E24s partiutspørring: Sjekk bolig-grepene

Nesten ingen vil kneble Siv Jensens strenge låneregler. Men partiene har andre grep for å hjelpe boligkjøpere – sjekk hva de vil gjøre.

MYE BYGGING: Men er det nok? Partiene har ulike løsninger for å hjelpe boligkjøpere.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
  • Karl Wig
  • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

Én kvadratmeter bolig i Norge koster nå 40.777 kroner, og i store byer som Oslo må du i snitt punge ut vel 70.000 kroner, viser de ferskeste tallene.

Dagens prisnivå på boliger er resultat av en årelang bonanza som har gått både lønnsvekst og inflasjon en høy gang. Det har gjort flere bekymret for økende sosiale forskjeller mellom boligeiere (som får skattefordeler) og de som står utenfor markedet.

Det har også gjort eksperter bekymret for boligkrakk.

Slakker ut

Les også

Nordea Markets' «fasit» for boligprisene i Oslo: – Vi er halvveis i korreksjonen

Samtidig er de siste årens bratte veksttakt avtatt. Mens boligprisene før fikk tosifret prisvekst over et år, er norske boliger i dag «bare» 3,1 prosent dyrere enn for tolv måneder siden.

I landets største boligmarked, Oslo, har prisene falt i fire måneder på rad etter at finansminister Siv Jensen innførte strengere boliglånsregler over nyttår.

Ifølge Eiendom Norge, foreningen for meglerkjedene, er de lokale prissprikene rundt om i landet også i ferd med å jevne seg gradvis ut. Det er fordi prisene nå faller i de store byene, de som fra før hadde de høyeste kvadratmeterprisene.

En grunn til dette er at boligbyggingen i byene tar seg opp, ifølge foreningen.

Senest torsdag anslo Statistisk sentralbyrå (SSB) at boligprisene i Norge vil falle fremover, og ikke stige før 2020.

Les også

Satte ned prisen to ganger – da kom folk på visning

Trengs egentlig grep?

Med dette bakteppet kan spørsmålet stilles: Er det lengre nødvendig å gjøre store politiske grep for å hjelpe boligkjøpere?

Ja, sier Carl O. Geving, sjefen i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det er fint at prisene nå faller, men det er fortsatt veldig dyrt å bo i pressområdene, særlig i hovedstaden. Det er så dyrt at mange unge ikke har sjans uten hjelp fra familien, sier Geving til E24.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Foto: NEF

– Her har politikerne fortsatt en stor jobb å gjøre med å legge til rette for de unge.

– Hvordan skal de gjøre det?

– Det langsiktige grepet er å sørge for tilstrekkelig boligbygging, men på kort sikt finnes en rekke verktøy de bør vurdere, svarer meglertoppen, og starter oppramsingen:

– Øke BSU-grensene og gjøre ordningen forbeholdt førstegangskjøpere, utvikle leie-til-eie-ordningen, legge mer vekt på betjeningsevne enn kausjon og egenkapitalkrav, redusere dokumentavgiften for førstegangskjøpere, og utvide Husbankens mulighet til å gi lånehjelp.

E24 har spurt partiene om hvilke planer de har konkret for å hjelpe boligkjøpere. Vi har også spurt om hva de spesifikt vil gjøre med boliglånsforskriften – som har blitt mye debattert siden Siv Jensens innstramming over nyttår.

Rødt

Tiltak for boligkjøpere: Opprette en ikke-kommersiell boligsektor, hvor Husbanken får økte rammer til å finansiere boligprosjekter. Ungdom og førstegangskjøpere skal få prioritet til boligene, og videresalg er regulert til konsumprisindeksen for å unngå at prisutviklingen går

Endre boliglånsforskriften? Ja, senke egenkapitalkravet.

Sosialistisk venstreparti

Tiltak for boligkjøpere: Utarbeide nasjonal boligplan med konkrete mål for nye boliger i hele landet. Etablere flere offentlige utbyggingsselskaper. Åpne for ordning med delt eierskap, der Husbanken kan kjøpe en andel. Etablere leie-til eie-ordninger. Øke skatten på eiendom for å bremse boligprisutviklingen.

Endre boliglånsforskriften? Nei, ikke nå.

Arbeiderpartiet

Tiltak for boligkjøpere: Styrke Husbanken slik at den kan gi lånehjelp til flere enn i dag. Øke boligbyggingen rundt kollektivknutepunkt. Ta initiativ til et eldreboligprogram. Øke studentboligbyggingen til 3000 årlig.

Endre boliglånsforskriften? Nei, ikke nå. Vil senere evaluere hvordan den har virket.

Senterpartiet

Tiltak for boligkjøpere: Forenkle og effektivisere byggeregler, søknadsprosedyrer og reguleringsprosesser. Vil at kommunene skal holde en tomtereserve for å bedre regulere prisdannelsen.

Endre boliglånsforskriften? Nei, ikke nå. Vil vurdere virkningen senere.

Miljøpartiet De Grønne

Tiltak for boligkjøpere: Øke rammene til Husbanken. Bygge flere ikke-kommersielle utleieboliger. Vurdere prisregulering for en andel av boligene i større byer. Begrense prisveksten ved å trappe ned rentefradraget og øke skatten på sekundærboliger.

Endre boliglånsforskriften? Svarer ikke på dette.

Venstre

Tiltak for boligkjøpere: Utvide startlånsordningen i Husbanken. Fjerne forkjøpsretten i borettslag. Innføre krav til boligsalgsrapporter. Vurdere aldersbegrensninger og andre endringer i BSU-ordningen.

Endre boliglånsforskriften? Ja: La bankene få gjøre flere unntak fra egenkapitalkravet. Myke opp det maksimale lånetaket på fem ganger bruttoinntekten.

Kristelig folkeparti

Tiltak for boligkjøpere: Åpne for tettere og høyere boligbygging, særlig ved sentrale kollektivknutepunkt. Opprette «leie-før-eie»-ordning. Utvide og styrke Husbanken slik at den kan gi lånehjelp til flere unge og barnefamilier, ikke bare vanskeligstilte.

Endre boliglånsforskriften? Nei.

Høyre

Tiltak for boligkjøpere: Har fjernet eller lempet på en rekke byggekrav i regjeringsperioden, for å redusere byggeprisene og øke nyboligbyggingen. Partiet fremholder at arbeidet har vært en suksess. Viser også til det nye kravet om 40 prosent egenkapital for kjøp av sekundærboliger, som rammer spekulanter og investorer og slik frigjør flere objekter til vanlige boligkjøpere.

Endre boliglånsforskriften? Nei, ikke nå, men vil gjøre eventuelle endringer etter en «nøye vurdering» av effekten den har hatt.

Fremskrittspartiet

Tiltak for boligkjøpere: Mener virkemidler som øker boligbyggingen er det viktigste. Viser til arbeidet i regjering, inkludert boliglånsforskriften, som «har bidratt til mindre press i boligmarkedet».

Endre boliglånsforskriften? Nei, ikke nå.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Full boliglån-strid: – Umulig å ta på alvor

  2. Siv Jensen beholder boliglånsreglene

  3. Slik kan flere unge få råd til sin første bolig

  4. Annonsørinnhold

  5. Flere får hjelp av foreldre når de kjøper bolig

  6. Nye låneregler kan hjelpe Oslo-investorer – og ramme Torkil (22)