Den brennhete inflasjonen demper seg: – Noe av presset tatt av Norges Bank

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem konsumprisindeksen for februar. Den har avtatt mer enn ventet.

DEMPES: Prisveksten bremset i februar.
Publisert:

Prisveksten (KPI) var på 6,3 prosent i i februar, sammenlignet med februar i fjor. Kjerneinflasjonen var på 5,9 prosent.

På forhånd ventet økonomer at prisveksten skulle være 6,8 prosent, og at kjerneinflasjonen kjerneinflasjonen Kjerneinflasjon et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser. Normalt justerer man for avgiftsendringer og utelater energivarer fra beregningene.skulle være 6,3 prosent, ifølge Bloomberg. Dermed demper inflasjonen seg et halvt prosentpoeng mer enn ventet.

Prisoppgang på matvarer har vært drivende i inflasjonen de siste månedene, men også her har det dempet seg noe. 12-månedersendringen var på 6,3 prosent i februar, sammenlignet 12 prosent i januar.

I januar var prisveksten på syv prosent, noe som da var høyere enn ventet. Man trodde da at inflasjonen var på vei ned, etter at den var 5,9 prosent i desember. På forhånd var forventningene blant analytikerne 6,5 prosent. Kjerneinflasjonen var på 6,4 prosent.

– Står trolig ved et vendepunkt

Tallene bygger oppunder Norges Banks anslag, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Nå ligger prisveksten der Norges Bank sa den skulle være. Før i dag var alle nyheter og parametere som går inn i Norges Banks vurderinger høyere enn ventet. Resten er fortsatt opp, så det er høyere utsikter. Men noe av presset ble tatt av for Norges Bank nå, sier Olsen.

SSB har oppjustert sin rentetopp til 3,25 prosent.

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Inflasjonen skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Les også

SSB venter rentetopp på 3,25 prosent

TRAKK NED: Matvareprisene er med på å bremse prisveksten i februar.

I tillegg har produksjonsprisen på energivarer dempet seg.

Prisfallet på energivarer skyldtes i stor grad utvinning av råolje og naturgass, hvor produksjonsprisen samlet sett gikk ned med 7 prosent på grunn av nedgang i gassprisen, skriver SSB. Prisen på gass falt for andre måned på rad, mens oljeprisen gikk i motsatt retning med en liten prisoppgang i februar.

Les også

Nordea venter høyere rentetopp: – Leit og synd

Sjeføkonom Kjetil Olsen og Nordea har ventet høyere rentetopp etter sterke makrotall.

Sterke makrotall

Flere banker har de siste ukene oppjustert sine renteanslag, etter stadig flere makrotall som tyder på at økonomien både i Norge og internasjonalt ikke er kjølt ned så mye som man ønsket.

Til eksempel steg boligprisene med 3 prosent i januar og med 1,5 prosent i februar. Økonomien har vist seg å være motstandsdyktig, noe som gjør at sjeføkonomer oppjusterer estimatene.

Nordea og Handelsbanken venter en rentetopp på 3,75 prosent, oppjustert fra Norges Banks anslag på 3,25.

Styringsrenten er nå 2,75 prosent.

FED-SJEF: Jerome Powell er sjef i den amerikanske sentralbanken. Han antyder at USA må skru opp tempoet i rentehevingene igjen.

Sterke tall=rentefare

Tirsdag sa sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, til Kongressen at de ikke utelukker at de må heve renten mer enn de trodde i desember.

Den amerikanske økonomien er verdens største, og styringsrenten påvirker hele verdensøkonomien.

Allerede har børsene på Wall Street priset inn flere rentehevinger fra Federal Reserve.

Powell sa onsdag til representantenes hus i Kongressen at det ikke er tatt noen beslutning om tempoet på rentehevingene. Han gjentar også at ny data vil være viktig i vurderingen av rentenivået, ifølge Bloomberg.

Publisert: