Fersk rapport: Nav venter 47.000 flere sysselsatte i 2020

Nav har sett i glasskulen: Arbeidsledigheten vil falle videre de neste to årene, og fortsatt være den laveste siden før finanskrisen.

FLERE I JOBB: NAVs arbeidsledighetsanslag tilsier at 47.000 flere sysselsettinger i løpet av neste år.
Publisert:

Flere har kommet i jobb og arbeidsledigheten har falt de siste årene. Ledigheten vil bli enda litt lavere frem mot 2020, venter Nav.

I sine nye prognoser om utviklingen i arbeidsmarkedet anslår Nav at tallet på helt ledige vil ligge på 63.000 i gjennomsnitt i år og på 62.000 i 2020.

Det innebærer at ledigheten vil reduseres fra 2,3 til 2,2 prosent av arbeidsstyrken neste år, ifølge rapporten. Det vil i så fall fortsatt være den laveste ledigheten siden 2008.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier at NAVs rapport er i tråd med de fleste prognoser for norsk økonomi.

– Vi begynner å også se at flere som tidligere har stått utenfor arbeidsmarkedet kommer inn, sier Aamdal til E24.

Les også

Milliardær Øystein Stray Spetalen i strupen på SV og Høyre: Mener SV skaper flere fornøyde Nav-ere

Laveste ledighetsrate siden 2007

Under oljenedturen ble ledighetstoppen nådd i 2016, da det var 83.800 registrert som helt ledige.

I 2018 var det drøye 65.500 helt ledige, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette vil være den laveste ledighetsraten siden 2007 og 2008, før finanskrisen. Den er også lav i et historisk perspektiv, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en uttalelse.

– Siden man begynte å registrere ledighet i 1948 har gjennomsnittet ligget på 2,2 prosent. Ser vi på de siste 30 årene, har gjennomsnittet vært på 3,3 prosent

Tror opptur fortsetter

Nav viser til at norsk økonomi nå er inne i en moderat oppgangsperiode, som ventes å fortsette.

«Dette vil bidra til at sysselsettingen tar seg videre opp, men også til at antall personer i arbeidsstyrken fortsetter å øke fremover. Vi venter derfor en svak nedgang i den registrerte ledigheten fram til 2020», skriver Nav.

Vågeng venter at veksten i norsk økonomi vil fortsette.

– Det vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft, men også til at stadig flere vil melde seg på arbeidsmarkedet for å søke jobb. Det er grunnen til at vi bare venter en liten nedgang i arbeidsledigheten fram til 2020.

– God vekst i fastlandsøkonomien de siste to årene har bidratt til en tydelig bedring i
arbeidsmarkedet, med høyere sysselsetting og lavere arbeidsledighet.

E24 (+): Hva gjør du når en av dine beste medarbeidere vil slutte?

FLERE I JOBB: Nav venter økt sysselsetting de neste årene. Her Nav-direktør Sigrun Vågeng ved en tidligere anledning.

Spår 47.000 flere sysselsatte

Norsk økonomi har ristet av seg oljebremsen, investeringene i oljesektoren stiger igjen og for norsk økonomi peker pilene oppover.

Arbeidsmarkedet har vært i bedring, med over 80.000 flere sysselsatte i løpet av de to siste årene, påpeker Nav.

I rapporten anslås det at antallet sysselsatte vi øke videre, men ikke like raskt. Nav anslår at antall sysselsatte vil øke med rundt 47.000 frem til utgangen av 2020.

Grunnen er at veksten i fastlandsøkonomien blir mer moderat, ifølge prognosene.

I likhet med mange andre venter Nav at oljeinvesteringene vil øke betydelig i år, i tillegg til at flere sysselsatte og økt kjøpekraft vil bidra til høyere vekst i privat forbruk.

Les også

Nav: Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

«Fortsatt lav rente, svak kronekurs og god vekst internasjonalt vil også bidra til vekst i eksporten og næringsinvesteringene, men i stadig mindre grad etter hvert som rentene øker og veksten blant våre viktigste handelspartnere avtar i løpet av prognoseperioden», skriver Nav.

Fruktbarheten i Norge er på rekordlave 1,56 barn per kvinne, ifølge SSB, og dette gjør at flere har uttrykt bekymring for fremtidens arbeidsmarked. Seniorøkonom Aamdal i DNB Markets sier at det ikke er dette vi ser i denne prognosen.

– Det er for tidlig til at vi ser dette nå. Og det er delt syn på om den lavere fruktbarheten vil gi mangel på arbeidskraft. Det vil eventuelt ligge et stykke frem i tid, det vi ser her er mer knyttet til sykliske variasjoner. Veksten i økonomien er bra, og det bidrar til høyere etterspørsel etter arbeidskraft, og ledigheten går ned, sier seniorøkonomen.

Les også: Ledigheten faller mest i oljefylkene

Ser størst jobbvekst i tjenestenæring

Nav venter blant annet økt sysselsetting i oljenæringen og i leverandørindustrien. I tillegg anslår rapporten at høyere vekst privat forbruk og eksportvekst vil føre til at flere får jobb i andre deler av industrien.

Bygg og anlegg har hatt høy sysselsettingsvekst de siste årene. Nav venter at det blir flere jobber, men tror lavere vekst i boliginvesteringene vil gi svakere sysselsettingsvekst.

Den største jobbveksten frem til 2020 er ventet innen private tjenestenæringer. Også i undervisning og helse- og omsorgstjenester i kommunene er det ventet flere jobber.

Les også

– Regjeringen «tar altfor lett» på omstillingen Norge står overfor

Les også

Norsk Industri og Nav skal få flere unge ut i arbeid

Les også

Nav: Arbeidsledigheten falt med 1.200 personer i januar

Publisert:

Her kan du lese mer om