Regionalt nettverk: Bedriftene venter lysere tider

Smittetiltak har rammet bedriftene i vinter, men vaksineutrulling gir optimisme om utsiktene fremover. Norges Bank-rapport viser at bedriftene venter høyere aktivitet det neste halve året.

REGIONALT NETTVERK: Norges Bank har snakket med bedrifter over hele landet for å forstå hvordan økonomien utvikler seg i forkant av neste ukes rentemøte.
Publisert:

Rapporten viser at bedriftenes produksjon falt litt de siste tre månedene. De neste seks månedene venter imidlertid selskapene at produksjonen vil vokse i en årlig takt på rett under to prosent.

Fire ganger i året intervjuer sentralbanken ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Nettverksrapporten er en viktig temperaturmåler for norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøter.

Les også

Norges største bank har snudd. Stadig flere banker tror renten snart skal opp.

Rammet av økt smitte

I vinter har økt smitte og tiltakene for å bremse smitten rammet deler av næringslivet.

Rapporten trekker frem lavere omsetningsvolum i varehandel og hos bedrifter som leverer tjenester til husholdninger. Også bygging av næringsbygg og leveranser til oljenæringen har avtatt.

Nedgangen ble dempet av bedre eksportmarkeder, og industriproduksjonen har økt, ifølge Norges Bank.

«Bedriftene venter at aktiviteten vil ta seg opp igjen, og de er mer optimistiske enn i november. Utrullingen av vaksinerer den viktigste forklaringen».

«De fleste næringene ser for seg oppgang utover våren og sommeren, og bygg og anlegg og oljeleverandørene venter at fallet vil avta fremover», skriver sentralbanken.

Les også

NHO: Regner med at aktiviteten vil skyte fart i andre halvår

Venter flere i arbeid

Sysselsettingen har de siste tre månedene falt i kjølvannet av smitteutbrudd og nedstengninger flere steder, men fremover venter bedriftene at sysselsettingen vil stige igjen.

Ifølge rapporten er årsaken forventninger om høyere aktivitet i industrien, mens tro på gjenåpning er grunnen til at varehandelen og tjenestebedrifter venter vekst.

«Varehandelsbedriftene ser for seg økning i omsetningsvolumet når stengte butikker og kjøpesentre får åpne opp igjen».

«Samtidig tror de at kundene vil gå tilbake til sine tidligere handlemønstre etter hvert som også øvrige smitteverntiltak lettes opp. En stor del av bedriftene venter derfor lavere omsetningsvolum i 2021 enn i 2020» skriver Norges Bank.

Les også

Økonomer ber regjeringen revurdere boliglånsforskriften: – Nesten definisjonen på en boble

Høyere oljepris

Oljeleverandørene venter at produksjonen vil øke, men først mot slutten av året. Det har kommet flere større prosjekter etter de nye skattereglene, men disse er foreløpig i en fase hvor de skaper «relativt lite aktivitet», ifølge rapporten.

«Enkelte peker på at høyere oljepris gir grunnlag for en gryende optimisme, men har foreløpig sett liten effekt på ordreinngangen. Til tross for høyere oljepris og mer optimisme har en del av oljeleverandørene begynt å vri seg mot andre markeder, som fornybar energi, karbonfangst og akvakultur», skriver Norges Bank.

Publisert:
Gå til e24.no