Uventet fall i norsk fastlandsøkonomi

Den norske fastlandsøkonomien krympet med 0,3 prosent i juli, viser ferske tall. Dette kan være første tegn på at økonomien kjøles ned, ifølge sjeføkonom.

I annet kvartal gjorde norsk fastlandsøkonomi comeback etter en svak start på året. I måneden etter andre kvartal, juli, krymper imidlertid fastlandsøkonomien.
Publisert:

Måneden før, i juni, var veksten på 0,3 prosent. Det var ventet en vekst på 0,2 prosent i juli, ifølge Bloombergs konsensusestimat. Men i stedet krympet fastlandsøkonomienBruttonasjonalprodukt utenom utvinning av olje og gass, og utenriks sjøfart. med 0,3 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt fall i varehandelen og moms- og avgiftsinngangen som bidro til den svake utviklingen, ifølge SSB.

Prisene fortsatte å stige i juli, konsumprisindeksen har vokst 6,8 prosent fra samme periode i fjor. Det har gitt husholdningene mindre å rutte med, som igjen har redusert folks kjøpsvilje, viser tallene.

Husholdningenes varekonsum falt 2,7 prosent i juli.

Det kan bety at renteøkningene har begynt å hugge inn i folks lommebøker, ifølge seksjonssjef Pål Sletten.

– Varekonsumet i Norge falt i juli, uten en tilsvarende vekst i tjenestekonsumet eller konsumet i utlandet. Det kan bety at den høye prisstigningen og renteøkningene den siste tiden har begynt å dempe husholdningenes etterspørsel, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB.

Kan være første tegn på nedkjøling

Han får støtte fra sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland. Hun sier tallene var svakere enn forventet.

– Men det er dette vi har lurt på. Hvordan går det med husholdningene nå som vi har skyhøy inflasjon og kraftig renteoppgang? Dette kan være første tegn på at økonomien i Norge kjøles ned, sier hun.

Hun sier det er for tidlig til å konkludere, men tror at dette kan bety at kombinasjonen av høy prisvekst, høy inflasjon og høye strømpriser blir mer dramatisk for nordmenn enn det Norges Bank har sett for seg.

Kjersti Haugland i DNB Markets sier renten skal videre opp, selv om fallet i økonomien var overraskende.

– Vi forventer at denne kalddusjen har en større negativ effekt på økonomien enn det Norges Bank har anslått. Vi har en rentetopp som er ett prosentpoeng høyere enn i dag, 2,75 prosent ved utgangen av året. Dette støtter oppunder våre anslag.

Hun understreker at renten fortsatt må opp.

– Det er fortsatt lav arbeidsledighet og høyt tempo i økonomien, og det er det Norges Bank er redd for, sier hun.

– Men dette tallet tyder på at noe er i ferd med å skje, og at forbrukere er mer tilbakeholdne. Det er det Norges Bank ønsker å oppnå.

Industrien bremset

Vekst i deler av industrien, bygg og anlegg, og i enkelte tjenestenæringer bidro imidlertid med å dempe nedgangen.

Les også

Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

Samlet BNP-vekst

Industrien hadde en samlet oppgang på 3,5 prosent i juli, som bidro til å dempe nedgangen med 0,2 prosentpoeng.

Kraftig vekst i produksjonen av farmasøytiske råvarer og preparater, kjemiske produkter, og datamaskiner og elektroniske produkter utgjorde størstedelen av veksten, ifølge SSB.

Samlet bruttonasjonalprodukt (BNP), utvinning av olje og gass, inkludert steg imidlertid 6,9 prosent, målt i løpende priser.

De galopperende gassprisene bidro sterkt til veksten. Ifølge SSB økte prisen på naturgass kraftig i juli, noe som resulterte i en månedlig verdivekst på rundt 20 prosent innen utvinning av naturgass og råolje.

På grunn av den høye prisstigningen på naturgass viser de foreløpige tallene et månedlig handelsoverskudd på 143,4 milliarder kroner.

Sletten peker på at det er noe usikkerhet knyttet til den underliggende veksten akkurat i juli.

– Juli er en feriemåned, og for noen næringer innebærer det lavere aktivitet, mens det er høysesong for andre. Dermed er det større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Sletten.

Comeback i andre kvartal

For ikke mange ukene siden kom det BNP-tall som viste et comeback for norsk økonomi i annet kvartal etter en svak start på året.

I tråd med økonomenes forventning, steg fastlandsøkonomien med 0,7 prosent.

«Aktiviteten i norsk økonomi tok seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet på starten av året, og nådde en foreløpig topp i mars», skriver SSB. Etter det falt BNP for Fastlands-Norge deretter 0,4 og 0,1 prosent i henholdsvis april og mai, men tok seg opp 0,3 prosent i juni.

Les også

Uventet fall i økonomien for andre måned på rad

Publisert:
Gå til e24.no