Lover CCS-svar i statsbudsjettet: Fortum slipper ikke jubelen løs ennå

Krisepakken fra Stortinget inkluderer karbonfangst og lagring. – Signalene er veldig positive, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS-prosjektet hos Fortum.

Jannicke Gerner Bjerkås er glad for signalene fra Stortinget om fangst og lagring av CO2.
Publisert: Publisert:

Blant milliardstøtte til studenter, kontantstøtte for coronarammede bedrifter og en milliard kroner til nye samferdselsprosjekter, dukket også karbonfangst og lagring (CCS) opp i Stortingets nye krisepakke som følge av coronautbruddet. 

Stortinget har blitt enige om at det skal på plass en investeringsbeslutning for fullskala fangst og lagring av CO2 i statsbudsjettet for 2021, som altså legges frem til høsten.

– Kortversjonen er at det skal tas en investeringsbeslutning for CCS i statsbudsjettet 2021, og at regjeringen skal begynne å utrede CCS på forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger, sier SVs Kari Elisabeth Kaski, som sitter i finanskomiteen.

Les på E24+

Krisepakke skal fremskynde karbonfangst og gi klarsignal til flytende havvind

– Helt nødvendig klimaløsning

Fortum Oslo Varme på Klemetsrud står for det ene av to fullskalaprosjekter for karbonfangst og lagring. Det andre er ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

I tillegg til at CCS blir sett på som en svært viktig klimateknologi, er det også viktig for å skape arbeidsplasser.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er svært fornøyd med at CCS er med i den foreløpig siste krisepakken.

– NHO er glad for at Stortinget løfter frem karbonfangst og lagring. Karbonfangst og lagring skaper aktivitet og arbeidsplasser, det bygger kompetanse, infrastruktur og industri – og det er en helt nødvendig klimaløsning.

– Nå er det viktig at vi kommer i gang så raskt som mulig, sier Almlid.

Les også

Har permittert 1425 av 1500 ansatte etter coronakrisen

Han forteller videre at bedriftene er ivrig etter å komme i gang, og står klar til å bidra.

For de to fullskalaprosjektene som pågår for øyeblikket – hos Fortum og Norcem – er det positive signaler, men at ting fortsatt er uklart.

– Håper de går for to fangstprosjekter

Det har lenge vært knyttet spenning til om regjeringen ønsker å gå videre med fangst- og lagringsprosjekter, og om de i så fall vil gå videre med null, ett eller to prosjekt.

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS-prosjektet hos Fortum, sier til E24 at det er gode signaler som kommer fra Stortinget.

– Det ser ut til at Stortinget er enige om at det er fornuftig å inkludere fullskala CCS i krisepakken, og det er vi glade for. Det er jo ikke vedtatt ennå, så vi vet ikke detaljene og hva dette betyr for enkeltprosjektene, men dette er veldig positivt, sier Bjerkås.

Les også

Denne brønnprøven er en joker for et gigantisk norsk CO₂-lager

Hun forteller at hun foreløpig ikke vet så mye mer enn det som står i aviser og som kommer frem på pressekonferanser.

– Men vi håper dette betyr at Stortinget går for to fangstprosjekter, sier hun.

Slipper ikke jubelen løs

Det er foreløpig ikke presisert fra noen parter om man med denne enigheten faktisk ønsker å gå videre med både Fortums og Norcems fullskalaprosjekter for fangst- og lagring av CO2.

– Vi mener det vil være viktig. Det vil stimulere utviklingen i to store, globale industrier som ikke har andre alternativer for å fjerne de siste CO2-utslippene i verdikjeden, og ikke minst redusere sårbarheten for totalprosjektet, sier Bjerkås.

Hun kan likevel ikke slippe jubelen løs helt ennå.

– Signalene er veldig positive. Det viser at det er et ønske om å gjennomføre fullskala fangst og lagring av CO2, og at de ser verdien av dette for å stimulere grønn næringsutvikling og sikre norske arbeidsplasser. Vi håper selvfølgelig at – om ikke i dag, så i løpet av våren – vi får en positiv investeringsbeslutning for totalprosjektet og at Fortums CO2-fangstprosjekt er en del av denne beslutningen. 

Direktør ved Norcems CCS-prosjekt, Per Brevik, sier til E24 at det som står i innstillingen nå er veldig bra. 

– Slik jeg leser det, skal det tas en beslutning om dette i oktober. Regjeringen har sagt at det kommer en beslutning i 2021 eller 2022. Vi får nå bekreftet at det blir i 2021, så det er en fremskynding sammenlignet med worst case, sier han. 

Heller ikke Brevik vil slippe jubelen løs.

– Vi får vente og se i oktober når statsbudsjettet for 2021 kommer, sier han.

Publisert: