Gir milliardlette til norske bedrifter

Fastlandsbedriftene får tre milliarder fra regjeringen. Internasjonale storselskaper tar regningen, men også oljenæringen må ut med mer.

BEKYMRET FOR EKSPORTNÆRINGEN: Statsminister Jens Stoltenberg gir nå norske fastlandsbedrifter en hjelpende hånd. Her er han avbildet på LO-kongressen.
Publisert:

- Denne pakken vil fremme veksten i fastlandsøkonomien og dempe todelingen av norsk økonomi, sier statsminister Jens Stolteberg på en pressekonferanse søndag formiddag.

På en hasteinnkalt pressekonferanse søndag annonserte Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen den største endringen i skattesystemet på over 20 år.

For første gang siden 1992, endrer regjeringen skattesatsen for norske bedrifter.

- Vi må handle før krisen treffer, sier statsministeren.

Samtidig varsler regjeringen flere endringer i rammebetingelsene for norsk næringsliv.

Skatteutvalget (Scheel-utvalget) regjeringen oppnevnte i mars skal nå se på hele det norske skattenivået i lys av den internasjonale utviklingen og skattesystemet for øvrig. Men resultatet derfra er ikke klart før i oktober neste år.

Søndag presenterte statsministeren og finansministeren en pakke på til sammen syv forslag.

Les også: Slik er regjeringens syv forslag

To varsellamper

Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen er bekymret over spesielt to ting; den enorme veksten i oljebransen og uthuling av skatteinntektene gjennom bruk av skatteparadiser.

- Regjeringen har lagt til rette for en høy aktivitet og vekst i oljesektoren (...) samtidig er vi opptatt av balansen i økonomien, sier Stoltenberg.

- Men de bedriftene (eksportbedriftene, journ. anm.) som ikke kan øke prisene blir spist både av kostnadsnivået og lav etterspørsel ute, sier han videre.

- Hittil har ikke det ført til en høy arbeidsledighet, men vi må handle når vi kan.

Stoltenberg mener fortsatt det aller viktigste for å unngå todelingen er en ansvarlig pengebruk. Det andre er samarbeidet mellom fagforeningene og arbeidsgiverne, samt tiltakspakker til spesifikke næringer.

Skal sikre velferden

Den andre bekymringen er forvitring av skattegrunnlaget, ved at internasjonale konserner blant annet benytter smutthull og skatteparadis.

- Det er et stort internasjonalt problem, sier statsministeren.

Statsministeren peker blant annet på at selskaper kan ha en høy gjeld i Norge, for å kutte skatten der, og flytte overskuddet til land med lavere skattesatser.

- Nå tetter vi dette hullet, men det er ikke det siste hullet vi skal dekke, sier Jens Stoltenberg.

Når Norge snart tar over formannskapet i OECD, vil det å tette skattehull og avtaler med skatteparadiser, stå høyt på agendaen, sier Stoltenberg.

Senker satsene

På søndagens pressekonferanse lanserte Stoltenberg og Johnsen syv forslag, som trer i kraft umiddelbart.

Den viktigste er at skattesatsen for bedrifter nå endres for første gang siden 1992.

Selskapsskatten senkes fra 28 til 27 prosent, noe som skal koste rundt tre milliarder. Dette dekkes inn av at smutthullet for internasjonale konsern nå tettes.

-Selvstendige næringsdrivende og enmannsforetak vil få lignende lettelser, sier Stoltenberg, som lover at dette vil komme i høstens statsbudsjett.

Da satsen på 28 prosent ble introdusert i 1992 var den relativt lav, men andre land Norge konkurrer med har de siste årene senket sine bedriftsskatter betydelig.

- Nå er 28 prosent en høy sats, sier statsministeren.

- Dette er begynnelsen av en omlegging som må komme.

Det blir imidlertid ikke aktuelt å senke skatten på vanlige lønninger på samme måte.

- Det vil bli veldig dyrt, rundt 13-14 milliarder, sier finansministeren.

Oljenæringen må ut med mer

Regjeringen tar også grep for å dempe den brennhete oljebransjen.

- Vi er opptatt av å sikre velferdsstaten, sier Stoltenberg.

- Det er slik at oljenæringen betaler rundt 10 prosent av investeringene sine i dag.

Den såkalte friinntekten reduseres fra 30 til 22 prosent (satsen settes ned fra 7,5 til 5,5 prosent).

- Det bidrar til å rette opp en skjevhet i skatten for oljenæringen, sier Stoltenberg.

Stoltenberg er bekymret over de store kostnadsoverskridelsene i oljebransjen.

Pengene som denne skjerpelsen vil gi fra oljenæringen, skal ifølge Finansdepartementet gå rett inn i Oljefondet. Pengene vil derfor ikke gå inn på statsbudsjettet direkte.

Les også: - Oljeselskapene spiller rulett med skattebetalernes penger

Endringene vil gjelde fra i dag, men Stoltenberg sier at det vil være visse overgangsordninger for prosjekter som allerede er i gang.

Finansminister Sigbjørn Johnsen forteller til E24 at skillet vil gå mellom de prosjektene oljeselskapene har sendt inn såkalte PUD- og PAD planer for (plan for utvikling og drift, og plan for anlegg og drift)

Prosjektene som allerede har fått godkjent disse planene hos Oljedepartementet, vil dermed unngå de nye og skjerpede reglene.

Øker satsen på boliger

Industrien skal også få bedre avskrivninger på maskiner og utstyr. Ifølge Stoltenberg får man en startsats på 10 prosent.

I tillegg utvides den såkalte Skattefunn-ordningen med 100 millioner.

Formueskatten jekkes også opp for de som eier mange boliger, slik at de må betale mer skatt på for eksempel utleie. Verdivurderingen av sekundærboliger økes fra 50 til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Sigbjørn Johnsen ble spurt om den skjerpede skatten på utleiere vil føre til dyrere husleier for de som leier.

- Isolert sett kan det skje, sier Johnsen, men legger til at mange andre faktorer også spiller inn, for eksempel boligbyggingen.

Måtte rekke børsen

Regjeringen valgte å lansere nyheten søndag for å sikre at nyheten slapp ut før børsene i Australia åpner søndag kveld. En annonsering lørdag skal derimot ikke ha vært ønskelig, grunnet Høyres landsmøte.

- Det er veldig viktig i gode tider, at vi ikke lener oss tilbake, sier Jens Stoltenberg.

Han mener de største feilene ofte begås i gode tider, noe som dermed kan lede til en ny tilbakegang.

Sigbjørn Johnsen peker også på at revidert statsbudsjett kommer på tirsdag, og at løsningene derfor ble lansert nå.

Les også: Giske gir operatørene ansvar for å velge norske verft

Publisert:
Gå til e24.no