbeidsplasser fremover, fordi de skal bidra til at det grønne skiftet går fremover. Det har de allerede begynt på i oljeserviceindustrien, fortsetter hun.

For Klima- og miljøministeren haster kanskje omstillingen mer. Han slår fast at det ikke er aktuelt å sette en sluttdato for det norske oljeeventyret. Likevel ber han rogalendinger om å forberede seg på slutten.

– Siden oljeprisfallet har næringen blitt redusert med 90.000 årsverk. Disse går ikke på dagpenger, men jobber innenfor andre næringer, men med viktig kompetanse fra oljesektoren med seg, avslutter han.

Publisert:
Gå til e24.no