Vurderer å bremse støttetiltakene snart

Den amerikanske sentralbanken kan komme til å begynne nedtrappingen av støttetiltak i løpet av de kommende månedene. Aksjemarkedene i USA falt på nyheten.

I DE KOMMENDE MÅNEDENE: Den amerikanske sentralbanken, her ved sentralbanksjef Ben Bernanke, ble i oktober enige om å begynne nedtrappingen av støttekjøp i løpet av de kommende månedene. Det viser referatet fra forrige rentemøte.
Publisert:

Investorene på Wall Street hadde utviklingen i amerikansk økonomi i fokus i onsdagens handel.

Mye av oppmerksomheten var derfor rettet mot publiseringen av referatet fra den amerikanske sentralbankens siste møte i slutten av oktober.

Ved forrige rentemøte besluttet det amerikanske sentralbankstyret å beholde både rentenivået og hjelpepakken som hver måned pumper 85 milliarder dollar inn i økonomien.

Spørsmålet markedsaktørene har stilt seg de siste månedene er når nedtrappingen av verdipapirkjøpene settes i gang.

Om ikke et klart svar, fikk de ihvertfall klare hint om at dette kan være nært forestående.

I referatet fra oktober-møtet, som ble publisert to timer før stengetid på børsene, går det frem at sentralbankstyrets medlemmer ble enige om at sentralbanken kan begynne å trappe ned obligasjonskjøpene i løpet av de neste månedene.

Man kom imidlertid ikke noe nærmere med å tidfeste når de skal begynne nedtrappingen, annet enn å peke på at de kan skje i de kommende månedene, dersom økonomien fortsetter å bedre seg.

På Wall Street kom reaksjonen umiddelbart, og markedene vendte nedover.

Mark Lehmann, leder for JMP Securities, uttalte dette i etterkant av publiseringen av rentereferatet:

- Markedet var uansett klart for et nedsalg. Mange så etter en unnskyldning for å trekke seg tilbake, og jeg tror de akkurat fikk det, sier Mark Lehmann til Marketwatch.

- Dette peker helt klart i retning av at nedtrappingen kommer før, heller enn senere. Det uunngåelige var uunngåelig, men det uunngåelige kommer tidligere, legger han til.

Da Wall Street stengte for handel klokken 22 norsk tid, så det slik ut:

  • S&P 500:- 0,38 prosent til 1781 poeng
  • Dow Jones Industrial: - 0,41 prosent til 15901 poeng
  • Nasdaq Composite: -0,27 prosent til 3921 poeng.


Diskuterte mange muligheter
Ifølge referatet vurderte komiteens medlemmer å gå tilbake til en tidsplan, og de ser etter etter muligheter for å trappe ned størrelsen på tilbakekjøpene på ett av de kommende møtene.

Da må imidlertid bedringene i økonomien være i samsvar med utsiktene for en kontinuerlig forbedring i arbeidsmarkedet.

Det var en av styrets medlemmer som stemte imot vedtaket, Esther L. George, mens de resterende ni medlemmene stemte for å vente minst én måned for å få flere signaler om at økonomien er på rett vei, før man vurderer å endre takten i støttekjøpene.

Det ble også diskutert hvordan sentralbanken skal redusere sine støttetiltak uten å forårsake stigende renter, men det kom ingen beslutning om dette.

Seddelpressen

Obligasjonskjøpene fra Fed innebærer at banken bruker 85 milliarder dollar i måneden på stats- og boliglånsobligasjoner, oftest referert til som QE3.

Dette gjør sentralbanken for å holde rentene lave og for å tilføre markedet likviditet som kan ende opp i vekstskapende utlån til næringslivet.

Sentralbanksjef Ben Bernanke holdt tirsdag en tale til the National Economists Club, men ga få indikasjoner på når Federal Reserve (Fed) eventuelt vil starte en innstramming av sin likviditetstilførsel.

Han understreket nok en gang at det er nøkkeltall som bestemmer og at Fed vil starte en innstramming dersom nye data viser til at arbeidsmarkedet er i stadig bedring.

- Økonomien har gjort signifikante fremskritt, men vi er likevel langt fra der vi bør være. Det kan ta tid før vi er tilbake til en mer normal situasjon, uttalte han ifølge Business insider.

Les hele talen her.

Tirsdag uttalte Bernanke også at han støtter uttalelsene Janet Yellen nylig kom med.

LES OGSÅ: USAs neste sentralbanksjef: - Vi har en vei å gå

Yellen, som høyst sannsynlig blir ny sentralbanksjef etter Bernanke, signaliserte i forrige uke at hun ønsker å fortsette å stimulere den amerikanske økonomien.

- Jeg mener at å støtte den økonomiske oppgangen i dag er den sikreste veien mot å kunne gå tilbake til en mer normal tilnærming til pengepolitikken, sa Yellen, da hun forrige torsdag møtte i Senatets bankkomité i Kongressen, som er komiteen som offisielt må godkjenne nominasjonen hennes.

Sysselsetting og arbeidsledighet

Det er to ting Ben Bernanke har satt som målstrek for når det kan bli aktuelt for sentralbanken å trappe ned pengetrykkingen: sysselsettingen og nivået på arbeidsledigheten.

Arbeidsledigheten var i oktober på 7,3 prosent i oktober. Yellen uttalte i sin tale forrige uke at dette ikke er lavt nok.

- Dette reflekterer et arbeidsmarked og en økonomi som ikke leverer i nærheten av hva de kan, sa Yellen.

Avslutningsvis i sin tale tirsdag, uttalte Bernanke at støttekjøp av obligasjoner fortsatt vil være et viktig tema i tiden som kommer.

- Dette vil være et sentralt element i sentralbankens arbeid mot å nå sine mål, sa han.

Publisert: