Oljeministeren klar med nye lisenser: Nå får oljeselskapene nye områder å lete i

Den årlige tildelingsrunden av lisenser på norsk sokkel sparkes nå i gang. Oljeministeren har dratt frem nytt areal som skal tildeles rundt storfunn i Barentshavet.

NYE SJANSER: Sjef i Lundin Norway, Kristin Færøvik, får nå muligheten til å søke om nytt areal like ved selskapets kjempefunn i Barentshavet. Her er hun avbildet med oljeminister Tord Lien under åpningen av Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen i fjor.
Publisert:

Olje- og energiminister Tord Lien fyrte torsdag av startskuddet i den årlige konsesjonsrunden på norsk sokkel, kjent som Tildeling i forhåndsdefinerte områder, eller TFO 2016.

– Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier statsråden i en uttalelse.

Dette er den ene av to ordninger som norske myndigheter bruker for å tildele areal på norsk sokkel til oljeselskapene. TFO-ordningen som ble opprettet i 2003 foregår årlig og omfatter vanligvis kjente områder med eksisterende aktivitet på norsk sokkel.

Den andre måten er konsesjonsrundene, der man åpner helt nytt areal. Nå pågår det som kalles den 23. konsesjonsrunden, som er den første tildelingen av nytt areal på over 20 år i Norge.

Selv om Tord Lien nå annonserer den årlige TFO-ordningen, kommer han også med litt ekstra krydder. Oljeministeren utvider nemlig området som omfattes av TFO-ordningen. Det betyr at oljeselskapene i årets runde kan søke om nye lisenser i Barentshavet og Norskehavet.

– Petroleumsindustrien trekker seg stadig nordover. Ved å lyse ut en rekke nye blokker i Norskehavet og Barentshavet legger regjeringen til rette for økt aktivitet i nord, sier Tord Lien.

Det er ikke første gangen Olje- og energidepartementet utvider TFO-området, men det er likevel en gledelig nyhet for næringen, fordi de nå kan søke om lisenser som ikke har vært tilgjengelige i TFO-ordningen.

Søknadsfristen i år er satt til 6. september, og departementet sikter på å ha svarene klare for hvem som stikker av med lisensene i begynnelsen av 2017.

Les også: Det norske dropper utbyggingen av Vette-feltet: – Vi klarte ikke å finne lønnsomhet

Dette kartet fra Oljedirektoratet viser områdene som omfattes av TFO-runden 2016. Her har vi markert utvidelsen fra fjorårets runde i blått

Statoil og Lundins nabolag

Utvidelsen av TFO-området omfatter totalt 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet.

Det er blant annet nye blokker som åpnes i nærheten av Aasta Hansteen-feltet til Statoil i Norskehavet. Det som kanskje er enda viktigere er at departementet nå åpner nye områder ved Johan Castberg-funnet til Statoil i Barentshavet, samt Lundins Alta- og Gohta-funn i samme nabolag.

– At industrien får tilgang til areal i områdene rundt nye utbygginger og funn er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i områdene, understreker Lien.

Utvidelsen skjer i en periode der både Statoil og Lundin arbeider med mulige utbygginger av funnene.

– Er utvidelsen av TFO-området rundt Statoil og Lundins funn en måte å prøve å fremskynde utbyggingene til disse selskapene?

– Det har det vært en tradisjon for i alle år, at der vi ser at ting er i utvikling, der prøver vi å få på plass mest mulig ressurser. Da er tildeling av områder en viktig del av det for å få fullt overblikk over ressursgrunnlaget i området, sier Tord Lien til E24 torsdag.

KAN SØKE: Statoil-sjef Eldar Sætre får nå muligheten til å søke på nytt leteareal like ved selskapets Johan Castberg-funn.

– Men vi har ikke delt ut områder på bakgrunn av hvilke selskaper som opererer hvor selvfølgelig, legger han til.

– Har du fått noen signaler på hvor selskapene ønsker seg nye TFO-tildelinger da?

– Det har vi selvfølgelig fått, men dette er en del av en stor og langsiktig tildelingspolitikk, sier Lien.

Statoil-sjef Eldar Sætre annonserte tidligere i år på oljekonferansen i Sandefjord at de hadde klart å kutte mellom 40 og 50 milliarder kroner, og dermed halvert, utbyggingskostnadene. Det skjedde etter at prosjektet hadde blitt utsatt flere ganger.

Eldar Sætre kunne også fortelle at en investeringsbeslutning trolig kommer mot slutten av 2017, med en mulig oppstart mot 2022.

Lundin har gjort store funn i nærheten av Johan Castberg, og disse funnene er kjent so Alta og Gohta. Begge ligger på den såkalte Loppahøyden i Barentshavet, og Lundin skal i år fortsette leteboringen i området.

Da Statoil annonserte kuttene og fremdriftsplanen på Castberg, fikk de ros av Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik, men i et intervju med E24 ville hun ikke si noe konkret om tidsplanen deres, annet et at de ligger litt etter Statoil i løypen, fordi funnene ble gjort noe senere.

– Regjeringen har omringet Lofoten

Bellona-leder Frederic Hauge er ikke videre imponert over torsdagens kunngjøring:

Det mest påfallende er at de har «omringet» Lofoten med å tilby alle blokker som grenser inn mot Nordland VI og Vestfjorden, sier han i en uttalelse, med referanse til den foreløpige skjermingen av Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeaktivitet.

Han krever nå at Venstre og KrF får stoppet hele utlysningen.

– Flere av blokkene som nå legges ut er i innløpet til Vestfjorden. Strømkartet viser det at et oljeutslipp her vil ramme hele Lofoten. Nå pågår det berømte lofotfisket, som vil bli hardt rammet av et eventuelt utslipp, sier Hauge, som mener tildelingen er hårreisende.

Hauge og Bellona er også kritiske til ekspansjonen i Barentshavet, fordi de mener man også her åpner områder som er for nærme land.

Publisert: