Velferdsprofitører et begrep som provoserer NHO-direktøren

NHO-direktør Kristin Skogen Lund er kraftig provosert av uttrykket velferdsprofitører om private som selger helsetjenester. 

PROVOSERT: NHO-leder Kristin Skogen Lund under Arendalsuka denne uka.
Publisert: Publisert:

– Profitør er et uttrykk som forbindes med dem som samarbeidet med tyskerne under andre verdenskrig og tjente på det. Det har en veldig negativ assosiasjon i det norske språk. Jeg syns det er nedrig å bruke det. Jeg blir skikkelig provosert, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund til NTB.

Seks av ti spurte i en undersøkelse som TNS har utført for NHO, mener at velferdstjenestene blir best når offentlige og private konkurrerer på pris og kvalitet. 55 prosent sier at det må være lov for private selskaper å tjene penger på å utføre velferdstjenester for det offentlige.

– De brenner

– Denne undersøkelsen viser at det ikke er så svart-hvit som enkelte vil ha det til. Men ideologi overskygger spørsmålet om hvordan vi kan få til et best mulig tilbud, sier Skogen Lund.

Hun har besøkt mange velferdsbedrifter som er medlemmer av NHO Service.

– De jeg kjenner i denne bransjen drives av et oppriktig ønske om å få til et best mulig tilbud. Mange av dem har startet i det offentlige, og så ser de at det er mulig å gjøre tingene på en mer effektiv måte. Dette er noe de brenner for. De snakker ikke om profitt i det hele tatt, sier Skogen Lund.

– Uhørt av Kolberg

Bunnen syns hun ble nådd da Arbeiderpartiets Martin Kolberg i sommer sluttet seg til et opprop om å la Økokrim etterforske private aktører innen barnevern, barnehage og rusomsorg som tjener store beløp med offentlig støtte.

– At lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget får seg til å mistenkeliggjøre en hel yrkesgruppe som ikke har gjort noe kriminelt, er helt uhørt, sier Skogen Lund.

Hun legger til at det må være en balanse mellom offentlige og private, men sier at vi er langt unna å forrykke den balansen i dag.

– Sterke ord

SV-nestleder Snorre Valen mener at velferdsprofitører er et presist uttrykk som får fram forskjellene mellom kommersielle aktører og ideelle organisasjoner.

– Det er veldig sterke ord av Skogen Lund. Hun kan da ikke mene at SV, Fagforbundet og andre brunskvetter denne debatten, sier Valen til NTB.

Han mener det er ekstra pussig at Skogen Lund angriper dette uttrykket så lenge NHO og kommersielle aktører selv har brukt uttrykket i flere sammenhenger, blant annet som overskrift på et NHO-arrangement under Arendalsuka i fjor.

– Jeg sier ikke at de private aktørene har onde hensikter og jeg angriper ikke de som jobber der, selv om jeg mener det er uheldig og prinsipielt problematisk at noen tjener penger på en offentlig oppgave, presiserer Valen.

Opptatt av tilbudet

Skogen Lund understreker at hun ønsker at mer av debatten handlet om å få til et best mulig tjenestetilbud for bestemor og barn.

– Jeg er overbevist om at private og offentlige utfyller hverandre, og at private på mange områder klarer å levere bedre tjenester, sier hun.

Valen påpeker at SV har samme mål:

– Selv om jeg mener at det offentlige skal levere disse tjenestene, betyr ikke det at jeg mener alt er perfekt organisert, sier han.

Penger ut av landet

Martin Kolberg sier til NTB at han ikke angriper en hel bransje, slik Skogen Lund hevder.

– De private innen velferdssektoren gjør også et viktig og nyttig arbeid. Men jeg angriper svært uheldige utslag av at noen i denne bransjen lager modeller og driver slik at lovens intensjon ikke oppfylles, med det resultat at store summer går ut av landet når det burde gått til velferdsproduksjon, sier han.

Kolberg mener at Skogen Lund, fremfor å velge konfrontasjon, burde søkt allianser – gjerne med Kolberg selv.

– Hun er jo ellers opptatt av at skattepengene brukes riktig, sier Ap-veteranen.

Les også

Måling: Topp ti steder å leve pensjonisttilværelsen

Les også

Ekspert: – Økte skatter er uunngåelig

Les også

Sykehusene tvinges til å ta imot kontanter

Publisert: