Regjeringen snur – drosjer må fortsatt være tilknyttet sentral

Regjeringen dropper forslaget om å fristille drosjer fra plikten til å være tilknyttet en drosjesentral.

SNUOPERASJON: Regjeringen foreslår endringer i drosjeregelverket og vil blant annet gjøre det lettere å avtale samkjøring med folk man ikke kjenner.

Foto: Aleksander Andersen NTB scanpix
Publisert:

Samferdselsdepartementet la før jul fram flere forslag om å lempe på reguleringen i drosjemarkedet. Et av dem var at løyvehaverne har rett og plikt til å være tilknyttet en drosjesentral.

– Flere høringsinstanser peker på flere utfordringer ved forslaget, blant annet knyttet til kontroll med driveplikten, at innkreving av skatter og avgifter vil bli mer ressurskrevende og at det blir merarbeid for fylkeskommunene, skriver departementet, som vil se "forslaget i sammenheng med andre prosesser knyttet til drosjeregelverket.

Regjeringen sendte fredag over forslag til Stortinget om å lempe på kravet om drosjeløyve for samkjøring. Dersom forslaget blir vedtatt, kan en sjåfør å ta med seg passasjerer som har et sammenfallende transportbehov som sjåføren. Det er også et krav at passasjeren ikke betaler mer for turen enn transportkostnadene fordelt på dem som er i bilen. I dag er det bare tillatt med samkjøring mot vederlag for naboer og kollegaer som reiser sammen til og fra jobb.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) viser til fordelene med at flere reiser sammen og påpeker at teknologien gjør dette lettere enn før.

Drosjesjåfører får dessuten lov å beholde løyvet fram til de er 75 år, stedet for 70, dersom regjeringens lovendringer blir vedtatt.