Norges Bank mener oljebremsen sprer seg

Norges Bank har skrudd ned egne forventninger til norsk økonomi og mener oljebremsen nå sprer seg rundt i hele landet. Likevel vil de vente med å kutte renten enda et hakk.

MER PESSIMISTISKE: Direktør for finansiell stabilitet, Ida Wolden Bache, direktør for pengepolitikk, Birger Vikøren, og sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte torsdag Norges Banks rentebeslutning om uendret rente og de nedjusterte prognosene deres for norsk økonomi.

Terje Bendiksby NTB Scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert:

NORGES BANK (E24): Etter å ha latt styringsrenten ligge i stabilt sideleie på 1,5 prosent i to og et halvt år, valgte Norges Bank i desember i fjor å kutte styringsrenten. Deretter fulgte de på med nye kutt i juni og senest i september. Siden har vi ligget på 0,75 prosent.

I forkant av torsdagens rentemøte var ekspertene splittet i synet på om det ville kommet et kutt til eller ikke, men det kom ikke noe rentekutt denne gang.

Mangel på rentekutt sendte kronen i taket. Les mer her!

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank valgte likevel å senke rentebanen (det forventede nivået på styringsrenten fremover) og sa følgende:

– Blir utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, kan styringsrenten bli satt ned i løpet av første halvår 2016.

Under pressekonferansen utdypet han dette ved å si at det er en «sannsynlighetsovervekt», altså mer sannsynlig enn ikke, at dette rentekuttet kommer. Det er også en sjanse for et rentekutt neste høst.

Rentebanen er skrudd ned med en forventning om en snittrente på 0,5 prosent neste år, mot dagens 0,75, og 0,4 i 2017.

Sjekk sjeføkonomenes rentedom: – Det Norges Bank absolutt ikke skulle gjøre

Mener nedturen sprer seg

Det har helt siden oljeprisen begynte å falle i fjor, pågått en debatt om oljebremsen hovedsakelig rammer oljenæringen og visse regioner langs kysten, eller om nedturen vil ramme hele landet.

Da Øystein Olsen kuttet renten i september, sa han til E24 at økningen i ledigheten «er et regionalt problem og en nasjonal utfordring», men påpekte samtidig at bildet «varierer på tvers av regionene».

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, og Nav-sjef Sigrun Vågeng, har i E24s podcast «Valebrokk&Co.» denne høsten uttalt at det går bra i blant annet innlandet og Nord-Norge, og at oljebremsen ser ut til å avgrense seg til visse bransjer og næringer.

SJEKK E24s PODCASTER HER!

Det mener ikke Norges Bank lenger. Sentralbanken er tydelige på at de mener oljebremsen sprer seg utover landet vårt, og i den pengepolitiske rapporten torsdag skriver hovedstyret at de nå ser tegn til at effektene av oljeprisfallet og nedturen i investeringene i bransjen «sprer seg til sektorer der veksten til nå har holdt seg oppe».

Les også: Meglertopp takker Olsen for rentebeslutningen

Stemningen surner i syv av åtte næringer

I bedriftsundersøkelsen til Norges Bank, kalt Regionalt nettverk, kom det for kort tid siden frem at syv av åtte næringer nettverket melder om lavere vekstforventninger, forklarte Birger Vikøren, direktør for pengepolitikk i Norges Bank på torsdagens pressekonferanse.

– Er det hovedsakelig der dere ser tegn til at nedturen sprer seg utover landet?

– Vi ser spredningen flere steder, og én kilde er det regionale nettverket. De fleste regionene sier også at det er svakere vekstutsikter. Vi har også et bilde av norsk økonomi der veksten vil være 1,1 prosent, med et fall i privat konsum. Det får vi ikke til uten at det også rammer andre deler av landet (enn de klassiske oljeeksponerte regionene, journ.anm.), sier Vikøren til E24.

– Hvilke andre indikatorer ser dere på, enn det regionale nettverket når dere setter vekstprognosen til 1,1 prosent neste år?

– Når vi lager vekstprognosen vår, går vi gjennom etterspørselsbildet. Privat konsum og bedriftenes investeringer blir svakere, og jeg nevnte også spesielt eksporten fra oljeleverandørene som nå får en ordentlig dipp. Disse faktorene gjør at vi får en lavere vekst i norsk økonomi. Når vi får det, er det urimelig å tro at det utelukkende vil begrense seg til oljenæringen og lokale forhold, for det private forbruket er en såpass stort faktor at det påvirker hele økonomien.

Les også: Kronen styrkes kraftig etter rentenyheten

Selv om det kan starte med lokale forskjeller, sier Vikøren at Norges Bank må fokusere på de makroøkonomiske prognosene for hele norsk økonomi.

– Det er som regel slik at det sprer seg uansett, sier Vikøren.

En mager trøst med at oljenedturen ser ut til å spre seg, er at det blir mindre forskjeller mellom landsdelene. Det gjør jobben til Norges Bank enklere, fordi de da slipper å ta hensyn til regioner som gjør det relativt sett mye bedre enn andre når renten skal settes.

– Vi har begrenset med virkemidler for å nå mange mål, så vi kan ikke splitte opp målene våre etter regioner eller andre skiller. Vi har ikke virkemidlene til å styre den type utvikling, sier Øystein Olsen til E24, og fortsetter:

– Det er heller ikke vår jobb å løse regionale forskjeller, men situasjonen blir mer oversiktlig og enklere å vurdere når det er mindre regionale forskjeller på tvers av landet.

Verre enn spådommene

Til tross for at de selv mener at oljenedturen nå sprer seg utover hele landet, og at utviklingen på mange områder har gått dårligere enn de spådde i september, velger altså Norges Bank velger å holde renten i sjakk inntil videre.

Øystein Olsen begrunnet renteroen med at det sentralbanken mener det er stor usikkerhet rundt hvordan økonomien faktisk vil utvikle seg og at de er usikre på effekten av et eventuelt rentekutt.

– Vi er i et litt usikkert terreng, sa Olsen på pressekonferansen.

Siden rentekuttet i september har oljeprisen falt med rundt ti dollar og ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå har vokst fra 4,3 til 4,6 prosent. Norges Bank spådde i september at ledigheten ville topp seg på 4,25 prosent i år og 4,5 prosent neste år. Nå er disse oppjustert til henholdsvis 4,4 for i år og sentralbanken tror toppen nås med 4,6 prosent neste år.

Sentralbanken erkjenner at de i sine prognoser fra september undervurderte oljeprisfallet, svekkelsen av kronen og økningen i ledigheten, men vil altså avvente situasjonen før de tar nye grep.

– Hva må endre seg for at det blir uaktuelt med et rentekutt i første halvår 2016, som dere sier er mer sannsynlig enn ikke?

– Hvis vi skal heve rentebanen og ikke kutte renten i mars må det være elementer på oppsiden (av prognosene for norsk økonomi, journ.anm.) som trekker renten opp, eller en reduksjon av usikkerheten, sier Olsen til E24.

– Er det et paradoks at amerikanerne nå har besluttet å øke renten hos seg, mens vi snakker om kutt eller nye tiltak i Norge og Europa?

– Norge er en liten økonomi i en stor verden, men ja, det er en spennende situasjon som kan oppstå hvis amerikanske renter går opp mens europeiske renter holder seg på dagens lave nivå. Det skaper noen spenninger i den internasjonale økonomien, samtidig må vi i den norske pengepolitikken gjøre det vi mener er best for norsk økonomi, i henhold til vårt mandat, sier Olsen.

Les også

– Vi er blitt vesentlig fattigere enn vi var

Les også

Hemmeligholdt norsk rapport: IS-olje havner i Tyrkia

Les også

Ga Statkraft 5 mrd. mindre – avviser ansvar for vindkraft-vrakingen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank kutter renten

  2. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  3. Mener denne grafen oppsummerer dagens rentedom

  4. Annonsørinnhold

  5. Norges Bank rører ikke renten

  6. Norges Bank kutter renten til null for første gang