- Folket støtter rødgrønne standpunkter

En ny rapport slår fast at selv om de rødgrønne partiene faller på meningsmålingene, er befolkningen i bunn og grunn enige i partienes standpunkter.

STORT SETT ENIGE: Statsminister Jens Stoltenberg mener spriket mellom valgmålingene og folkets oppfatning av den rødgrønne regjeringen, kan forklares med det store antallet sofavelgere.
Publisert: Publisert:

Ifølge Klassekampen viser rapporten fra forskningsstiftelsen Fafo at høyrebølgen ikke skyller over landet slik meningsmålingene kan gi inntrykk av.

Les også: Stoltenberg advarer mot nytt tilbakeslag

- Høyt skattenivå er nødvendig

Stadig flere nordmenn sier nemlig nei både til lavere skatter, private løsninger og kutt i offentlig sektor, noe som i lang tid har vært et borgerlig mantra.

Hele 60 prosent av de spurte i undersøkelsen Norsk Monitor mener det er nødvendig med et høyt skattenivå. Det er opp 10 prosentpoeng fra 2001. I tillegg har andelen som ønsker seg lavere skatter, falt fra over 50 prosent til under 20 prosent i samme periode.

I 1991 svarte nærmere 50 prosent av de spurte at de ønsket å kutte offentlige utgifter, men nå er det færre enn en tredel som vil det samme, skriver avisen.

Andelen som er helt eller delvis enig i at «mange oppgaver blir bedre og billigere løst dersom de blir overført fra det offentlige til private selskaper», er nå nede i rundt 50 prosent, mot rundt 70 prosent for 20 år siden.

Les også: Tenketank frykter boligboblen sprekker

Sofavelgere

Problemet for den rødgrønne regjeringen er at denne enigheten ikke gjenspeiler seg i meningsmålingene.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) mener forklaringen er at Ap har mange sofavelgere.

- Vi har hundretusener av velgere som har vært innom Ap som nå sitter i sofaen eller er i andre partier, sier Stoltenberg, og varsler en storstilt mobilisering av disse foran valget.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no