KJELL INGE RØKKES AKER: Skal slutte å handle med seg selv

Et halvt år etter rabalderet rundt Akers salg av fire selskaper til Aker Solutions, lover Aker-sjef Øyvind Eriksen at de helt skal slutte å handle internt i Røkke-systemet.

Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen bryter de tidligere så tette båndene på kryss og tvers i Aker-systemet. Nå skal hverenkelt datter stå på egne ben, om enn fortsatt med et meget aktivt eierskap fra morselskapet Aker ASA.
Publisert:

–Vi vil avstå fra nærstående transaksjoner, sier Akers

OSE

AKER

ferske konsernsjef Øyvind Eriksen, som sammen med sin styreformann Kjell Inge Røkke det siste året har snudd opp ned på måten Aker er organisert på.

–Koblingene transaksjonsmessig og driftsmessig mellom Aker-selskaper som har vært en del av vår virksomhet, vil langt på vei opphøre. På den måten ønsker vi å skape trygghet for at markedet og våre bedrifter utelukkende vil erfare at Aker ASA konsentrerer seg om aksjonærrollen, og å utvikle hvert enkelt selskap som aktiv eier, fremholder Eriksen.

Mye kritikk
Røkke-systemet har før i stor grad vært basert på hyppige handler og driftsmessig samarbeid mellom de mange selskapene i systemet. Ofte har dette ført til kritikk fra omverdenen, slik som i forbindelse med vårens bråk rundt salget av fire selskaper fra Aker til Aker Solutions (se også liste).
Det har i slike handler vært hevdet at selskap der Røkke har stor eierandel, konsekvent kommer bedre ut enn selskaper der eierandelen er mindre.

LES OGSÅ:
Datterselskaper har tapt milliarder

Dette sammen med usikkerhet om hva Røkke vil bruke pengene i moren Aker til, har ført til at aksjemarkedet priser Røkke og de andre aksjonærenes aksjer langt under hva Aker selv mener de er verdt. Dette kalles for "Røkke"-rabatten.
–Vi synes det var en uheldig sak som burde vært unngått, sa Eriksen i går til nettstedet dn.no om Aker Solutions-salgene.
Konsernsjefen tror hans klare signaler vil kunne gi en bedre prising av Aker-aksjen fremover.
–Jeg håper dette bidrar til at det skapes verdier i Aker ASA, og at vi får en reell og riktig prising både i Aker ASA og hvert enkelt operativt selskap, sier Eriksen.

45 % rabatt?
Selv mener Aker at egenkapitalen i Aker ASA var verdt 19,3 milliarder kroner ved utgangen av september, såkalt verdijustert egenkapital. Men aksjemarkedet var ikke villig til å prise Røkkes selskap til mer enn 10,6 milliarder kroner. Det betyr en så høy rabatt som 45 prosent.
Nå er det dog ikke sikkert at aksjemarkedet vil være enig med Eriksen og Røkke i at den verdijusterte egenkapitalen er så høy som de mener. Både verdsettelsen av Akers to superavanserte rigger til 3,4 milliarder kroner, og verdien av et lån på 1,3 milliarder kroner som Aker har gitt til datteren Aker Floating Production er det flere som stiller spørsmål ved.

Mer kjøp og salg
Selv om Eriksen lover at tiden for transaksjoner og driftsmessig samarbeid mellom Aker-selskapene i stor grad er over, blir det ikke mindre oppkjøp og salg mellom Aker og andre selskaper utenfor systemet. Aker grunnfilosofi er å kjøpe og utvikle selskaper for så å selge dem igjen på et senere tidspunkt. Her vil paret Røkke & Eriksen være meget aktive. Både i Aker ASA, og som styremedlemmer i operative selskaper som for eksempel Aker Solutions og Det norske.
–Akers kjernekompetanse er strategi, M&A (fusjoner og oppkjøp Red.anm.) og finansiering, sier Eriksen.

Omdiskuterte transaksjoner

1.Aker Solutions-salgene

Akers salg i vår av fire aksjeposter til Aker Solutions for 1,4 milliarder kroner skapte det største rabalderet noen gang i forbindelse med at Røkke har handlet med seg selv. Røkke og Aker ble beskyldt for å ha dumpet til aksjene overpris på Aker Solutions, uten at Akers partnere i eierselskapet Aker Holding, Staten og svenske Wallenberg, fikk mulighet til å legge ned et eventuelt veto. Røkke vant frem, og salget ble gjennomført.

2.Aker RGIs kjøp fra Røkke

I 1998 selger Røkke investeringsselskapet Gefion, fotballselskapet Wyndmore (Molde og Wimbledon) og Storebrand-aksjer fra sitt private selskap TRG til deleide Aker RGI. Folketrygdfondet og dets daværende leder Tore Lindholt krevde granskning, og mente Røkke tok en overpris på flere hundre millioner kroner. En intern granskning ledet av bedriftsforsamlingens leder Borger A. Lenth kom med kritikk for manglende informasjonen fra Aker, men frikjente Røkke i all hovedsak.

3.Norway Seafoods

Røkke får i årene 1997-1999 kritikk både for betingelsene rundt et tilbakekjøp av aksjer i Norway Seafoods fra hedgefondet Tiger, og for prisen han tilbudte da daværende Aker RGI tvangsinnløste (kjøper ut med tvang) minoritetsaksjonærene i fiskeselskapet. Striden om prisen endte i Høyesterett, som konkluderte med at Røkke måtte betale over dobbelt så mye pr. aksje som først tilbudt.

4. Aker Clean Carbon

Aker og Aker Solutions skilte i 2008 ut satsingen på fangst og lagring av CO2 i et eget selskap Aker Clean Carbon. Aker skulle eie 70 prosent, Aker Solutions 30 prosent. Kritikere mente Aker her fikk en for stor eierandel. I forbindelse med Akers salg i vår av fire aksjeposter, fikk imidlertid Aker Solutions kjøpe seg opp til 50 prosent i Aker Clean Carbon.

5.Superriggene

Akers datterselskap Aker Drilling har de siste årene fått bygget to superavanserte borerigger hos Aker Solutions. En av riggene er utleid til deleide Aker Exploration. Det har vært store kostnadsoverskridelser på riggene, og i aksjemarkedet har det vært stilt spørsmål ved om det har vært en riktig fordeling av regningene for overskridelsene mellom heleide Aker Drilling og deleide Aker Solutions.

Les også:

Les flere E24-nyheter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om