Regjeringen forlenger lønnsstøtten

Bedrifter som tar tilbake permitterte, skal få lønnsstøtte også i juli og august, slik at de kan utnytte ordningen bedre. – Mange bedrifter vegret seg, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

Utelivet vil etter hvert åpne opp igjen, og nå forlenger regjeringen lønnsstøtten slik at for at bedrifter kan få støtte til å ta tilbake permitterte også for juli og august.
Publisert:

Regjeringen kom i fjor med tilbud om lønnsstøtte til bedrifter som tar tilbake permitterte. Ordningen har også tidligere blitt endret og forlenget.

Nå røper finansministeren at han vil forlenge ordningen med to måneder.

– Vi kommer til å forlenge lønnsstøtten. Bedrifter med stort omsetningsfall kan få inntil 25.000 kroner per måned per ansatt de tar tilbake fra permittering, sier Sanner.

Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Dette gjelder for en periode på maksimalt 108 dager, og en bedrift kan maksimalt motta 21,9 millioner kroner i lønnsstøtte.

Ordningen skulle opprinnelig vare til ut juni, men finansminister Jan Tore Sanner (H) legger nå til rette for at flere bedrifter skal kunne utnytte den fullt ut.

– Vi forlenger nå lønnsstøtteordningen til å gjelde også for juli og august, men beholder maksgrensen for hvor mange dager du maksimalt kan få lønnsstøtte. Vi beholder også makstaket for støttebeløp en bedrift kan få, sier Sanner.

Les også

Norge har utbetalt ti milliarder i kontantstøtte til bedrifter

– Vegret seg

Bakgrunnen for utsettelsen er at den tredje smittebølgen kan ha gjort det vanskelig for bedrifter å ta tilbake permitterte.

Ved at den forlenges kan bedrifter som søker nå kunne motta støtte for den maksimale perioden, som er på på 108 dager.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at mange bedrifter vegret seg for å ta permitterte tilbake i mars og april på grunn av nedstengningen etter tredje smittebølge, sier Sanner.

– Nå vil det være mulig for bedriftene å bruke ordningen også i juli og august, det vil si at den er åpen for bruk fra mars og ut august, sier han.

Les også

Usikker på når oppturen kommer: Regjeringens tre scenarioer etter coronakrisen

– Uheldige incentivproblemer

Staten ønsker ikke å gi unødvendige subsidier til bedrifter som uansett ville tatt tilbake de permitterte. Bedrifter må derfor ha minst 15 prosent fall i omsetningen for å få støtte, og da får de 10.000 kroner i måneden.

For å kunne få det maksimale støttebeløpet på 25.000 kroner i måneden må bedriften kunne dokumentere minst 70 prosent fall i omsetningen.

Regjeringen har tidligere vært skeptisk til at lønnsstøtteordningen skulle vare lenger enn til sommeren.

«For bedrifter som i dag har mange permitterte, men som i løpet av den nærmeste tiden har utsikter til å komme tilbake til normal omsetning, kan ordningen medføre store og svært uheldige incentivproblemer», skrev regjeringen i sitt forslag til lovendring om lønnsstøtten.

Les også

Første underskudd i det offentlige siden 1993: – Dette er prisen for coronaepidemien

Kan hindre vekst

Det er ifølge regjeringen en fare for at bedrifter vil holde aktiviteten nede fordi de tjener godt på lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen.

«I slike tilfeller vil lønnsstøtteordningen, når den virker sammen med kompensasjonsordningen, ikke stimulere til vekst, men tvert imot være et hinder for vekst. Det tilsier at ordningen ikke må vare lenger enn frem til sommeren», skrev regjeringen i proposisjonen.

Den advarte også om faren for at arbeidsgivere vil få lavere terskel for å permittere fordi de forventer statsstøtte, noe regjeringen mener kan skape «svært uheldige tilpasninger» i arbeidslivet.

«Ordningen skal gjelde til og med juni måned, og etter departementets syn vil det være skadelig for økonomien å forlenge ordningen utover dette», skrev regjeringen.

Nå mener finansministeren likevel at det er nødvendig å forlenge.

– Like etter at ordningen ble lansert tidlig i mars, steg smitten, og det kom etter hvert strengere smitteverntiltak. Nedstengningen og den økte usikkerheten om pandemiens videre forløp førte trolig til at mange virksomheter var nølende til å benytte ordningen i mars og april, sier han.

– Ved å forlenge tidsvinduet, gir vi bedriftene økt fleksibilitet i når de ønsker å bruke den, men uten å øke støttenivået, sier han.

– Noe justert

Finansministeren mener det er nødvendig å beholde kompensasjonsordningene en stund til.

– Vi kommer nå til å forlenge noen av kompensasjonsordningene, fordi det for enkelte bransjer vil ta lengre tid å komme tilbake igjen, sier Sanner.

– Samtidig vil også ordningene bli noe justert, fordi vi nå må legge bedre til rette for aktivitet, sier han.

Les også

Forlenger støtte til å få folk tilbake i jobb: – Usikkerheten gjør at mange holder tilbake

Publisert: