Ny nedgang i arbeidsledigheten

Det var færre ledige enn ventet i januar.

LAVERE LEDIGHET: Ledigheten i Norge falt på nytt i januar, ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

I januar var det 3,2 prosent arbeidsledige i Norge, og 84.000 nordmenn sto ufrivillig uten jobb. Totalt var 2,516 millioner i arbeid i årets første måned.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) onsdag.

Dermed har ledigheten målt ved AKU falt, sammenlignet med situasjonen før årsskiftet.

I januar (desember til februar) var det 7000 færre arbeidsledige personer, justert for sesongvariasjoner, enn i oktober (september til november) i fjor.

Da lå ledigheten på 3,5 prosent, og nedgangen beløper seg dermed til 0,3 prosentpoeng.

Lavere enn ventet

Ledigheten var også lavere enn økonomene anslo før tallene ble lagt frem.

Ekspertene som deltok i en Reuters-undersøkelse anslo at ledigheten ville tikke inn på 3,4 prosent denne gangen.

Kyrre Aamdal

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets tror en nedgang i arbeidsstyrken, som inkluderer dem i arbeid og dem som ønsker å være det, forklarer at økonomene bommet på januartallet.

- Tilbudet av arbeidskraft har falt noe, folk har trukket seg ut av arbeidsmarkedet i januar, sier Aamdal til E24.

Han tror ikke AKU-tallene bidrar til å påvirke Norges Banks rentebeslutning de nærmeste månedene. Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er ikke enig.

- Dette er sterkere enn Norges Bank har sett for seg. Sentralbanken har anslått en flat utvikling i ledigheten. Dette taler for en heving av renten i mai, sier han til Reuters.

Stabil sysselsetting

Fra oktober til januar har antallet sysselsatte holdt seg stabilt, opplyser SSB.

- Vi har hatt et ganske betydelig løft i sysselsettingen, så det er ikke veldig overraskende at det flater litt ut nå, sier Aamdal.

De sesongjusterte tallene viser en oppgang i sysselsettingen på 9000 personer, en oppgang som ligger innen for feilmarginen i AKU, og dermed ikke er statistisk signifikant.

Like fullt er oppgangen i tråd med en mer langsiktig vekst som har pågått siden vinteren 2010, påpeker SSB.

Til tross for at antallet som er i jobb øker, har andelen av befolkningen som er sysselsatt gått ned, fordi befolkningsveksten er sterk, opplyser byrået.

Les flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Arbeidsledigheten øker svakt

  2. Overraskende oppgang i ledigheten

  3. Ny oppgang i sysselsettingen

  4. 86.000 arbeidsledige

  5. – Ledigheten vil fortsette å øke