LAKSEEKSPORTEN TIL KINA OPP 60 PROSENT: - Merker ingenting til fredsprisen

Norsk eksport av sjømat til Kina går så det griner, helt upåvirket av fredspristildelingen.

NØYE UTVALGT FISK: EFF sender laks nummer 10.000.000 til Kina i forbindelse med fiskeriuken på verdensutstillingen i Shanghai. Fisken kommer fra Eggesbønes på Sunnmøre.
  • Magnus A. Koren
Publisert:

Tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF) viser at Norge eksporterte sjømat for 2,1 milliarder kroner til Kina i årets ni første måneder.

Dette innebærer en vekst på hele 44 prosent fra året før. Eksporten av både makrell og laks, som er de to viktigste fiskeslagene for Norge på det kinesiske markedet, øker med hele 60 prosent.

- Ingen endring

Mens forholdet mellom norske og kinesiske myndigheter har kjølnet etter kunngjøringen av årets fredspris, er det ingenting som tyder på at norsk næringsliv merker noen forskjell.

- Vi ser ingenting i vårt tallmateriale som tyder på at eksportveksten har avtatt utover høsten, ei heller har vi hørt om at våre eksportører har fått bemerkninger på grunn av fredsprisen, sier Egil Sundheim, direktør for markedsadgang og markedsinformasjon i EFF.

Han forteller at EFF hadde et stort arrangement på verdensutstillingen i Shanghai like i etterkant av kunngjøringen, og dette gikk av stabelen helt uten endring i programmet.

Konkurranse

Norsk lakseeksport til Kina belastes per i dag med en tollsats på 10 prosent. Sundheim er opptatt av at Norge bør få framforhandlet en frihandelsavtale med kineserne til tross for den sterke veksten.

- Vår eksport konkurrerer med land som Chile, som allerede har frihandelsavtale med Kina og dermed slipper unna med lavere tollsatser enn hva vi gjør. All økonomisk teori tilsier jo at dette er konkurransehemmende for oss, sier han.

Liten andel

Potensialet i det kinesiske markedet er stort, og selv om veksten i eksporten til landet er sterk, er det ikke mer enn omlag fire prosent av Norges totale sjømateksport som sendes til Kina. Mye av det som eksporteres til Kina, går dessuten videre til andre land.

- De hvite fiskeslagene vi sender til Kina er i hovedsak råvarer for kinesisk foredlingsindustri, som reeksporterer fisken når den er ferdig, forklarer Sundheim.

Norge eksporterte laks for til sammen 3,1 milliarder kroner i november alene. Dette er ny rekord og skyldes skyldes en kombinasjon av volumøkning og prisoppgang.

Nest etter olje er fisk Norges viktigste eksportvare.

FORSIDEN

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Lakseeksporten til Kina halvert siden fredsprisen

  2. Kina avlyser møtet med Berg-Hansen

  3. Betalt innhold

    Slit med å få norsk sjømat inn i Kina

  4. 38 prosent nedgang i laksesalget til Kina

  5. Tror på norsk lakse-boom i Kina