Nav brukte én milliard på konsulenter

Tross effektiviseringsreform økte Navs konsulentutgifter med 238 millioner i fjor. – Et stort skip å snu, sier økonomisjefen, som lover å kutte konsulentbruken fremover.

BRUKER MILLIARDBELØP PÅ KONSULENTER: Men Nav lover at konsulentbruken skal ned fremover. Her er NAV-direktør Sigrun Vågeng.
Publisert: Publisert:

I 2017 brukte Nav 1.021 millioner kroner på kjøp av eksterne konsulenttjenester.

Milliardutgiften er en økning på 238 millioner kroner fra 2016. Da brukte Nav 783 millioner kroner på slike tjenester, viser etatens årsregnskaper.

Nav sier utgiftsøkningen har gode forklaringer.

Men å bruke milliardbeløp på konsulenter er uansett for mye, vedgår økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen.

– Vi er ikke fornøyd med at konsulentutgiftene er så høye, og arbeider målrettet for å redusere konsulentkjøpene, sier Axelsen til E24.

Fjorårets økning kommer samtidig som Navs økonomiske rammer ble innskrenket som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

Dette er ikke første gang konsulentutgiftene i Nav runder milliarden.

Det har skjedd flere år tidligere, blant annet i 2012. Da fikk Nav ramsalt kritikk – av Nav. De slaktet egen konsulentbruk i en intern rapport som DN fikk kloa i.

Les også

Nav erkjenner for lang saksbehandlingstid

IKT ga utgiftshopp

–Dere har kritisert egne milliardutgifter til konsulenter før. Er det grunn til å ta selvkritikk nå?

– Nei, jeg vil ikke ta selvkritikk på fjorårets økning, for den var en direkte følge av at vi er inne i den mest intensive fasen av IT-modernisering i NAV, svarer Axelsen.

I årsrapporten for 2017 skriver velferdsetaten at «økningen må sees i sammenheng med opptrappingen av etatens utviklingsaktiviteter».

Nav viser også til at pengebruken er «redusert betydelig» fra 2014.

LOVER KONSULENT-SKRELL: Navs økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen, som også er assisterende Nav-sjef.

– Den langsiktige trenden viser at konsulent-pengebruken har blitt lavere. I 2014 var vi oppe i 1,6 milliarder i konsulentutgifter. Dette har gradvis blitt bygget ned, sier økonomisjefen.

Han er samtidig klar på at én milliard også er i overkant, og forsikrer at de jobber iherdig med å få konsulentutgiftene videre ned.

– Et stort skip å snu

– Vi ansetter nå mange personer til stillinger som vil minske avhengigheten til konsulenter. Det er en spennende endring. Men det er et stort skip å snu.

– Hva slags konsulenttjenester kjøpere dere nå?

– De store beløpene handler alle om IT. Noe er også konsulenter vi bruker i rekrutteringsprosesser. Men vi kjøper ikke rådgivning for ledelsen, fastslår Axelsen.

Les også

Ferske Nav-prognoser: Norge får laveste ledighet på ti år

Selv om han og Nav forklarer fjorårets utgiftsøkning med IKT-løftet, viser årsregnskapet også større forbruk innen «andre konsulenttjenester».

Her brukte Nav 87,5 millioner kroner i fjor, over 10 millioner mer enn i 2016.

– Hva brukte dere disse pengene til?

– Det er mange små utgifter, men 34 av disse millionene vil jeg ikke kalle konsulenttjenester i det hele tatt, så da er vi nede i litt over 50 millioner på denne posten.

Lagde konsulent-hinder

Disse utgiftene ønsker også Nav å kutte fremover, forsikrer økonomisjefen, selv om hovedfokuset er større IKT-kompetanse «in house».

– For Nav-spesifikke IT-prosjekter ønsker vi heller å ha egne utviklere som er ansatte av Nav, sier Axelsen, og legger til:

– Det blir aldri slutt på konsulenter – det vil alltid være nødvendig i takt med svingninger i kapasiteten. Men vi skal ha mye mindre av det enn i dag.

Nav har innført en intern konsulent-veileder. Den sier at alle som vil bestille en konsulent til en oppgave, først må forsøke å bruke Navs interne ressurser. Den som likevel vil bestille eksterne konsulenttjenester må begrunne dette.

– Det er et uttrykk for at vi selv mener det er viktig å bygge ned avhengigheten av eksterne, sier Axelsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om